eHealthConsent

Alles over deze dienst

Het eHealth-platform streeft ernaar om de functies van de toepassing eHealthConsent beschikbaar te stellen via de gebruikelijke tools van de zorgverstrekkers die deze functies mogen gebruiken.

Er werd een webservice ontwikkeld om de softwareproducenten van de gemachtigde zorgverleners de mogelijkheid te geven om het beheer van de geïnformeerde toestemming van de patiënt rechtstreeks te integreren. 

De webservices « eHealthConsent » zijn opgenomen in de "business"-packages van de librairies « eHealth platform services connectors ».

Voor de lijst van elektronische toepassingen en uitwisselingssystemen van gezondheidsgegevens die gebruik kunnen maken van de gegevens die beheerd worden via de "eHealthConsent"-componenten, verwijzen we naar de pagina over de toepassing eHealthConsent ( wcag.label.externalLink) .

SLA eHealthConsent WS (SOAP and REST)

Het doel van dit document is het definiëren van het dienstverleningsniveau voor het geheel van de diensten die worden aangeboden door de web service Consent. Het legt de vorm en het niveau van de minimale dienstverlening vast zoals aangeboden door het eHealth-platform, bepaalt de meetmethoden en de doelstellingen op lange termijn. 

Versie 2.0 (19/09/2022) - 1.06 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Consent WS SOAP - Cookbook

Dit document beschrijft het beheer van de dienst « Geïnformeerde toestemming van de patiënt” zoals die door het eHealth-platform wordt aangeboden. In dit cookbook worden de structuur en de inhoudelijke aspecten van mogelijke aanvragen en antwoorden uitgelegd om de IT-afdeling toe te laten de WS call te ontwikkelen en te gebruiken.

Versie 2.2 (12/07/2022) - 2.15 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

eHealth Consent WS – REST

Dit document beschrijft het beheer van de dienst “geïnformeerde toestemming van de patiënt” zoals aangeboden door het eHealth-platform. Hierin worden de opbouw en de inhoud van de mogelijke verzoeken en de antwoorden toegelicht aan de hand van voorbeelden. 

Versie 1.1 (03/08/2022) - 1.1 MB (Dit document is in het Engels)

Consent JSON Swagger

Dit bestand is de Consent JSON/Swagger die de interface van de REST-service beschrijft.

Versie 1.0 (18/02/2020) - 14.02 KB (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

De “API portal” is de catalogus van de webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners via de API Gateway, die onder meer instaat voor het beheer van het gebruik van de webservices.

Het betreft:

  • technische informatie : URL, versie, formeel contract (WSDL+XSD voor de SOAP-diensten of Swagger voor de REST-diensten
  • functionele informatie: link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten.