Beraadslagingen

61 - 80 van de 924 resultaten
 • Beraadslaging nr. 21/148 van 26 augustus 2021, gewijzigd op 28 september 2021, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Vaccinnet+ aan het eHealth-platform met het oog op het bepalen van de graad van vaccinatie tegen het COVID-19-virus van de werknemers van de zorginstellingen.

  Beraadslaging 21/148 van 28/09/2021 - 324.66 KB .pdf
 • Methode voor het vermijden van vermeldingen van exacte datums in datasets die aan onderzoekers ter beschikking worden gesteld.

  Beraadslaging van 21/09/2021 - 715.58 KB .pdf
 • Beraadslaging 18/190 van 4 december 2018, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de toegangsmatrix in het kader van de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

  Beraadslaging 18/190 van 21/09/2021 - 182.09 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/154 van 7 september 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap aan het Instituut voor tropische geneeskunde in het kader van het project PrEP.

  Beraadslaging 21/154 van 07/09/2021 - 782.43 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/032 van 7 september 2021 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister, het Intermutualistisch Agentschap, de FOD Volksgezondheid en het datawarehouse van de Kruispuntbank van sociale zekerheid aan de Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep Interuniversity Centre for Health Economics Research (I-CHER) in het kader van hun onderzoeksproject.

  Beraadslaging 21/032 van 07/09/2021 - 883.95 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/158 van 7 september 2021 met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, verworven bij de klinische ARON-studie, aan de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap en de mededeling ervan aan de KU Leuven in het kader van hun onderzoek.

  Beraadslaging 21/158 van 07/09/2021 - 717.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/132 van 20 juli 2021 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap en de Stichting Kankerregister aan Sciensano in het kader van de studie “attributable costs of cancer”.

  Beraadslaging 21/132 van 20/07/2021 - 326.25 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/046 van 19 juni 2012, laatst gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de uitwisseling van gezondheidsgegevens via het Vitalink-platform.

  Beraadslaging 12/046 van 06/07/2021 - 974.54 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/104 van 1 juni 2021, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid door de FOD Volksgezondheid, de Technische cel en de deelnemende ziekenhuizen aan Omni Care Consult in het kader van een studie met als doelstelling een nieuw voorstel te formuleren voor de OKA-financiering via BFM onderdeel B2.

  Beraadslaging 21/104 van 06/07/2021 - 501.65 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/166 van 1 oktober 2019, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot het reglement tot vaststelling van de criteria voor de toepassing van een cirkel van vertrouwen door een organisatie in het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens.

  Beraadslaging 19/166 van 06/07/2021 - 318.86 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/106 van 5 mei 2020, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata.be, in het kader van de procedure “hoofdstuk IV” voor de terugbetaling van het geneesmiddel Besponsa.

  Beraadslaging 20/106 van 06/07/2021 - 667.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/118 van 6 juli 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister, het Intermutualistisch Agentschap en de FOD Volksgezondheid aan de Universiteit Antwerpen en de Stichting Kankerregister in het kader van hun project inzake coloscopie gerelateerde complicaties.

  Beraadslaging 21/118 van 06/07/2021 - 721.31 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/126 van 6 juli 2021 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van de FOD Volksgezondheid (minimale ziekenhuisgegevens) aan Vias Institute in het kader van het MAIS-project, het DALY-project en het MFTD-project.

  Beraadslaging 21/126 van 06/07/2021 - 670.89 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 11/088 van 18 oktober 2011, laatst gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van een zorgrelatie.

  Beraadslaging 11/088 van 06/07/2021 - 154.58 KB .pdf
 • Beraadslaging 21/028 van 18 februari 2021, laatst gewijzigd op 18 juni 2021, inzake de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen van de Vaccinet+, HealthData COVID-19 database I en II, HealthData COVID-19 clinical database, CoBRHA, STATBEL en het Intermutualistisch Agentschap aan Sciensano in het kader van het LINK-VACC-project en de latere verwerking van de gepseudonimiseeerde persoonsgegevens door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten teneinde de veiligheid van de vaccins ter bestrijding van COVID-19 te controleren.
   

  Beraadslaging 21/028 van 18/06/2021 - 1.67 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/038 van 1 juni 2021 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de VITO en de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV aan de VITO via het healthdata.be-platform in het kader van een epidemiologische studie over het voorkomen van myocardinfarct - emir study.

  Beraadslaging 21/038 van 01/06/2021 - 292.4 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/070 van 4 mei 2021 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het Intermutualistisch Agentschap en StatBel aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen in het kader van hun onderzoeksproject “DePenD: Deprescribing at the end of life”.

  Beraadslaging 21/070 van 04/05/2021 - 1.12 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/080 van 23 april 2021 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van het BIBopp-platform - burgers in beweging met online preventie platform.

  Beraadslaging 21/080 van 23/04/2021 - 154.17 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/074 van 6 april 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister en Statbel aan de Stichting Kankerregister en de Universiteit Antwerpen in het kader van hun onderzoeksproject

  Beraadslaging 21/074 van 06/04/2021 - 584.22 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/132 van 3 mei 2020, gewijzigd op 13 mei 2020, 2 juni 2020, 7 juli 2020, 31 juli 2020, 3 november 2020 en 30 maart 2021 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door diverse zorgverleners of organisaties in de gezondheid of de zorg aan Sciensano en de verdere mededeling ervan in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2.

  Beraadslaging 20/132 van 30/03/2021 - 523.36 KB .pdf
61 - 80 van de 924 resultaten