Beraadslagingen

841 - 860 van de 940 resultaten
 • Advies nr 12/18 van 3 april 2012 betreffende de aanvraag van het ‘Centre hospitalier de Mouscron’ in verband met de kandidatuur van de heer Paul Ardenois voor de functie van veiligheidsconsulent.

  Beraadslaging 12/18 van 03/04/2012 - 41.2 KB .pdf
 • Advies nr 12/14 van 3 april 2012 betreffende de aanvraag van het Jan Yperman Ziekenhuis in verband met de kandidatuur van de heer Marc Coulembier voor de functie van veiligheidsconsulent.

  Beraadslaging 12/14 van 03/04/2012 - 41.18 KB .pdf
 • Advies nr 12/21 van 3 april 2012 betreffende de aanvraag van de ‘Cliniques Universitaires Saint-Luc’ in verband met de kandidatuur van de heer Gerry Mollers voor de functie van veiligheidsconsulent.

  Beraadslaging 12/21 van 01/04/2012 - 40.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 12/024 van 20 maart 2012 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door bepaalde woonzorgcentra aan politiediensten in het kader van een onrustwekkende verdwijning.

  Beraadslaging 12/024 van 20/03/2012 - 129.12 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 12/025 van 20 maart 2012 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door de Belgische virtuele tumorbank aan externe onderzoekers.

  Beraadslaging 12/025 van 20/03/2012 - 79.6 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/053 van 19 juli 2011, gewijzigd op 20 maart 2012, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en de databanken E-Care QERMID@coronaire stents via het ehealt-platform.

  Beraadslaging 11/053 van 20/03/2012 - 122.93 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/014 van 15 februari 2011, laatst gewijzigd op 20 maart 2012, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van de webtoepassing ‘WebWachtMailer’.

  Beraadslaging 11/014 van 20/03/2012 - 284.1 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/010 van 21 februari 2012 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in het kader van een wetenschappelijke studie ter evaluatie van de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie (achil centrale pijler).

  Beraadslaging 12/010 van 21/02/2012 - 73.57 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/011 van 21 februari 2012 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen het Brussels Coördinatiecentrum voor Borstkankeropsporing en de Stichting Kankerregister in het kader van de evaluatie van de programma’s voor de opsporing van borstkanker.

  Beraadslaging 12/011 van 21/02/2012 - 83.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/031 van 19 mei 2009, laatst gewijzigd op 17 januari 2012, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid aan het Centrum voor Biostatistiek via het ehealth-platform, met het oog op een studie over mondgezondheid.

  Beraadslaging 09/031 van 17/01/2012 - 77.1 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 12/004 van 17 januari 2012 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan het Studiecentrum voor perinatale epidemiologie.

  Beraadslaging 12/004 van 17/01/2012 - 203.95 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/005 van 17 januari 2012 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in het kader van een wetenschappelijke studie omtrent schildklierhormoon.

  Beraadslaging 12/005 van 17/01/2012 - 307.42 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/055 van 19 juli 2011, gewijzigd op 17 januari 2012, met betrekking tot de organisatie van de communicatie in het kader van de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer vereist is (Hoofdstuk IV)

  Beraadslaging 11/055 van 17/01/2012 - 83.13 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/055 van 19 juli 2011, gewijzigd op 17 januari 2012, met betrekking tot de organisatie van de communicatie in het kader van de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer vereist is (Hoofdstuk IV).

  Beraadslaging 11/055 van 17/01/2012 - 186.72 KB .pdf
 • Beraadslaging RR nr 69/2011 van 14 december 2011, aanvraag van het eHealth-platform ten behoeve van de actoren in de gezondheidszorg die gebruik maken van de basisdiensten die door het eHealth-platform worden aangeboden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken (RN/MA/2011/298).

  Beraadslaging 69/2011 van 14/12/2011 - 124.76 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/089 van 22 november 2011 met betrekking tot het reglement voor de algemene werking van het hubs & metahub-systeem
  Het reglement voor de algemene werking van het systeem van hubs & metahub

  Beraadslaging 11/089 van 01/12/2011 - 42.34 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/090 van 22 november 2011 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door ziekenhuizen aan het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid in het kader van het voorlopig systeem van bewaking van ernstige griepaandoeningen voor het griepseizoen 2011-2012ub-systeem.

  Beraadslaging 11/090 van 22/11/2011 - 96.99 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/014 van 15 februari 2011, gewijzigd op 22 november 2011, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van de webtoepassing ‘WebWachtMailer’.

  Beraadslaging 11/014 van 22/11/2011 - 195.73 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/091 van 22 november 2011 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van een studie over de representativiteit van de minimale klinische gegevens na koppeling met de permanente steekproef (KCE n°2011-07).

  Beraadslaging 11/091 van 22/11/2011 - 168.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/083 van 8 november 2011 waarbij de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven voor beschut wonen worden gemachtigd om toegang te hebben tot de Kruispuntbankregisters voor het controleren en het actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers en het facturatiebeheer.

  Beraadslaging 11/083 van 08/11/2011 - 191.96 KB .pdf
841 - 860 van de 940 resultaten