Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Meer weten × Ik begrijp het

Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

ProGezondheid

Voorstelling

ProGezondheid is een portaal voor actoren in de gezondheidszorg en dient om gegevens uit te wisselen met verschillende federale overheidsinstellingen. Het portaal biedt de mogelijkheid om administratieve gegevens te beheren en om toegang te verlenen tot verschillende toepassingen.

Voor wie?

Professionele zorgverleners (met of zonder RIZIV-nummer), zorginstellingen, groeperingen (gekend bij het RIZIV), mandaathouders.

Hoe gebruik je de app?

Om toegang te krijgen tot ProGezondheid:

  • Beschikken over een Belgisch sociale zekerheidsnummer – INSZ (of een BIS-nummer). 
  • Daarnaast moet ook aan één van volgende voorwaarden voldaan worden
    • Beschikken over een visum. Het visum is uniek per individu en kan geverifieerd worden aan de hand van het Visum-nummer. Er zal ook nagekeken worden of uw visum tijdelijk of definitief ingetrokken werd.
    • Een door het RIZIV erkend zorgberoep uitvoeren.
    • Lid zijn van een groepering of zorginstelling gekend bij het RIZIV.
    • Te beschikken over een geldig mandaat

Toegang tot webtoepassingen via eHealth

Meer informatie

Adres :
Service Center Gezondheid, 
Galileelaan 5/01
1210 Brussel
Service Center Gezondheid | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Naam/namen & contactadres(sen) van de partner(s)/eigenaar(s) van de app

Problemen om verbinding te maken met eHealth (eID of token)

support@ehealth.fgov.be

Technische problemen

helpdesk@riziv-inami.fgov.be

Verantwoordelijke instelling(en)

news.image.alt

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

news.image.alt

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Galileelaan 5/1
1210 Brussel
Tel: 02 524 97 97