Beraadslagingen

61 - 80 van de 964 resultaten
 • Beraadslaging nr. 21/164 van 7 september 2021, gewijzigd op 5 juli 2022, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het oplijsten en uitnodigen van immuungecompromitteerde patiënten van 12 jaar of ouder in het kader van de toediening van een extra dosis COVID-19 vaccin na primaire vaccinatie.

  Beraadslaging 21/164 van 05/07/2022 - 607.55 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/074 van 19 oktober 2010, gewijzigd op 3 december 2019 en 5 juli 2022, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het Agentschap voor Onderwijsdiensten aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Beraadslaging 10/074 van 05/07/2022 - 256.35 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/132 van 5 juli 2022 betreffende de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het viasinstituut
  in het kader van de rijgeschiktheidsbeoordeling via de toepassing VIAP - CARA

  Beraadslaging 22/132 van 05/07/2022 - 163.73 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/078 van 7 april 2020, gewijzigd op 2 maart 2021 en op 7 juni 2022, betreffende de mededeling van minimale ziekenhuisgegevens vanuit de FOD Volksgezondheid aan de K.U. Leuven in het kader van een onderzoek naar de kwaliteit en patiëntveiligheidsuitkomsten van chirurgische en nietchirurgische patiëntenverblijven

  Beraadslaging 20/078 van 07/06/2022 - 550.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/150 van 7 juni 2022 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid
  betreffen door het intermutualistisch agentschap en van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de KSZ aan de Université Libre de Bruxelles (DULBEA) in het kader van een wetenschappelijke studie over arbeidsongeschiktheid van lange duur en invaliditeit.
   

  Beraadslaging 22/150 van 07/06/2022 - 877.63 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/020 van 5 april 2022, gewijzigd op 24 mei 2022, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de minimale ziekenhuisgegevens door de FOD volksgezondheid en van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de KSZ aan de ULB in het kader van een wetenschappelijke studie over de sociale ongelijkheid en COVID-19.

  Beraadslaging 22/020 van 24/05/2022 - 1.14 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/098 van 7 april 2020, gewijzigd op 24 mei 2022, met betrekking tot de goede praktijken die toegepast dienen te worden door de platformen voor zorg op afstand.

  Beraadslaging 20/098 van 24/05/2022 - 132.18 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/088 van 5 april 2022 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de
  gezondheid betreffen door de deelnemende ziekenhuizen, de stichting kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap
  aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) en aan het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) in het kader van
  de studie HARMONIC (Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOderN radIotherapy in paediatriCs).

  Beraadslaging 22/088 van 05/05/2022 - 822.52 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/104 van 3 mei 2022 betreffende de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het UZ Leuven en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van een studie over aromataseinhibitoren

  Beraadslaging 22/104 van 03/05/2022 - 487.27 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/102 van 3 mei 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door centra voor drugsverslaving aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) in het kader van een studie over Hepatitis C

  Beraadslaging 22/102 van 03/05/2022 - 334.57 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/210 van 5 november 2019, gewijzigd op 7 april 2020 en op 3 mei 2022, betreffende de toetreding van het Helena-platform tot de beraadslaging nr. 19/152 van 3 september 2019 betreffende het gebruik van elektronische identificatiemiddelen aangeboden door privéorganisaties in het kader van de basisdienst “geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer” van het eHealth-platform in samenwerking met de federale authenticatiedienst van de FOD BOSA

  Beraadslaging 19/210 van 03/05/2022 - 546.91 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/100 van 3 mei 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Vlaamse algemene ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) in het kader van een studie over doorligwonden

  Beraadslaging 22/100 van 03/05/2022 - 174.53 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/088 van 5 april 2022 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de deelnemende ziekenhuizen, de Stichting Kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap aan het tSudiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) en aan het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) in het kader van de studie HARMONIC (Health effects of cArdiac fluoRoscopy and MOderN radIotherapy in paediatriCs)

  Beraadslaging 22/088 van 05/04/2022 - 822.6 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/020 van 5 april 2022 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die gezondheid betreffen uit de minimale ziekenhuisgegevens door de FOD Volksgezondheid en van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de KSZ aan de ULB in het kader van een wetenschappelijke studie over de sociale ongelijkheid en covid-19

  Beraadslaging 22/020 van 05/04/2022 - 1.14 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/246 van 7 december 2021, gewijzigd op 22 december 2021 en 5 april 2022, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het toekennen van een vaccinatiecertificaat aan patiënten die geen volgende COVID-19-vaccins kunnen krijgen wegens hun medische toestand

  Beraadslaging 21/246 van 05/04/2022 - 430.1 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/062 van 5 april 2022 betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centre Bruxellois de Coordination pour le Dépistage et la Prévention des cancers (BRUPREV), de Stichting Kankerregister, de verzekeringsinstellingen en het InterMutualistisch Agentschap in het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker georganiseerd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest

  Beraadslaging 22/062 van 05/04/2022 - 639.9 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/104 van 22 november 2016, gewijzigd op 21 februari 2017 en 5 april 2022, betreffende de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het Healthdata-Platform in het kader van het pediatrisch surveillancenetwerk (PediSurv)

  Beraadslaging 16/104 van 05/04/2022 - 244.57 KB .pdf
 • Beraadslaging 21/028 van 18 februari 2021, laatst gewijzigd op 5 april 2022, inzake de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen van Vaccinnet+, Healthdata Covid-19 database I en II, Healthdata COVID-19 clinical database, CoBRHA, Statbel, het Intermutualistisch Agentschap en de vaccinatiecodedatabank aan Sciensano in het kader van het LINK-VACC project en de latere verwerking van de gepseudonimiseeerde persoonsgegevens door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten teneinde de veiligheid van de vaccins ter bestrijding van COVID-19 te controleren

  Beraadslaging 21/028 van 05/04/2022 - 1.5 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/022 van 20 februari 2018, gewijzigd op 4 juni 2019 en 1 maart 2022, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata.be, in het kader van een procedure artikel 81 voor de terugbetaling en de individuele herziening van de terugbetaling van het geneesmiddel Entresto (Novartis Pharma).

  Beraadslaging 18/022 van 01/03/2022 - 700.18 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/056 van 1 maart 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van de toepassing VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System).

  Beraadslaging 22/056 van 01/03/2022 - 347.55 KB .pdf
61 - 80 van de 964 resultaten