Beraadslagingen

861 - 880 van de 875 resultaten
 • Beraadslaging nr 09/047 van 28 juli 2009 met betrekking tot de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met het oog op het controleren van de pandemie van het A/H1N1 virus.

  Beraadslaging 09/047 van 28/07/2009 - 45.56 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 09/02 van 28 juli 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vakgroep menselijke ecologie van de Vrije Universiteit Brussel met het oog op een studie over het effect van geplande transportmaatregelen op het milieu, de gezondheid en de verkeersveiligheid.

  Beraadslaging 09/02 van 28/07/2009 - 53.73 KB .pdf
 • Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van zijn kant heeft volgende machtiging verleend met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door ziekenhuizen.

  Beraadslaging 09/39 van 07/07/2009 - 59.41 KB .pdf
 • Advies nr 09/11 van 16 Juni 2009 betreffende de aanvraag van het eHealth-platform in verband met de kandidatuur van de heer Luc Maes voor de functie van verantwoordelijke geneesheer.

  Beraadslaging 09/11 van 16/06/2009 - 33.51 KB .pdf
 • Advies nr 09/13 van 16 Juni 2009 betreffende de aanvraag van het eHealth-platform in verband met de kandidatuur van de heer Hans Wierts voor de functie van adjunct-informatieveiligheidsconsulent.

  Beraadslaging 09/13 van 16/06/2009 - 34.72 KB .pdf
 • Aanbeveling nr. 09/01 van 16 Juni 2009 met betrekking tot de implementatie van het system van de automatische mededeling van wijzigingen van persoonsgegevens uit het Rijsregister van de natuurlijke personen en uit de Kruispuntbankregisters, door het eHealth-platform aan de ziekenhuizen en aan het Kankerregister.

  Beraadslaging 09/01 van 16/06/2009 - 63.99 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. van 09/027 van 16 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de gez ondheidszorg in het kader van studie nr 2008-23 "Evaluatie van het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken".

  Beraadslaging 09/027 van 16/06/2009 - 149.79 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/026 van 09 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-08: "De financiële impact (voor de patiënten en voor het RIZIV) van het referentieterugbetalingssysteem voor farmaceutische specialiteiten: een voorbeeld van een selectief terugbetalingsmodel".

  Beraadslaging 09/026 van 09/06/2009 - 901.18 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/025 van 02 Juni 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2009-21 "Evaluatie van de effecten van het bezoek van een onafhankelijke artsenbezoeker (Farmaka project) op de praktijk van een huisarts".

  Beraadslaging 09/025 van 02/06/2009 - 290.08 KB .pdf
 • Advies nr 09/12 van 16 Juni 2009 betreffende de aanvraag van het eHealth-platform in verband met de kandidatuur van de heer Patrick Bochart voor de functie van informatieveiligheidsconsulent.

  Beraadslaging 09/12 van 01/06/2009 - 34.62 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/024 van 21 april 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-16. "Wat is de impact van de veranderende terugbetalingscriteria voor statines op de cardiovasculaire uitkomstmaten in de Belgische bevolking?".

  Beraadslaging 09/024 van 21/04/2009 - 434.04 KB .pdf
 • Advies nr 09/06 van 21 april 2009 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het elektronisch document ter vervanging, binnen de ziekenhuizen, van het voorschrift van de bevoegde beoefenaar van een gezondheidszorgberoep, in uitvoering van artikel 21, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

  Beraadslaging 09/06 van 21/04/2009 - 42.57 KB .pdf
 • Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de iedentificatiegegevens van hun patiënten en hun ondubbelzinnige identificatie in het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de Wet van 7 augustus 1987 alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/08/72).

  Beraadslaging 21/2009 van 25/03/2009 - 76.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/009 van 17 maart 2009 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door enkele therapeutische projecten aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg met het oog op een onderzoek aangaande de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg.

  Beraadslaging 09/009 van 17/03/2009 - 159.96 KB .pdf
 • Beraadslaging – n.a.v. de machtigingsaanvraag van het laboratorium voor pathologische anatomie LAP Nivelles - houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende laboratoria voor pathologische anatomie om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria, alsook voor het facturatiebeheer (RN-MA-2012-191).

  Beraadslaging 55/2012 van - 204.59 KB .pdf
861 - 880 van de 875 resultaten