Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

FOCUS

Via de webtoepassing MyRiziv kunt u of uw medewerker ons uw contactgegevens, werkadressen en conventiegegevens meedelen.

Nieuwe terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand vanaf 1 augustus

01/08/22

Op 1 augustus 2022 is er een nieuw kader voor de terugbetaling van raadplegingen op afstand door artsen in werking getreden. Dit kader vervangt het systeem dat in het begin van de Covid-19-crisis werd gecreëerd. Meer info...

COVID-19: specifieke honoraria voor zorgverleners die vaccins voorbereiden of toedienen buiten vaccinatiecentra

29/07/22

Tijdens de COVID-19-pandemie maakte de vaccinatie van een zo groot mogelijk deel van de bevolking, in door de deelstaten georganiseerde vaccinatiecampagnes, een essentieel onderdeel uit van de strateg...

Vernieuw je COVID-19 vaccinatiecertificaat voor je op reis vertrekt

01/07/22

Indien je binnenkort op reis vertrekt, haal je best tijdig je vernieuwde COVID-19-vaccinatiecertificaat op. De geldigheidsdatum van je huidige COVID-19 vaccinatiecertificaat kan namelijk verlopen zijn...

NIEUWS

01/08/22

Nieuwe terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand vanaf 1 augustus

Op 1 augustus 2022 is er een nieuw kader voor de terugbetaling van raadplegingen op afstand door artsen in werking getreden. Dit kader vervangt het systeem dat in het begin van de Covid-19-crisis werd ...

29/07/22

COVID-19: specifieke honoraria voor zorgverleners die vaccins voorbereiden of toedienen buiten vaccinatiecentra

Tijdens de COVID-19-pandemie maakte de vaccinatie van een zo groot mogelijk deel van de bevolking, in door de deelstaten georganiseerde vaccinatiecampagnes, een essentieel onderdeel uit van de strateg ...

01/07/22

Vernieuw je COVID-19 vaccinatiecertificaat voor je op reis vertrekt

Indien je binnenkort op reis vertrekt, haal je best tijdig je vernieuwde COVID-19-vaccinatiecertificaat op. De geldigheidsdatum van je huidige COVID-19 vaccinatiecertificaat kan namelijk verlopen zijn ...

FOCUS

Via de webtoepassing MyRiziv kunt u of uw medewerker ons uw contactgegevens, werkadressen en conventiegegevens meedelen.

Technische documentatie

 

Technische documentatie ?
Een technische vraag?
Op zoek naar een handleiding of een dienst?
Het eHealth-platform stelt u een groot aantal downloadbare technische documenten ter beschikking.

Informatie via het Dashboard met betrekking tot de werking van de eGezondheidsdiensten.

Directe toegang

Oekraïense vluchtelingencrisis en toegang tot de eGezondheidsdiensten

Een paar duizend Oekraïners zijn reeds in België aangekomen als gevolg van de Russische inval in hun land op 24 februari van dit jaar. Op termijn zouden er 200.000 personen kunnen toekomen in België volgens schattingen van de Staatssecretaris voor Asiel. Dit is veel meer dan de vluchtelingen uit Syrië die in 2015 zijn aangekomen.

Lees meer

Actieplan eGezondheid 2019-2021

Op 28 januari 2019 keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC VG) het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goed. Daarmee bevestigen en versterken de 8 ministers van de IMC het engagement om de digitale transformatie van de Belgische gezondheidszorg in onderling partnerschap, maar ook met het werkveld, verder aan te pakken.

Lees meer

Functionele beschrijving van de registratie en verwerking van de gegevens met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19

Het informatiesysteem met betrekking tot de COVID-19-vaccinaties moet de volgende processen ondersteunen:

 1. de selectie van de personen die uitgenodigd worden voor vaccinatie
 2. de vaccinatie-uitnodiging van de personen
 3. de reservatie van een tijdslot voor de vaccinatie
 4. de registratie van de vaccinatie
 5. het beheer van het individuele vaccinatieschema
 6.  …

Lees meer

Nuttige platformen voor de uitwisseling van berichten en bestanden

De Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité heeft onderstaande goede praktijken vastgelegd voor platformen voor zorg op afstand. Platformen die niet aan de minimale voorwaarden voldoen, of gebruik van deze platformen in strijd met de gebruiksregels, kunnen worden beoordeeld als strijdig met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Lees meer

Oekraïense vluchtelingencrisis en toegang tot de eGezondheidsdiensten

Een paar duizend Oekraïners zijn reeds in België aangekomen als gevolg van de Russische inval in hun land op 24 februari van dit jaar. Op termijn zouden er 200.000 personen kunnen toekomen in België volgens schattingen van de Staatssecretaris voor Asiel. Dit is veel meer dan de vluchtelingen uit Syrië die in 2015 zijn aangekomen.

Lees meer

Actieplan eGezondheid 2019-2021

Op 28 januari 2019 keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC VG) het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goed. Daarmee bevestigen en versterken de 8 ministers van de IMC het engagement om de digitale transformatie van de Belgische gezondheidszorg in onderling partnerschap, maar ook met het werkveld, verder aan te pakken.

Lees meer

Functionele beschrijving van de registratie en verwerking van de gegevens met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19

Het informatiesysteem met betrekking tot de COVID-19-vaccinaties moet de volgende processen ondersteunen:

 1. de selectie van de personen die uitgenodigd worden voor vaccinatie
 2. de vaccinatie-uitnodiging van de personen
 3. de reservatie van een tijdslot voor de vaccinatie
 4. de registratie van de vaccinatie
 5. het beheer van het individuele vaccinatieschema
 6.  …

Lees meer

Nuttige platformen voor de uitwisseling van berichten en bestanden

De Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité heeft onderstaande goede praktijken vastgelegd voor platformen voor zorg op afstand. Platformen die niet aan de minimale voorwaarden voldoen, of gebruik van deze platformen in strijd met de gebruiksregels, kunnen worden beoordeeld als strijdig met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Lees meer

Technische documentatie

 

Technische documentatie ?
Een technische vraag?
Op zoek naar een handleiding of een dienst?
Het eHealth-platform stelt u een groot aantal downloadbare technische documenten ter beschikking.

Informatie via het Dashboard met betrekking tot de werking van de eGezondheidsdiensten.