Nieuws

Timestamping certificates

Op 28/02/2021 zullen vijf nieuwe Timestamping-certificaten bij eHealth worden geactiveerd in productie.

Daarom dient u deze certificaten ten laatste tegen 26/02/2021 te activeren in de productie-omgeving.

Als u dit niet doet, is het mogelijk dat uw software de 'nieuwe' timestamps ten onrechte als ongeldig beschouwt.

We vragen u dan ook uitdrukkelijk om zo snel mogelijk één van onderstaande interventies uit te voeren:

U vindt het ZIP-bestand (production.zip) op eHealth-portaal via de volgende link: (wcag.label.file wcag.label.externalLink) https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/data/file/view/2b553e8374c53d3d3cd9a6359c6900d01d95ba70?name=production.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Indien u de eHealth Connector gebruikt:

  • moet u de tsacertificate.jks van uw systeem aanpassen ; u vindt de nieuwe versie van deze keystore in de connector directory van het zip-bestand

Indien u de eHealth Timestamping Reference client v2 gebruikt:

  • kopieer en vervang de bestanden tsaCertificate.jks van de connector in de folder config/keystores om hem bij te werken

Indien u een eigen implementatie gebruikt om de timestamps te controleren:

  • dan dient u de nieuwe timestamping-certificaten te installeren op het systeem. Uw softwareleverancier kan u hierbij verder helpen.

Deze files vindt u in de other directory van de zipfile terug.

Indien U nog vragen hebt, contacteer dan het contactcenter via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02-788 51 55
 

Communication eHBox not available 22/11/2020 from 06:00 to 07:30

Zoals u weet werken wij momenteel aan de verbetering van de tool eHealthBox. De bedoeling is om de architectuur van de tool te verbeteren, met behoud van het merendeel van de functionaliteiten die het meest gebruikt worden door de zorgverleners. In het kader hiervan informeren wij u dat we vanaf 22 november 2020 6 uur zullen starten met de inproductiestelling van verschillende aspecten, met name:

  • de implementatie van de webservice eHealthBox V4 (REST) met gelijkaardige functies als bij de SOAP-interface
  • de implementatie van de nieuwe architectuur van eHealthBox V3 (SOAP)
  • de implementatie van de nieuwe webapp met de functie UpdateInfo

We wijzen erop dat buiten deze twee functionaliteiten, V3 van eHealthBox ongewijzigd zal blijven.

De applicatie is op 22 november 2020 niet beschikbaar tussen 06.00 uur en 07.30 uur.

Release Notes 2020.2

Het eHealth-platform heeft de inproductiestelling van de Next Major Release R2020.2 gepland op 18/10/2020
De acceptatie-omgeving zal met deze Major Release beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers voor testen vanaf  18/09/2020 tot en met 14/10/2020.
Om deze switch zo goed mogelijk uit te voeren en binnen een aantal weken naar de productie-omgeving over te schakelen, doen we een beroep op uw medewerking. Vanaf 18/09/2020 kan u starten met de specifieke testen van uw webapplicatie of web servicetoepassing(en).
Dankzij uw ondersteuning en feedback kunnen we mogelijke problemen proactief oplossen en ervoor zorgen dat de overschakeling naar de productie-omgeving op 18/10/2020 vlot zal verlopen.
Deze testen zouden dan herhaald worden op het moment van de eigenlijke overgang naar de productie-omgeving op 18/10/2020.
Als u bereid bent om mee te werken, zouden we u willen vragen het inschrijvingsformulier in te vullen en ons zo snel mogelijk te bezorgen via het e-mailadres: ehealth_service_management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)
Indien het mogelijk is, zijn de 2 groepen testpersonen dezelfde. eHealth zal tijdig een herinnering sturen voor de tweede testperiode op 18/10/2020.
Het eHealth-platform contacteert deze personen om hun resultaten, feedback en eventuele foutmeldingen te registreren en te ondersteunen.
 

Naar vorige berichten