Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

FOCUS

MyRiziv wordt ProGezondheid.

Sedert 05/12/2022 is ProGezondheid het portaal voor de zorgverleners waarmee ze gegevens kunnen uitwisselen met de verschillende federale overheidsinstellingen, administratieve gegevens kunnen beheren en toegang kunnen krijgen tot diverse applicaties.

BelRAI© introducties voor zorgverleners op 9 en 20 oktober

07/09/23

U werkt in een zorgteam, u bent geïnteresseerd in BelRAI en u wil weten hoe dit werkt in de praktijk? U hebt al van BelRAI gehoord maar u weet niet juist wat het is? U wilt uw collega’s overtuigen van de meerwaarde van BelRAI op gebied van kwalitatieve zorgverlening? U wilt uw organisatie of uw team laten kennis maken met BelRAI? In samenwerking met de FOD Volksgezondheid biedt het RIZIV een inleiding tot BelRAI© aan. Meer info  ...

Vernieuwde procedure voor de terugbetaling van medische mobiele toepassingen (apps)

11/07/23

Het RIZIV heeft de terugbetalingsprocedure voor medische mobiele toepassingen herzien. Deze nieuwe procedure gaat van start op 1 oktober 2023 We zetten zo in op het toegankelijk maken van digitaal ond...

Webinar BelRAI© voor artsen

05/06/23

U bent arts of coordinerend en raadgevens arts in een woonzorgcentrum (ROB,RVT), u bent geïnteresseerd in BelRAI en u wil weten hoe dit werkt in de praktijk? Dan kunnen wij u een gratis online ...

NIEUWS

07/09/23

BelRAI© introducties voor zorgverleners op 9 en 20 oktober

U werkt in een zorgteam, u bent geïnteresseerd in BelRAI en u wil weten hoe dit werkt in de praktijk? U hebt al van BelRAI gehoord maar u weet niet juist wat het is? U wilt uw collega’s ove ...

11/07/23

Vernieuwde procedure voor de terugbetaling van medische mobiele toepassingen (apps)

Het RIZIV heeft de terugbetalingsprocedure voor medische mobiele toepassingen herzien. Deze nieuwe procedure gaat van start op 1 oktober 2023 We zetten zo in op het toegankelijk maken van digitaal ond ...

05/06/23

Webinar BelRAI© voor artsen

U bent arts of coordinerend en raadgevens arts in een woonzorgcentrum (ROB,RVT), u bent geïnteresseerd in BelRAI en u wil weten hoe dit werkt in de praktijk? Dan kunnen wij u een gratis online ...

FOCUS

MyRiziv wordt ProGezondheid.

Sedert 05/12/2022 is ProGezondheid het portaal voor de zorgverleners waarmee ze gegevens kunnen uitwisselen met de verschillende federale overheidsinstellingen, administratieve gegevens kunnen beheren en toegang kunnen krijgen tot diverse applicaties.

Technische documentatie

 

Technische documentatie ?
Een technische vraag?
Op zoek naar een handleiding of een dienst?
Het eHealth-platform stelt u een groot aantal downloadbare technische documenten ter beschikking.

Informatie via het Dashboard met betrekking tot de werking van de eGezondheidsdiensten.

Directe toegang

Oekraïense vluchtelingencrisis en toegang tot de eGezondheidsdiensten

Een paar duizend Oekraïners zijn reeds in België aangekomen als gevolg van de Russische inval in hun land op 24 februari van dit jaar. Op termijn zouden er 200.000 personen kunnen toekomen in België volgens schattingen van de Staatssecretaris voor Asiel. Dit is veel meer dan de vluchtelingen uit Syrië die in 2015 zijn aangekomen.

Lees meer

Actieplan eGezondheid 2022-2024

Het actieplan 2022-2024 is de vierde versie in opvolging van de actieplannen 2013-2015, 2016-2018 en 2019-2021.
Een eerste rode draad in het actieplan eGezondheid 2022-2024 is het concept van een “Belgian Integrated Health Record” (BIHR) dat door een groep van experten in gezondheidszorg werd uitgewerkt en dat gepositioneerd wordt als het referentiekader voor de evolutie van eGezondheid in de komende jaren ter ondersteuning van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg.

Lees meer

Functionele beschrijving van de registratie en verwerking van de gegevens met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19

Het informatiesysteem met betrekking tot de COVID-19-vaccinaties moet de volgende processen ondersteunen:

 1. de selectie van de personen die uitgenodigd worden voor vaccinatie
 2. de vaccinatie-uitnodiging van de personen
 3. de reservatie van een tijdslot voor de vaccinatie
 4. de registratie van de vaccinatie
 5. het beheer van het individuele vaccinatieschema
 6.  …

Lees meer

Nuttige platformen voor de uitwisseling van berichten en bestanden

De Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité heeft onderstaande goede praktijken vastgelegd voor platformen voor zorg op afstand. Platformen die niet aan de minimale voorwaarden voldoen, of gebruik van deze platformen in strijd met de gebruiksregels, kunnen worden beoordeeld als strijdig met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Lees meer

Oekraïense vluchtelingencrisis en toegang tot de eGezondheidsdiensten

Een paar duizend Oekraïners zijn reeds in België aangekomen als gevolg van de Russische inval in hun land op 24 februari van dit jaar. Op termijn zouden er 200.000 personen kunnen toekomen in België volgens schattingen van de Staatssecretaris voor Asiel. Dit is veel meer dan de vluchtelingen uit Syrië die in 2015 zijn aangekomen.

Lees meer

Actieplan eGezondheid 2022-2024

Het actieplan 2022-2024 is de vierde versie in opvolging van de actieplannen 2013-2015, 2016-2018 en 2019-2021.
Een eerste rode draad in het actieplan eGezondheid 2022-2024 is het concept van een “Belgian Integrated Health Record” (BIHR) dat door een groep van experten in gezondheidszorg werd uitgewerkt en dat gepositioneerd wordt als het referentiekader voor de evolutie van eGezondheid in de komende jaren ter ondersteuning van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg.

Lees meer

Functionele beschrijving van de registratie en verwerking van de gegevens met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19

Het informatiesysteem met betrekking tot de COVID-19-vaccinaties moet de volgende processen ondersteunen:

 1. de selectie van de personen die uitgenodigd worden voor vaccinatie
 2. de vaccinatie-uitnodiging van de personen
 3. de reservatie van een tijdslot voor de vaccinatie
 4. de registratie van de vaccinatie
 5. het beheer van het individuele vaccinatieschema
 6.  …

Lees meer

Nuttige platformen voor de uitwisseling van berichten en bestanden

De Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité heeft onderstaande goede praktijken vastgelegd voor platformen voor zorg op afstand. Platformen die niet aan de minimale voorwaarden voldoen, of gebruik van deze platformen in strijd met de gebruiksregels, kunnen worden beoordeeld als strijdig met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Lees meer

Technische documentatie

 

Technische documentatie ?
Een technische vraag?
Op zoek naar een handleiding of een dienst?
Het eHealth-platform stelt u een groot aantal downloadbare technische documenten ter beschikking.

Informatie via het Dashboard met betrekking tot de werking van de eGezondheidsdiensten.