Toegankelijkheidsverklaring

eHealth-platform doet haar best om haar websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor eHealth-platform website: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl ( wcag.label.externalLink) .

Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ( wcag.label.externalLink) .

Nalevingsstatus

eHealth-platform website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 23/09/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool

  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels)

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 08/01/2021.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze eHealth-platform website? Neem dan contact op met study@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .