Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

FOCUS

MyRiziv wordt ProGezondheid.

Sedert 05/12/2022 is ProGezondheid het portaal voor de zorgverleners waarmee ze gegevens kunnen uitwisselen met de verschillende federale overheidsinstellingen, administratieve gegevens kunnen beheren en toegang kunnen krijgen tot diverse applicaties.

Een zorgverlener zoeken

17/04/23

Dankzij deze zoekmotor kunt u een zorgverlener zoeken en nagaan of hij/zij al dan niet is geconventioneerd. Indien de zorgverlener geconventioneerd is, dan bent u zeker dat u de officiële tarieven betaalt, zonder supplementen. Meer info...

Deelnemen aan de gegevensverzameling in het kader van het mondzorgbeleid

09/03/23

In 2023 zal de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE) samen met Sciensano de derde dataregistratiecampagne over mondgezondheid uitvoeren, inclusief een mondgezondheidsonderzoek. Wat doet u als een...

Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

06/03/23

Aanbevelingen voor een correct gebruik van de authentieke bron voor geneesmiddelen SAMv2 bij opname van geneesmiddelendata in voorschrijfsoftware van artsen: verbod op selectie, non-selectie of ra...

NIEUWS

17/04/23

Een zorgverlener zoeken

Dankzij deze zoekmotor kunt u een zorgverlener zoeken en nagaan of hij/zij al dan niet is geconventioneerd. Indien de zorgverlener geconventioneerd is, dan bent u zeker dat u de officiële tarieve ...

09/03/23

Deelnemen aan de gegevensverzameling in het kader van het mondzorgbeleid

In 2023 zal de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE) samen met Sciensano de derde dataregistratiecampagne over mondgezondheid uitvoeren, inclusief een mondgezondheidsonderzoek. Wat doet u als een ...

06/03/23

Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

Aanbevelingen voor een correct gebruik van de authentieke bron voor geneesmiddelen SAMv2 bij opname van geneesmiddelendata in voorschrijfsoftware van artsen: verbod op selectie, non-selectie of ra ...

FOCUS

MyRiziv wordt ProGezondheid.

Sedert 05/12/2022 is ProGezondheid het portaal voor de zorgverleners waarmee ze gegevens kunnen uitwisselen met de verschillende federale overheidsinstellingen, administratieve gegevens kunnen beheren en toegang kunnen krijgen tot diverse applicaties.

Technische documentatie

 

Technische documentatie ?
Een technische vraag?
Op zoek naar een handleiding of een dienst?
Het eHealth-platform stelt u een groot aantal downloadbare technische documenten ter beschikking.

Informatie via het Dashboard met betrekking tot de werking van de eGezondheidsdiensten.

Directe toegang

Oekraïense vluchtelingencrisis en toegang tot de eGezondheidsdiensten

Een paar duizend Oekraïners zijn reeds in België aangekomen als gevolg van de Russische inval in hun land op 24 februari van dit jaar. Op termijn zouden er 200.000 personen kunnen toekomen in België volgens schattingen van de Staatssecretaris voor Asiel. Dit is veel meer dan de vluchtelingen uit Syrië die in 2015 zijn aangekomen.

Lees meer

Actieplan eGezondheid 2022-2024

Het actieplan 2022-2024 is de vierde versie in opvolging van de actieplannen 2013-2015, 2016-2018 en 2019-2021.
Een eerste rode draad in het actieplan eGezondheid 2022-2024 is het concept van een “Belgian Integrated Health Record” (BIHR) dat door een groep van experten in gezondheidszorg werd uitgewerkt en dat gepositioneerd wordt als het referentiekader voor de evolutie van eGezondheid in de komende jaren ter ondersteuning van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg.

Lees meer

Functionele beschrijving van de registratie en verwerking van de gegevens met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19

Het informatiesysteem met betrekking tot de COVID-19-vaccinaties moet de volgende processen ondersteunen:

 1. de selectie van de personen die uitgenodigd worden voor vaccinatie
 2. de vaccinatie-uitnodiging van de personen
 3. de reservatie van een tijdslot voor de vaccinatie
 4. de registratie van de vaccinatie
 5. het beheer van het individuele vaccinatieschema
 6.  …

Lees meer

Nuttige platformen voor de uitwisseling van berichten en bestanden

De Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité heeft onderstaande goede praktijken vastgelegd voor platformen voor zorg op afstand. Platformen die niet aan de minimale voorwaarden voldoen, of gebruik van deze platformen in strijd met de gebruiksregels, kunnen worden beoordeeld als strijdig met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Lees meer

Oekraïense vluchtelingencrisis en toegang tot de eGezondheidsdiensten

Een paar duizend Oekraïners zijn reeds in België aangekomen als gevolg van de Russische inval in hun land op 24 februari van dit jaar. Op termijn zouden er 200.000 personen kunnen toekomen in België volgens schattingen van de Staatssecretaris voor Asiel. Dit is veel meer dan de vluchtelingen uit Syrië die in 2015 zijn aangekomen.

Lees meer

Actieplan eGezondheid 2022-2024

Het actieplan 2022-2024 is de vierde versie in opvolging van de actieplannen 2013-2015, 2016-2018 en 2019-2021.
Een eerste rode draad in het actieplan eGezondheid 2022-2024 is het concept van een “Belgian Integrated Health Record” (BIHR) dat door een groep van experten in gezondheidszorg werd uitgewerkt en dat gepositioneerd wordt als het referentiekader voor de evolutie van eGezondheid in de komende jaren ter ondersteuning van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg.

Lees meer

Functionele beschrijving van de registratie en verwerking van de gegevens met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19

Het informatiesysteem met betrekking tot de COVID-19-vaccinaties moet de volgende processen ondersteunen:

 1. de selectie van de personen die uitgenodigd worden voor vaccinatie
 2. de vaccinatie-uitnodiging van de personen
 3. de reservatie van een tijdslot voor de vaccinatie
 4. de registratie van de vaccinatie
 5. het beheer van het individuele vaccinatieschema
 6.  …

Lees meer

Nuttige platformen voor de uitwisseling van berichten en bestanden

De Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité heeft onderstaande goede praktijken vastgelegd voor platformen voor zorg op afstand. Platformen die niet aan de minimale voorwaarden voldoen, of gebruik van deze platformen in strijd met de gebruiksregels, kunnen worden beoordeeld als strijdig met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Lees meer

Technische documentatie

 

Technische documentatie ?
Een technische vraag?
Op zoek naar een handleiding of een dienst?
Het eHealth-platform stelt u een groot aantal downloadbare technische documenten ter beschikking.

Informatie via het Dashboard met betrekking tot de werking van de eGezondheidsdiensten.