eHealth Business Continuity Plan

Alles over deze dienst

Het Business Continuity Plan van het eHealth-platform heeft tot doel om het behoud van onze diensten te garanderen na een belangrijke ramp die het informaticasysteem treft. Het gaat erom om de activiteit zo snel mogelijk te hervatten met een minimaal verlies aan gegevens en het behoud van een bepaald veiligheidsniveau. Dat plan is een van de essentiële punten van ons informaticaveiligheidsbeleid.

Ongeacht het verantwoordelijkheidsniveau of de bron van het incident, is het de bedoeling om een noodoplossing ter beschikking te stellen wanneer er een impact wordt vastgesteld op het niveau van de beschikbaarheid van de diensten van het eHealth-platform en/of van de eGezondheidsdiensten zodat de voornaamste functies worden gegarandeerd.

De bepaling van de prioritaire functies en van het prioriteitsniveau ervan en de technische implementatie van de oplossingen gebeuren in nauwe samenwerking met de partnerinstellingen en de softwareleveranciers. Wat de mededeling van de informatie betreft en gelet op de complexe verwachtingen van de verschillende doelgroepen (eindgebruikers/zorgverleners en ICT-integratoren/softwareleveranciers), wordt de informatie die de zorgverleners direct aanbelangt meegedeeld via de website https://www.status.ehealth.fgov.be/ ( wcag.label.externalLink) . Deze site bevat een gedetailleerd overzicht van de geïmplementeerde procedures en van de softwarepakketten die deze procedure hebben overgenomen De informatie en de procedures die specifiek voor de ICT-integratoren zijn bestemd, worden geconsolideerd op deze pagina van de website van het eHealth-platform, die specifiek aan die opdracht is gewijd.

De implementatie van een BCP, de integratie van de verschillende interfaces en de noodzakelijke testen nemen tijd in beslag en vergen een continue aanpassing. De prioriteit ging in een eerste fase naar de huisartsen en apothekers. De implementatie van de oplossingen staat reeds gedocumenteerd op de site https://www.status.ehealth.fgov.be/ ( wcag.label.externalLink) .

Met de verdere uitrol van de processen zal gelijktijdig het volgende worden gerealiseerd:

 • de geconsolideerde deelname van nieuwe partners volgens hun verantwoordelijkheden
 • de continuïteit en de validatie van de processen die momenteel bij de partners worden ingevoerd volgens de opgelegde standaarden
 • de permanente verbetering van de tools en oplossingen op basis van de vaststellingen op het terrein
 • de geleidelijke implementatie van nieuwe oplossingen voor alle eindgebruikers

Het eHealth-platform stelt de nodige informatie ter beschikking van de ICT-integratoren zodat zijn de BCP-oplossing in hun systeem kunnen integreren. Hiertoe worden verschillende documentatiemedia aangeboden:

 • een cookbook voor een generieke implementatie van de BCP-oplossing
 • een samenvattend document met een concrete, reeds functionele toepassing van het BCP in het kader van de dienst verzekerbaarheid bestemd voor de apothekers
 • de cookbooks van bepaalde diensten (STS en ETK depot) bevatten bepaalde BCP-procedures die specifiek zijn voor het gebruik ervan en die een aanvulling zijn op de BCP-oplossing die in de BCP-cookbook wordt beschreven
 • de connectoren dienen tevens als ondersteuning bij de integratie
BCP Insurability

This PowerPoint presentation explains the Business Continuity Plan Assurability Pharmacists as presented at the eHealth platform on June 2016, 21st.

Questions about the Recip-e/APB connector will be treated by APB-Recip-e at: support@recip-e.be
All other questions can be sent to: integration-support@ehealth.fgov.be

Versie 0.1 (30/06/2016) - 257.86 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

BCP - General Practitioner

This PowerPoint presentation explains the Business Continuity Plan for General Practitioners as presented at the eHealth platform on the 6th November 2018. For more information please contact ehealth_service_management@ehealth.fgov.be

Versie 1.0 (06/11/2018) - 1.74 MB Bestand PPTX (Dit document is in het Engels)

eH Business Continuity Plan (BPC) – Cookbook

Om de bedrijfscontinuïteit te handhaven, kritieke bedrijfstoepassingen te herstellen en de beschikbaarheid van e-zorgdiensten te verbeteren, stelt het eHealth-platform een online, downloadbaar en bijgewerkt XML-bestand ter beschikking van de eindgebruikers. In dit bestand vinden de eindgebruikers een lijst van de diensten en voor elke dienst wordt de volgende informatie gespecificeerd:

 • de naam van de dienst en hun UDDI sleutel;
 • een lijst van de eindpunten van de dienst, met inbegrip van het hoofdeindpunt (momenteel gebruikt om de dienst op te roepen) en de hersteleindpunten (gebruikt ingeval het oproepen van het hoofdeindpunt mislukt) en, voor elk eindpunt, de status van zijn activiteit (ACTIEF of INACTIEF);
 • een optionele cache-strategie van de dienst, met inbegrip van de sleutel (de unieke identificatoren) die moet worden gebruikt om het juiste antwoord in de cache op te vragen en de definitie van de cache-validiteit;
 • een door het e-gezondheidsplatform ondertekende XML-handtekening die de authenticiteit, de integriteit en de onweerlegbaarheid van het gepubliceerde bestand moet garanderen.

Versie 1.4 (04/10/2021) - 1.71 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)