Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

Terug naar nieuws

eHealthCreaBis : Artsen kunnen voortaan een Bisnummer (identificatienummer) toekennen

29/06/20

In het kader van de covid-19-gezondheidscrisis moeten artsen opsporingstesten kunnen voorschrijven. In dat opzicht is het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) een noodzakelijk identificatienummer.

Een INSZ komt overeen met:

- hetzij het rijksregisternummer (toegekend door het Rijksregister),

- hetzij het bisnummer (toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor personen die niet over een rijksregisternummer beschikken; dit bisnummer wordt opgeslagen in het bisregister).

Wie krijgt een bisnummer?

Personen die over rechten beschikken in de Belgische sociale zekerheid of die geïdentificeerd moeten worden in de sociale sector of de gezondheidssector maar die niet ingeschreven zijn in het rijksregister omdat ze niet in België verblijven kunnen een bisnummer krijgen.

Sommige patiënten beschikken niet over een INSZ en bepaalde artsen beschikken niet over een medisch softwarepakket.

eHealthCreaBis is een webapplicatie (die zonder medisch softwarepakket toegankelijk is, enkel een beveiligde internetaansluiting is vereist) die door het eHealth-platform werd ontwikkeld om artsen met een actief visum in de mogelijkheid te stellen een INSZ aan te maken in de vorm van een bisnummer voor hun patiënten zonder rijksregisternummer.

Deze unieke identificatie op basis van het INSZ is niet alleen noodzakelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg maar ook om de risico’s op sociale fraude te verminderen.

Meer info