Beraadslagingen

41 - 60 van de 964 resultaten
 • Beraadslaging nr. 17/010 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017 en 6 december 2022, betreffende de inzameling en de terbeschikkingstelling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via de BE-HERA architectuur in het kader van de opvolging van infectieuze aandoeningen door een netwerk van laboratoria (EPILABO).

  Beraadslaging 17/010 van 06/12/2022 - 589.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/178 van 6 december 2022, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de Brusselse verzekeringsinstellingen en de HZIV enerzijds en de rusthuizen, de woonzorgcentra, de centra voor dagverzorging anderzijds in het kader van de elektronische facturatie en toegang tot de gegevens van hun leden via Iriscarenet.

  Beraadslaging 22/178 van 06/12/2022 - 307.66 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/304 van 6 december 2022 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD Volksgezondheid aan Sciensano en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) in het kader van het opstellen van kwaliteitsindicatoren betreffende nosocomiale infecties

  Beraadslaging 22/304 van 06/12/2022 - 224.4 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/046 van 19 juni 2012, laatst gewijzigd op 8 november 2022, met betrekking tot de uitwisseling van gezondheidsgegevens via het Vitalink-platform

  Beraadslaging 12/046 van 08/11/2022 - 914.24 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/258 van 8 november 2022 met betrekking tot de mededeling van anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de KSZ en de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister, het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) aan de universiteit gent en aan sciensano in het kader van de studie ESSAG

  Beraadslaging 22/258 van 08/11/2022 - 637.7 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/282 van 8 november 2022 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door FOD VVVL aan het eHealth-platform in het kader van de oprichting van een dpo contactgegevens databank binnen het eHealth-platform

  Beraadslaging 22/282 van 08/11/2022 - 153.85 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/262 van 4 oktober 2022 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD Volksgezondheid en het Intermutualistisch agentschap aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) met het oog op het aanmaken van indicatoren voor de kwaliteit van de zorg bij CVA

  Beraadslaging 22/262 van 27/10/2022 - 287.97 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/284 van 1 december 2020, gewijzigd op 4 oktober 2022, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van de door vlaanderen erkende algemene ziekenhuizen en het Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) teneinde kwaliteitsindicatoren op te stellen binnen de beroertezorg

  Beraadslaging 20/284 van 27/10/2022 - 1012.06 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/242 van 6 september 2022 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch agentschap en Statbel aan de KU Leuven in het kader van de studie “REbuilding an Inclusive, Value-based Europe of Solidarity and Trust through social investments (RE-inVEST.be)”

  Beraadslaging 22/242 van 27/10/2022 - 998.99 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/268 van 12 september 2022 betreffende de generieke methode voor de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van BE-HERA.

  Beraadslaging 22/268 van 12/09/2022 - 847.68 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/236 van 6 september 2022 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in het kader van het project 2021-51 “budget impact projections: methodological and organisational guidance”

  Beraadslaging 22/236 van 06/09/2022 - 283.15 KB .pdf
 • Beraadslaging 22/240 van 6 september 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid met het oog op de organisatie van de structuur inzake de uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Vlaamse Sociale bescherming voor wat betreft de revalidatievoorzieningen.

  Beraadslaging 22/240 van 06/09/2022 - 637.82 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/026 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 6 september 2022, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgactoren en de database BelRAI 2.0 (webapplicatie, webservice en mobile) met tussenkomst van het eHealthplatform
   

  Beraadslaging 18/026 van 06/09/2022 - 751.68 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/242 van 7 december 2021, gewijzigd op 12 juli 2022, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de rijksdienst voor sociale zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de Healthdata Covid-19 Gegevensbank II en Vaccinnet+ via het Healthdata.be platform voor het bepalen van de graad van vaccinatie tegen covid-19 van werknemers, zelfstandigen en statutair overheidspersoneel ten behoeve van de UHasselt en de KU Leuven.

  Beraadslaging 21/242 van 12/07/2022 - 533.1 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/176 van 5 juli 2022 met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, via het platform Healthdata, in het kader van de terugbetaling van endobronchiale eenrichtingskleppen.

  Beraadslaging 22/176 van 05/07/2022 - 783.33 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/014 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017, op 19 september 2017, op 5 juni 2018, op 2 maart 2021 en op 5 juli 2022, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de creatie van een routeringsgids ten dienste van een veilige elektronische gegevensuitwisseling.

  Beraadslaging 17/014 van 05/07/2022 - 150.28 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/234 van 7 december 2021, gewijzigd op 5 juli 2022, met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, verworven bij de klinische studie met als titel ‘kwaliteit van leven bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose’ aan de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap en de mededeling ervan aan de Universiteit Gent in het kader van hun onderzoek.

  Beraadslaging 21/234 van 05/07/2022 - 1.24 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/071 van 19 september 2017, gewijzigd op 5 juli 2022, betreffende de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen het huisartsen morbiditeitsregister INTEGO en de databank van het Intermutualistisch Agentschap (IMA).

  Beraadslaging 17/071 van 05/07/2022 - 447.65 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/040 van 8 februari 2021, gewijzigd op 30 maart 2021, op 25 januari 2022 en op 5 juli 2022, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het oplijsten van risicopatiënten en het uitnodigen, ondersteunen, informeren en sensibiliseren van personen teneinde zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

  Beraadslaging 21/040 van 05/07/2022 - 534.14 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 08/039 van 1 juli 2008, gewijzigd op 5 juli 2022, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu met het oog op het beheer van de databank van de wilsverklaringen inzake euthanasie.

  Beraadslaging 08/039 van 05/07/2022 - 140.31 KB .pdf
41 - 60 van de 964 resultaten