eHealth Platform : eHealthConsenthttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-ehealthconsentSLA eHealthConsent WS (SOAP and REST)http://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/bc3bde7c1124646556949d55b44d93cb?filename=SLA%20Consent%20v2_0.pdf<p>Het doel van dit document is het defini&euml;ren van het dienstverleningsniveau voor het geheel van de diensten die worden aangeboden door de web service Consent. Het legt de vorm en het niveau van de minimale dienstverlening vast zoals aangeboden door het eHealth-platform, bepaalt de meetmethoden en de doelstellingen op lange termijn.&nbsp;</p>Mon, 19 Sep 2022 09:30:08 +0200platform_asset:bc3bde7c1124646556949d55b44d93cb:2022/09/19Service Level agreement/SLAeHealth Consent WS – RESThttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AYH70MeouwVJMAnC0Ejk?filename=eH%20Consent%20WS%20REST%20-%20Cookbook%20-%20v1.1%20dd%2003082022.pdf<p>Dit document beschrijft het beheer van de dienst &ldquo;ge&iuml;nformeerde toestemming van de pati&euml;nt&rdquo; zoals aangeboden door het eHealth-platform. Hierin worden de opbouw en de inhoud van de mogelijke verzoeken en de antwoorden toegelicht aan de hand van voorbeelden.&nbsp;</p>Wed, 03 Aug 2022 09:30:08 +0200platform_asset:AYH70MeouwVJMAnC0Ejk:2022/08/03CookbookConsent WS SOAP - Cookbookhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/7cd655bc5f9ec7be387cfbc2d8710b5d?filename=eH%20Consent%20WS%20SOAP-%20Cookbook%20-%20v2.2%20dd%2012072022.pdf<p>Dit document beschrijft het beheer van de dienst &laquo; Ge&iuml;nformeerde toestemming van de pati&euml;nt&rdquo; zoals die door het eHealth-platform wordt aangeboden. In dit cookbook worden de structuur en de inhoudelijke aspecten van mogelijke aanvragen en antwoorden uitgelegd om de IT-afdeling toe te laten de WS call te ontwikkelen en te gebruiken.</p>Tue, 12 Jul 2022 09:30:08 +0200platform_asset:7cd655bc5f9ec7be387cfbc2d8710b5d:2022/07/12CookbookSOA – Error Guidehttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 09:30:08 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatifConsent JSON Swaggerhttp://ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXBX0qEuix91GfOxgzxV?filename=Consent_swagger.json<p>Dit bestand is de Consent JSON/Swagger die de interface van de REST-service beschrijft.</p>Tue, 18 Feb 2020 09:30:08 +0100platform_asset:AXBX0qEuix91GfOxgzxV:2020/02/18Document informatif