Registratie van de softwarepakketten

Alles over deze dienst

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin om samen met de applicatieverantwoordelijken ervoor te zorgen dat de softwarepakketten die in de gezondheidszorgsector worden aangeboden veilig zijn, aan de functionele behoeften van de zorgverstrekkers en van de overheid voldoen en in overeenstemming zijn met de strategische en operationele doelstellingen van de  Roadmap eGezondheid ( wcag.label.externalLink) .

Hiertoe heeft het eHealth-platform een evaluatiesysteem van de softwarepakketten ingevoerd waarop het RIZIV zich tevens baseert om eventuele telematicapremies toe te kennen.

De registratie van softwarepakketten voor huisartsen vond plaats in 2019. De registratie van softwarepakketten voor verpleegkundigen en kinesitherapeuten is gepland voor 2021.

De criteria en de lijst van geregistreerde softwarepakketten is beschikbaar via deze link ( wcag.label.externalLink)

De functionele en modulaire criteria voor de verschillende beroepen zijn beschikbaar:

Wat de modulaire criteria betreft (Huisartsengeneeskunde), vindt u meer informatie op de desbetreffende websites/pagina’s:

De inschrijvingen gebeuren via een online formulier ( wcag.label.externalLink)  op de website van onze partner RAMIT ( wcag.label.externalLink) . De inschrijvingsmodaliteiten en de testen worden beschreven in dit document (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Meer informatie hierover vindt u in de rubriek FAQ (veelgestelde vragen) met als doel het registratieproces van de softwarepakketten transparanter te maken. Het eHealth-platform behoudt zich het recht voor om deze FAQ’s op elk ogenblik bij te werken.