Beraadslagingen

861 - 880 van de 929 resultaten
 • Beraadslaging nr 11/063 van 20 september 2011 met betrekking Tot de verwerking van persoonsgegevens tussen het Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers en de Stichting Kankerregister in het kader van de evaluatie van De programma’s voor de opsporing van borstkanker en colorectale kanker.

  Beraadslaging 11/063 van 20/09/2011 - 76.02 KB .pdf
 • Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de multidisciplinaire of individuele dossiers, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2011/116).

  Beraadslaging 40/2011 van 20/07/2011 - 202.35 KB .pdf
 • Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende rust- en verzorgingstehuizen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de verzorgingsdossiers, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2011/116).

  Beraadslaging 41/2011 van 20/07/2011 - 197.66 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 11/03 van 19 juli 2011 met betrekking tot een nota van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg betreffende de small cell analyse van gecodeerde persoonsgegevens afkomstig van het Intermutualistisch Agentschap.

  Beraadslaging 11/03 van 19/07/2011 - 38.88 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/052 van 19 juli 2011 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen zorgverleners en tariferingsdiensten enerzijds en de verzekeringsinstellingen anderzijds met het oog op het bepalen van het verzekerbaarheidsstatuut van de betrokken patiënten in het kader van de derdebetalersregeling en met het oog op het vermijden van een dubbele tenlasteneming van bepaalde kosten van ziekenhuisopnames.

  Beraadslaging 11/052 van 19/07/2011 - 63.01 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/053 van 19 juli 2011 met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en de databanken E-Care QERMID@coronaire stents via het ehealt-platform.

  Beraadslaging 11/053 van 19/07/2011 - 86.52 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/018 van 19 mei 2009, laatst gewijzigd op 19 juli 2011, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken verstrekker en de database belrai met tussenkomst van het ehealth-platform.

  Beraadslaging 09/018 van 19/07/2011 - 295.67 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/028 van 20 april 2010, laatst gewijzigd op 19 juli 2011, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen voor de evaluatie van projecten in het kader van het Procotolakkoord nr. 3.

  Beraadslaging 10/028 van 19/07/2011 - 91.61 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/054 van 19 juli 2011 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens aan het federale Kenniscentrum met het oog op een studie over schildklierkanker (KCE 2010-06).

  Beraadslaging 11/054 van 01/07/2011 - 199.01 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/047 van 21 juni 2011 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door ziekenhuizen aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van een proefproject inzake de registratie van persoonsgegevens met betrekking tot de spoedgevallendiensten

  Beraadslaging 11/047 van 21/06/2011 - 57.56 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/028 van 20 april 2010, gewijzigd op 21 december 2010, gewijzigd op 21 juni 2011, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen voor de evaluatie van projecten in het kader van het Procotolakkoord nr. 3.

  Beraadslaging 10/028 van 21/06/2011 - 80.69 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/038 van 17 mei 2011 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van een wetenschappelijke studie over cardiale screening bij voorafgaande gezondheidsbeoordeling voor fysieke arbeid.

  Beraadslaging 11/038 van 17/05/2011 - 76.76 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011 met betrekking tot de nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahubproject.
  Deze beraadslaging en deze nota werden gewijzigd op 20 mei 2014

  Beraadslaging 11/046 van 17/05/2011 - 36.88 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/039 van 17 mei 2011 betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Intermutualistisch Agentschap en het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van de studie met betrekking tot de revisie van het moratorium voor residentiële opvang voor zorgbehoevende ouderen (studie KCE 2010-23).

  Beraadslaging 11/039 van 17/05/2011 - 130.43 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/073 van 15 december 2009, gewijzigd op 19 april 2011, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen, de verzekeringsinstellingen, het College van geneesheren-directeurs van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het Nationaal Intermutualistisch College en de gegevensbanken E-Care QERMID@implanteerbare hartdefibrillatoren en E-Care QERMID@pacemakers via het ehealth-platform.

  Beraadslaging 09/073 van 19/04/2011 - 155.67 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 11/01 van 19 april 2011 betreffende het toegangsrecht van de patiënt tot de bestemmelingen van zijn medische dossier.

  Beraadslaging 11/01 van 19/04/2011 - 107.22 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/073 van 15 december 2009, gewijzigd op 18 oktober en op 19 april 2011, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen, de verzekeringsinstellingen, het College van geneesheren-directeurs van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het Nationaal Intermutualistisch College en de gegevensbanken E-Care QERMID@implanteerbare hartdefibrillatoren en E-Care QERMID@pacemakers via het ehealth-platform.

  Beraadslaging 09/073 van 19/04/2011 - 155.38 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/013 van 15 maart 2011, gewijzigd op 19 april 2011, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van de oprichting van een Belgische virtuele tumorbank.

  Beraadslaging 11/013 van 19/04/2011 - 129.7 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/031 van 19 mei 2009, gewijzigd op 19 april 2011, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde  persoonsgegevens betreffende de gezondheid aan het centrum  voor biostatistiek via het ehealth-platform, met het oog op een studie over mondgezondheid.

  Beraadslaging 09/031 van 01/04/2011 - 71.59 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/023 van 15 maart 2011 Met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van een onderzoek met betrekking tot de wachtdiensten in de huisartsgeneeskunde (project KCE 2009-15)

  Beraadslaging 11/023 van 15/03/2011 - 54.29 KB .pdf
861 - 880 van de 929 resultaten