MyCareNet

Elke softwareleverancier die toegang wenst te krijgen tot de testomgeving van MyCareNet voor het ontwikkelen van een dienst, moet de hierna beschreven stappen doorlopen:

1. Contact opnemen met de diensten van MyCareNet via support@intermut.be om een inschrijvingsformulier te krijgen en het behoorlijk ingevuld terug te sturen

2. De softwareleverancier zal vervolgens

 • een user ID en een paswoord ontvangen waardoor hij toegang krijgt tot de SharePoint van MyCareNet (de volledige technische documentatie is er beschikbaar)
 • een licentienaam en het daarmee verbonden paswoord ontvangen waarmee hij bij wijze van proef en in productie (zodra hij de erkenning krijgt) de diensten van MyCareNet kan uittesten

3. Na deze formaliteiten moet de softwareleverancier bij de diensten van het eHealth-platform een testcertificaat aanvragen voor de betrokken sector. Alle nuttige informatie is beschikbaar op deze pagina

Belangrijk

 • De softwareleveranciers moeten voorafgaand aan de testen kennisnemen van de technische en de business documentatie en van de testscenario’s die uitgevoerd moeten worden bij de ontwikkeling van de verschillende MyCareNet-diensten. Al deze documenten zijn beschikbaar via de SharePoint
 • Het is absoluut noodzakelijk om het testteam van het Intermutualistisch College (NIC) ( mycarenet@intermut.be ( wcag.label.externalLink) ) te contacteren
  • alvorens de testen aan te vatten 
  • na afloop van de testen wanneer die afdoende blijken, teneinde een datum aan te vragen om een “Approval Assessment” af te leggen voor de gewenste dienst(en)
   • indien de “Approval Assessment” afdoende is, krijgt de softwareleverancier zijn erkenning om in productie te gaan
 • De softwareleveranciers wordt aanbevolen om de uitrol te starten met een paar zorgverleners, om zich te vergewissen van het goede verloop van de elektronische uitwisselingen via MyCareNet met de verzekeringsinstellingen. Indien er geen specifieke problemen worden vastgesteld tijdens deze verzendingen, kan de uitrol worden uitgevoerd voor alle klanten van de softwareleverancier