Beraadslagingen

861 - 880 van de 914 resultaten
 • Beraadslaging nr 09/031 van 19 mei 2009, gewijzigd op 19 april 2011, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde  persoonsgegevens betreffende de gezondheid aan het centrum  voor biostatistiek via het ehealth-platform, met het oog op een studie over mondgezondheid.

  Beraadslaging 09/031 van 01/04/2011 - 71.59 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/023 van 15 maart 2011 Met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van een onderzoek met betrekking tot de wachtdiensten in de huisartsgeneeskunde (project KCE 2009-15)

  Beraadslaging 11/023 van 15/03/2011 - 54.29 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/015 van 15 februari 2011 met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen, de verzekeringsinstellingen, het College van geneesherendirecteurs van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het Nationaal Intermutualistisch College en de gegevensbank E-Care QERMID@endoprothesen via het eHealth-platform.

  Beraadslaging 11/015 van 15/02/2011 - 129.03 KB .pdf
 • Advies nr 11/01 van 15 februari 2011 met betrekking tot het protocol houdende de voorwaarden en modaliteiten volgens welke een elektronisch document met precisie kan worden geassocieerd aan een referentiedatum en een referentietijstip en het niet meer onmerkbaar kan worden gewijzigd, in het kader van het elektronisch ziekenhuisvoorschrift

  Beraadslaging 11/01 van 15/02/2011 - 44.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/084 van 21 december 2010 met betrekking tot de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van het Belgische mucoviscidoseregister.

  Beraadslaging 10/084 van 21/12/2010 - 239.72 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/028 van 20 april 2010, gewijzigd op 21 december 2010, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen voor de evaluatie van projecten in het kader van het Procotolakkoord nr. 3.

  Beraadslaging 10/028 van 21/12/2010 - 80.3 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/083 van 21 december 2010 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan de Stichting Kankerregister en aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in het kader van het project Nucleaire sites en kankerincidentie in België.

  Beraadslaging 10/083 van 21/12/2010 - 127.98 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/079 van 16 november 2010 van betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van het Belgisch register TDI (Treatment Demand Indicator).

  Beraadslaging 10/079 van 16/11/2010 - 234.95 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/062 van 20 juli 2010, gewijzigd op 16 november 2010, met betrekking tot de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van het belgische register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR)
  Bijlage : Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR)

  Beraadslaging 10/062 van 16/11/2010 - 99.62 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/073 van 16 november 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van een studie over de effecten op lange termijn van groeihormonen.

  Beraadslaging 10/073 van 16/11/2010 - 182.32 KB .pdf
 • Beraadslaging  nr  10/078  van  9  november  2010, gewijzigd op 27 maart 2020 en op 7 april 2020  met  betrekking  tot  de  toegang  tot  de   Kruispuntbankregisters  in  hoofde  van  de  erkende  laboratoria  voor  klinische  biologie  met  het  oog  op  het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van   hun   patiënten,   hun   ondubbelzinnige   identificatie   in   de   dossiers van de laboratoria en het facturatiebeheer.

  Beraadslaging 10/078 van 09/11/2010 - 192.73 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/074 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Centra voor Leerlingenbegeleiding aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Beraadslaging 10/074 van 19/10/2010 - 115.46 KB .pdf
 • Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende laboratoria voor klinische biologieom toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummerervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2010/111).

  Beraadslaging 35/2010 van 06/10/2010 - 87.71 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/061 van 20 juli 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de diverse verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch Agentschap aan de Universiteit Antwerpen in het kader van een onderzoek naar het effect van de Belgische antibioticacampagnes op het antibioticagebruik in de ambulante praktijk.

  Beraadslaging 10/061 van 20/07/2010 - 175.25 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/026 van 20 april 2010, gewijzigd op 20 juli 2010, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de Stichting Kankerregister in het kader van het ‘PROject on CAncer of the Rectum’ (procare).

  Beraadslaging 10/026 van 20/07/2010 - 69.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/060 van 20 juli 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van de studie aangaande de tandheelkundige verzorging voor personen met bijzondere noden.

  Beraadslaging 10/060 van 20/07/2010 - 277.61 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/046 van 15 juni 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid tussen de christelijke en socialistische ziekenfondsen van de provincie Luik en de Université de Liège met het oog op een studie over het behoud van tewerkstelling voor langdurig zieken.

  Beraadslaging 10/046 van 15/06/2010 - 90.19 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/047 van 15 juni 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de technische cel in het kader van de studie ‘registered nurse forecasting: human resources planning in nursing’ (RN4CAST).

  Beraadslaging 10/047 van 15/06/2010 - 105.37 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/008 van 20 januari 2009, gewijzigd op 16 maart 2010 en op 15 juni 2010, met betrekking tot de toepassing van het geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer door het eHealth-platform bij de uitwisseling van persoonsgegevens.

  Beraadslaging 09/008 van 15/06/2010 - 82.09 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/045 van 15 juni 2010 met betrekking tot de toepassing van de basisdienst elektronische datering door het ehealth-platform.

  Beraadslaging 10/045 van 15/06/2010 - 45.03 KB .pdf
861 - 880 van de 914 resultaten