Beraadslagingen

1 - 20 van de 917 resultaten
 • Beraadslaging nr. 22/236 van 6 september 2022 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in het kader van het project 2021-51 “budget impact projections: methodological and organisational guidance”

  Beraadslaging 22/236 van 06/09/2022 - 283.15 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/026 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 6 september 2022, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgactoren en de database BelRAI 2.0 (webapplicatie, webservice en mobile) met tussenkomst van het eHealthplatform
   

  Beraadslaging 18/026 van 06/09/2022 - 751.68 KB .pdf
 • Beraadslaging 22/240 van 6 september 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid met het oog op de organisatie van de structuur inzake de uitwisseling van persoonsgegevens binnen de Vlaamse Sociale bescherming voor wat betreft de revalidatievoorzieningen.

  Beraadslaging 22/240 van 06/09/2022 - 637.82 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/242 van 7 december 2021, gewijzigd op 12 juli 2022, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de rijksdienst voor sociale zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de Healthdata Covid-19 Gegevensbank II en Vaccinnet+ via het Healthdata.be platform voor het bepalen van de graad van vaccinatie tegen covid-19 van werknemers, zelfstandigen en statutair overheidspersoneel ten behoeve van de UHasselt en de KU Leuven.

  Beraadslaging 21/242 van 12/07/2022 - 533.1 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/176 van 5 juli 2022 met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, via het platform Healthdata, in het kader van de terugbetaling van endobronchiale eenrichtingskleppen.

  Beraadslaging 22/176 van 05/07/2022 - 783.33 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/014 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017, op 19 september 2017, op 5 juni 2018, op 2 maart 2021 en op 5 juli 2022, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de creatie van een routeringsgids ten dienste van een veilige elektronische gegevensuitwisseling.

  Beraadslaging 17/014 van 05/07/2022 - 150.28 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/234 van 7 december 2021, gewijzigd op 5 juli 2022, met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, verworven bij de klinische studie met als titel ‘kwaliteit van leven bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose’ aan de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap en de mededeling ervan aan de Universiteit Gent in het kader van hun onderzoek.

  Beraadslaging 21/234 van 05/07/2022 - 1.24 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/071 van 19 september 2017, gewijzigd op 5 juli 2022, betreffende de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen het huisartsen morbiditeitsregister INTEGO en de databank van het Intermutualistisch Agentschap (IMA).

  Beraadslaging 17/071 van 05/07/2022 - 447.65 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/040 van 8 februari 2021, gewijzigd op 30 maart 2021, op 25 januari 2022 en op 5 juli 2022, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het oplijsten van risicopatiënten en het uitnodigen, ondersteunen, informeren en sensibiliseren van personen teneinde zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

  Beraadslaging 21/040 van 05/07/2022 - 534.14 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 08/039 van 1 juli 2008, gewijzigd op 5 juli 2022, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu met het oog op het beheer van de databank van de wilsverklaringen inzake euthanasie.

  Beraadslaging 08/039 van 05/07/2022 - 140.31 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/164 van 7 september 2021, gewijzigd op 5 juli 2022, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het oplijsten en uitnodigen van immuungecompromitteerde patiënten van 12 jaar of ouder in het kader van de toediening van een extra dosis COVID-19 vaccin na primaire vaccinatie.

  Beraadslaging 21/164 van 05/07/2022 - 607.55 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/074 van 19 oktober 2010, gewijzigd op 3 december 2019 en 5 juli 2022, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het Agentschap voor Onderwijsdiensten aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Beraadslaging 10/074 van 05/07/2022 - 256.35 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/132 van 5 juli 2022 betreffende de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het viasinstituut
  in het kader van de rijgeschiktheidsbeoordeling via de toepassing VIAP - CARA

  Beraadslaging 22/132 van 05/07/2022 - 163.73 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/078 van 7 april 2020, gewijzigd op 2 maart 2021 en op 7 juni 2022, betreffende de mededeling van minimale ziekenhuisgegevens vanuit de FOD Volksgezondheid aan de K.U. Leuven in het kader van een onderzoek naar de kwaliteit en patiëntveiligheidsuitkomsten van chirurgische en nietchirurgische patiëntenverblijven

  Beraadslaging 20/078 van 07/06/2022 - 550.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/150 van 7 juni 2022 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid
  betreffen door het intermutualistisch agentschap en van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de KSZ aan de Université Libre de Bruxelles (DULBEA) in het kader van een wetenschappelijke studie over arbeidsongeschiktheid van lange duur en invaliditeit.
   

  Beraadslaging 22/150 van 07/06/2022 - 877.63 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/020 van 5 april 2022, gewijzigd op 24 mei 2022, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de minimale ziekenhuisgegevens door de FOD volksgezondheid en van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de KSZ aan de ULB in het kader van een wetenschappelijke studie over de sociale ongelijkheid en COVID-19.

  Beraadslaging 22/020 van 24/05/2022 - 1.14 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/098 van 7 april 2020, gewijzigd op 24 mei 2022, met betrekking tot de goede praktijken die toegepast dienen te worden door de platformen voor zorg op afstand.

  Beraadslaging 20/098 van 24/05/2022 - 132.18 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/088 van 5 april 2022 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de
  gezondheid betreffen door de deelnemende ziekenhuizen, de stichting kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap
  aan het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) en aan het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) in het kader van
  de studie HARMONIC (Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOderN radIotherapy in paediatriCs).

  Beraadslaging 22/088 van 05/05/2022 - 822.52 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/104 van 3 mei 2022 betreffende de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het UZ Leuven en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van een studie over aromataseinhibitoren

  Beraadslaging 22/104 van 03/05/2022 - 487.27 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/102 van 3 mei 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door centra voor drugsverslaving aan het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) in het kader van een studie over Hepatitis C

  Beraadslaging 22/102 van 03/05/2022 - 334.57 KB .pdf
1 - 20 van de 917 resultaten