Beraadslagingen

61 - 80 van de 908 resultaten
 • Beraadslaging nr. 20/132 van 3 mei 2020, gewijzigd op 13 mei 2020, 2 juni 2020, 7 juli 2020, 31 juli 2020, 3 november 2020 en 30 maart 2021 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door diverse zorgverleners of organisaties in de gezondheid of de zorg aan Sciensano en de verdere mededeling ervan in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2.

  Beraadslaging 20/132 van 30/03/2021 - 523.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/040 van 8 februari 2021, gewijzigd op 30 maart 2021, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het oplijsten van risicopatiënten en het uitnodigen, ondersteunen, informeren en sensibiliseren van personen teneinde zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

  Beraadslaging 21/040 van 30/03/2021 - 668.25 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/014 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017, op 19 september 2017, op 5 juni 2018 en op 2 maart 2021, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de creatie van een routeringsgids ten dienste van een veilige elektronische gegevensuitwisseling.

  Beraadslaging 17/014 van 02/03/2021 - 157.44 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/026 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 2 maart 2021, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgactoren en de database BelRAI 2.0 (webapplicatie, webservice en mobile) met tussenkomst van het eHealth-platform.

  Beraadslaging 18/026 van 02/03/2021 - 881.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 21/060 van 2 maart 2021 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van zorginstellingen actief in de geestelijke gezondheidszorg aan de onderzoeksgroepen Centrum voor Huisartsengeneeskunde en Collaborative Antwerp Psychiatric Research Initiative van de Universiteit Antwerpen in het kader van een project met als doelstelling de geestelijke volksgezondheid te verbeteren.

  Beraadslaging 21/060 van 02/03/2021 - 488.94 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/078 van 7 april 2020, gewijzigd op 2 maart 2021, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde minimale ziekenhuisgegevens vanuit de FOD Volksgezondheid aan de K.U. Leuven in het kader van een onderzoek naar de kwaliteit en patiëntveiligheidsuitkomsten van chirurgische en niet-chirurgische patiëntenverblijven.

  Beraadslaging 20/078 van 02/03/2021 - 571.21 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/014 van 12 januari 2021 betreffende de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen van de stichting kankerregister (BCR) en IDEWE en de mededeling ervan aan de stichting kankerregister (BCR), IDEWE en KU Leuven in het kader van hun onderzoeksproject.

  Beraadslaging 21/014 van 12/01/2021 - 609.28 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/012 van 12 januari 2021 betrefffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van het Intermutualistisch Agentschap en de participerende laboratoria aan de Universiteit Antwerpen en het Tropisch Instituut voor geneeskunde in het kader van hun onderzoeksproject met als overkoepelend opbjectief het opschalen van de geïntegreerde zorg DMT2 en HTN.

  Beraadslaging 21/012 van 12/01/2021 - 1.37 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/051 van 17 mei 2016, laatst gewijzigd op 1 december 2020, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap aan de afdeling Zorginspectie, Gehandicaptenzorg en Kinderopvang in het kader van zijn Inspectieopdrachten.

  Beraadslaging 16/051 van 01/12/2020 - 213.88 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/284 van 1 december 2020 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van de door Vlaanderen erkende algemene ziekenhuizen en het Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) teneinde kwaliteitsindicatoren op te stellen binnen de beroertezorg.

  Beraadslaging 20/284 van 01/12/2020 - 987.63 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/286 van 1 december 2020 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Belgische gezondheidsenquête 2013 door Sciensano aan de Université Catholique de Louvain (UCL) in het kader van een studie over het gebruik van de anticonceptiepil in België, Frankrijk en Zwitserland.

  Beraadslaging 20/286 van 01/12/2020 - 2.73 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/266 van 1 december 2020 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van Vlaamse psychiatrische en algemene ziekenhuizen aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) teneinde kwaliteitsindicatoren op te stellen over het geneesmiddelgebruik van benzodiazepines binnen een psychiatrische context, voor kwaliteitsmonitoring, kwaliteitsverbetering en benchmarking.

  Beraadslaging 20/266 van 01/12/2020 - 352.65 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/039 van 19 april 2016, gewijzigd op 24 november 2020, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centre bruxellois de coordination pour le depistage et la prevention des cancers (Bruprev), de Stichting Kankerregister, de verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

  Beraadslaging 16/039 van 24/11/2020 - 726.26 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/049 van 17 juni 2014, gewijzigd op 24 november 2020, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het eHealth-platform aan de arbeidsbemiddelingsdiensten in het kader van hun opdrachten van maatschappelijke hulpverlening.

  Beraadslaging 14/049 van 24/11/2020 - 151.9 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/264 van 3 november 2020 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform Healthdata.be, in het kader van de procedure “hoofdstuk IV” voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Raxone.

  Beraadslaging 20/264 van 03/11/2020 - 298.25 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/204 van 3 november 2020 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Belgische Gezondheidsenquête 2018 door het Intermutualistisch Agentschap, Stabel, Sciensano en het RIZIV in het kader van een statistische studie ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid.

  Beraadslaging 20/204 van 03/11/2020 - 2.24 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/134 van 3 mei 2020, laatst gewijzigd op 3 november 2020, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door collectiviteiten aan het eHealth-platform en de mededeling van persoonsgegevens door het eHealth-platform aan Sciensano in het kader van de strijd tegen COVID-19 - oprichting van de gegevensbank IV “contactgegevens van collectiviteiten”.

  Beraadslaging 20/134 van 03/11/2020 - 261.9 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/226 van 6 oktober 2020 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid door de stichting kankerregister (bcr), statistics belgium en het intermutualistisch agentschap (ima) aan de onderzoekers van de ugent en de vub in het kader van een studie met als doelstellingen de zorg aan het levenseinde bij kinderen en jongvolwassenen in belgië te beschrijven en deze zorg te evalueren bij kinderen en jongvolwassenen met complexe chronische aandoeningen aan de hand van kwaliteitsindicatoren van (on)gepaste zorg aan het levenseinde

  Beraadslaging 20/226 van 15/10/2020 - 698.28 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/117 van 19 december 2017, gewijzigd op 6 oktober 2020, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata, in het kader van het « belgian molecular profiling program of metastatic cancer for clinical decision and treatment assignment » – precision 1

  Beraadslaging 17/117 van 15/10/2020 - 333.33 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/230 van 6 oktober 2020 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de woonzorgcentra aan sciensano in het kader van de wetenschappelijke studie “halt” (healthcare-associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities)

  Beraadslaging 20/230 van 15/10/2020 - 430.25 KB .pdf
61 - 80 van de 908 resultaten