Toegankelijkheidsverklaring

eHealth-platform doet haar best om haar websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor eHealth-platform website: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl ( wcag.label.externalLink) .

Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ( wcag.label.externalLink) .

Nalevingsstatus

eHealth-platform website voldoet niet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

- De labelling van de elementen op de pagina

- De titels van de pagina’s

- De herbenoeming van de ID-attributen

- Er zijn links zonder inhoud

- Fouten in de tabellen en contactformulieren

We werken momenteel aan een versie die voor iedereen toegankelijk is, en publiceren die zo snel mogelijk.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 23/09/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool

  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels)

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 23/09/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze eHealth-platform website? Neem dan contact op met study@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .