Beraadslagingen

841 - 860 van de 877 resultaten
 • Beraadslaging nr 10/047 van 15 juni 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de technische cel in het kader van de studie ‘registered nurse forecasting: human resources planning in nursing’ (RN4CAST).

  Beraadslaging 10/047 van 15/06/2010 - 105.37 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/046 van 15 juni 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid tussen de christelijke en socialistische ziekenfondsen van de provincie Luik en de Université de Liège met het oog op een studie over het behoud van tewerkstelling voor langdurig zieken.

  Beraadslaging 10/046 van 15/06/2010 - 90.19 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/045 van 15 juni 2010 met betrekking tot de toepassing van de basisdienst elektronische datering door het ehealth-platform.

  Beraadslaging 10/045 van 15/06/2010 - 45.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/036 van 18 mei 2010 met betrekking tot de mededeling aan het ehealth-platform van een kopie read only van de gegevensbank van de beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorg, van het centraal bestand van de verzorgingsinstellingen en van het bestand van de zorgverstrekkers voor terugbetaling door de ziekteverzekering.

  Beraadslaging 10/036 van 18/05/2010 - 41.85 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/018 van 19 mei 2009, gewijzigd op 15 december 2009 en 20 april 2010, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken verstrekker en de database belRAI met tussenkomst van het eHealth-platform.

  Beraadslaging 09/018 van 20/04/2010 - 375.67 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/027 van 20 april 2010 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de uitvoering van een studie betreffende cardiale resynchronisatie therapie.

  Beraadslaging 10/027 van 20/04/2010 - 72.75 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/062 van 20 oktober 2009, gewijzigd op 20 april 2010, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van het project "eBirth".

  Beraadslaging 09/062 van 20/04/2010 - 64.49 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/020 van 16 maart 2010 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de uitvoering van een studie betreffende de preventie van broosheidsfracturen door geneesmiddelen in Belgie.

  Beraadslaging 10/020 van 16/03/2010 - 150.99 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/017 van 17 maart 2009, gewijzigd op 19 mei 2009 en 16 februari 2010, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door ziekenhuizen aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van een pilootproject inzake de registratie van spoedgevallen

  Beraadslaging 09/017 van 16/02/2010 - 59.99 KB .pdf
 • Het sectoraal comité van het Rijksregister heeft inmiddels volgende machtigingen verleend met betrekking tot de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummer door ziekenhuizen.

  Beraadslaging 77/2009 van 23/12/2009 - 203.65 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 08/044 van 2 september 2008, gewijzigd op 15 december 2009, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van het project nr. 2008-52 – studie van kwaliteitsindicatoren m.b.t. de multidisciplinaire zorg voor het mamma- en testiscarcinoom.

  Beraadslaging 08/044 van 15/12/2009 - 273.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/081 van 15 december 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Volksgezondheid aan de burgemeesters en aan de gouverneurs (of hun plaatsvervangers).

  Beraadslaging 09/081 van 01/12/2009 - 57.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/072 van 17 november 2009 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Vlaamse Borstkankerscreeningscentra en van het Kankerregister met het oog op het bepalen van het aantal intervalkankers.

  Beraadslaging 09/072 van 17/11/2009 - 79.86 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/062 van 20 oktober 2009 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van het project " eBirth".

  Beraadslaging 09/062 van 20/10/2009 - 59.02 KB .pdf
 • Beraadslaging houdende de uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen werd verleend (RN/MA/2009/034).

  Beraadslaging 60/2009 van 07/10/2009 - 107.53 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/065 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen voor de uitvoering van een aanvullende studie met betrekking tot de evaluatie van het systeem van de referentiebedragen.

  Beraadslaging 09/065 van 15/09/2009 - 105.39 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/071 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de verzekeringinstellingen aan de Stichting Kankerregister in het kader van artikel 45 quinquies van het kb nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

  Beraadslaging 09/071 van 15/09/2009 - 97.97 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/058 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de centra voor de opsporing van aangeboren afwijkingen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, met het oog op een studie over de jodiumstatus van de Belgische bevolking.

  Beraadslaging 09/058 van 15/09/2009 - 52.74 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 09/04 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van anonieme gegevens betrefende de gezondheid door de Stichting Kankerregister aan het Studiecentrum Carcinogenese en Primaire Preventie van Kanker, met het oog op een studie om mogelijke associaties tussen milieufactoren en de kankerincidentie in Vlaanderen te bestuderen.

  Beraadslaging 09/04 van 15/09/2009 - 52.71 KB .pdf
 • Aanbeveling nr 09/05 van 15 september 2009 met betrekking tot de mededeling van anonieme gegevens betreffende de gezondheid door de Stichting Kankerregister aan de Université libre de Bruxelles met het oog op een studie over de invloed van de substitutiehormonebehandeling op borstkanker.

  Beraadslaging 09/05 van 15/09/2009 - 48.25 KB .pdf
841 - 860 van de 877 resultaten