Nieuws

Communication for postguard G-cloud - release 25 April

Op zondag 25 april 2021 zullen er wijzigingen worden aangebracht in de G-Cloud die mogelijk een korte impact zullen hebben op het eHealth-platform. 

 • Opdat u zo weinig mogelijk hinder zou ondervinden, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 6 en 8 uur. Er zal evenwel gedurende 10 minuten een onbeschikbaarheid zijn.
 • Andere wijzigingen met een kleiner risico zullen plaatsvinden tussen 8 en 9 uur.
 • Na 9 uur is er geen enkele impact meer voorzien.

Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren. Wij hebben om deze reden ook aanpassingen geweigerd die onduidelijk waren (wegens gebrek aan informatie van de leverancier) of die een lange storing konden veroorzaken.

In totaal zal de interventie van 6 tot 17 uur duren. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan?

kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/fr/dashboard ( wcag.label.externalLink) . Bij problemen kunt u terecht bij de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen vóór zondag 25 april, contacteer dan eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Bij problemen op zondag zelf, contacteer de supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 6 en 8 uur

 • Move FEDMAN Internet connections to new router
  • Er zal een storing van enkele seconden zijn bij de herberekening van de routering
  • Er is geen actie van de partners vereist
 • Reconfigure 3rd Belnet connection and failover test
  • Tussen 07uh40 en 08u00 zal er een dienstonderbreking van 10 minuten zijn
  • Indien u vóór 07u40 aangemeld bent, dan zal u na deze interventie uw sessie moeten heropstarten
 • Network Update WAN core routers to 7.1.2
  • Er zal een storing van enkele seconden zijn bij de herberekening van de routering
  • Er is geen actie van de partners vereist

Aanpassing tussen 8 en 9 uur

 • In geval van rollback van de wijzigingen « Move FEDMAN Internet connections to new router and Reconfigure 3rd Belnet connection »
  • Mogelijk korte storingen gedurende 10 minuten
  • Er is geen actie van de partners vereist

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release-coördinatoren geen merkbare storingen in de business-applicaties.

Toevoeging van SSL certificaten voor *.ehealth.fgov.be

Deze communicatie is bestemd voor alle gebruikers van een eHealth-dienst in het domein « *.ehealth.fgov.be »

Welke acties worden er van u verwacht ?

Voor alle applicaties die een connectie tot stand brengen met één of meerdere eHealth-diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van de certificaatketen om de SSL-connectie te valideren, volstaat het dat u dit valideert (via de root of intermediaire CA).

Voor alle applicaties die een connectie tot stand brengen met één of meerdere eHealth-diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van het finale certificaat om de SSL-connectie te valideren, dient u te valideren dat dit nieuwe finale certificaat is inbegrepen in de lijst van toegelaten certificaten.

Gekende applicaties om een validatie met een finaal certificaat te verrichten:

 • Als u gebruik maakt van een Shibboleth SP

Als u de metadata zo geconfigureerd hebt dat ze dagelijks gedownload worden, moet u niets doen.

Als u de metadata zo geconfigureerd hebt dat ze enkel lokaal bestaan, dan dient u manueel het metadata-bestand van onze IDP te downloaden en lokaal te installeren.

De nieuwe certificaten voor « *.ehealth.fgov.be » zijn opgenomen in het metadata-bestand (xml) van de IDP (Identity Provider) van eHealth die online beschikbaar is via:

ACCEPTATIE: https://wwwacc.ehealth.fgov.be/idp/profile/Metadata/SAML ( wcag.label.externalLink)

PRODUCTIE: https://www.ehealth.fgov.be/idp/profile/Metadata/SAML ( wcag.label.externalLink)

Een beschrijving van deze metadata is beschikbaar op het eHealth-portaal op: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/fc0bc55200ea65493628d32c55ea3525?filename=i_am_federation_metadata_v1_1_dd_20150713.doc.pdf (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

 • Attribute Authority

De online metadata van eHealth AA (Attribute Authority) werden eveneens aangepast (voor de SSL-certificaten *.ehealth.fgov.be)

Wanneer moet u deze acties uitvoeren?

Het nieuwe certificaat is reeds geactiveerd bij eHealth in acceptatie en in productie

U dient dus deze certificaten in parallel met de bestaande certificaten toe te voegen tegen ten laatste 05/06/2021.

U vindt deze certificaten via deze link op ons portaal: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/data/file/view/ecca175cffb2d1e7189db0950a9565d0d74b91ab?name=cert_wildcard_ehealth_new%20infra.zip (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Indien u deze acties niet tijdig uitvoert kan het zijn dat u geen beveiligde verbinding (https) meer tot stand kan brengen vanaf de voormelde datums, omdat uw systeem de nieuwe certificaten niet zal vertrouwen.

Acties nodig voor de eindgebruikers ?

Er zijn geen specifieke acties nodig voor de eindgebruikers

Indien u nog vragen hebt, kan u contact opnemen met het "contact center" via support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) of op het nummer 02-788 51 55

Communication for postguard G-cloud - release 28 march

Op zondag 28 maart gebeuren er aanpassingen aan de G-cloud omgeving met mogelijks een korte impact op het eHealth-platform. Omdat wij hierover zo transparant mogelijk willen communiceren, vindt u onderaan een gedetailleerd overzicht.

 • Opdat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt, gebeuren de meest risicovolle wijzigingen tussen 7 uur en 8 uur.
 • Op die manier willen wij mogelijke storingen bij uw gebruikers tot een absoluut minimum reduceren. Wij hebben om deze reden ook aanpassingen geweigerd die onduidelijk waren (wegens gebrek aan info van de leverancier) of die een lange storing konden veroorzaken.

De volledige interventie duurt van 7 tot 17 uur. Wij hanteren bewust voor elke aanpassing een ruime marge. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Waar kan ik zondag de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nagaan ?

U kunt de beschikbaarheid van de eHealth-diensten nakijken op https://www.status.ehealth.fgov.be/nl/dashboard ( wcag.label.externalLink) . Ondervindt u problemen? U kan steeds terecht bij Supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Bij wie kan ik terecht met vragen ?

Heeft u vragen vóór zondag 28 maart? Contacteer de dienst eHealth_Service_Management@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Ondervindt u problemen op zondag zelf? Bel Supervisie op het nummer 02 787 59 65.

Overzicht

Aanpassingen tussen 7 en 8

 • Installatie ondersteuning ECC (nieuwe manier van encryptie op eID’s vanaf 30 april 2021)
  • Geen storing verwacht
  • Geen actie van partners nodig
 • Vervanging van een WAN router

Voor de andere aanpassingen tijdens de release voorzien de technici en release coördinatoren geen merkbare storingen in de business applicaties.

Naar vorige berichten