Beraadslagingen

921 - 940 van de 929 resultaten
 • Advies nr 09/11 van 16 Juni 2009 betreffende de aanvraag van het eHealth-platform in verband met de kandidatuur van de heer Luc Maes voor de functie van verantwoordelijke geneesheer.

  Beraadslaging 09/11 van 16/06/2009 - 33.51 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. van 09/027 van 16 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de gez ondheidszorg in het kader van studie nr 2008-23 "Evaluatie van het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken".

  Beraadslaging 09/027 van 16/06/2009 - 149.79 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/026 van 09 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-08: "De financiële impact (voor de patiënten en voor het RIZIV) van het referentieterugbetalingssysteem voor farmaceutische specialiteiten: een voorbeeld van een selectief terugbetalingsmodel".

  Beraadslaging 09/026 van 09/06/2009 - 901.18 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/025 van 02 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2009-21 "Evaluatie van de effecten van het bezoek van een onafhankelijke artsenbezoeker (Farmaka project) op de praktijk van een huisarts".

  Beraadslaging 09/025 van 02/06/2009 - 290.08 KB .pdf
 • Advies nr 09/12 van 16 Juni 2009 betreffende de aanvraag van het eHealth-platform in verband met de kandidatuur van de heer Patrick Bochart voor de functie van informatieveiligheidsconsulent.

  Beraadslaging 09/12 van 01/06/2009 - 34.62 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/024 van 21 april 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-16. "Wat is de impact van de veranderende terugbetalingscriteria voor statines op de cardiovasculaire uitkomstmaten in de Belgische bevolking?".

  Beraadslaging 09/024 van 21/04/2009 - 434.04 KB .pdf
 • Advies nr 09/06 van 21 april 2009 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het elektronisch document ter vervanging, binnen de ziekenhuizen, van het voorschrift van de bevoegde beoefenaar van een gezondheidszorgberoep, in uitvoering van artikel 21, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

  Beraadslaging 09/06 van 21/04/2009 - 42.57 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/009 van 17 maart 2009 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door enkele therapeutische projecten aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg met het oog op een onderzoek aangaande de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg.

  Beraadslaging 09/009 van 17/03/2009 - 159.96 KB .pdf
 • Beraadslaging – n.a.v. de machtigingsaanvraag van het laboratorium voor pathologische anatomie LAP Nivelles - houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende laboratoria voor pathologische anatomie om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria, alsook voor het facturatiebeheer (RN-MA-2012-191).

  Beraadslaging 55/2012 van - 204.59 KB .pdf
921 - 940 van de 929 resultaten