Beraadslagingen

1 - 20 van de 838 resultaten
 • Beraadslaging nr. 20/132 van 3 mei 2020, gewijzigd op 13 mei 2020 en 2 juni 2020, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door diverse zorgverleners of organisaties in de gezondheid of de zorg aan Sciensano en de verdere mededeling ervan in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

  Beraadslaging 20/132 van 02/06/2020 - 238.82 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/140 van 6 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) aan het technisch platform van MIPS-laboratoria, in het kader van de strijd tegen COVID-19.

  Beraadslaging 20/140 van 06/05/2020 - 140.52 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/128 van 5 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen sommige verzekeringsinstellingen en de centra van gestelijke gezondheid (CGG) via MyCareNet met het oog op het bepalen van het verzekerbaarheidsstatuut van de betrokken patiënten om het facturatiebestand te bezorgen aan de verzekeringsinstelling.

  Beraadslaging 20/128 van 05/05/2020 - 739.35 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/106 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata.be, in het kader van de procedure “hoofdstuk IV” voor de terugbetaling van het geneesmiddel Besponsa.

  Beraadslaging 20/106 van 05/05/2020 - 696.15 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 15/067 van 20 oktober 2015, laatst gewijzigd op 5 mei 2020, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerdee persoonsgegevens betreffende de gezondheid door de Stichting Kankerregister, Statistics Belgium, het Intermutualistisch Agentschap (IMA) en de palliatieve dagcentra aan de onderzoekers van de UGent en de VUB in het kader van een studie naar de gepastheid en de kosten van zorg rond het levenseinde.

  Beraadslaging 15/067 van 05/05/2020 - 309.81 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/174 van 1 oktober 2019, gewijzigd op 5 mei 2020, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens afkomstig van de permanente steekproef (IMA), Vesta en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) teneinde onderzoek te voeren naar de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de doelgroep van en het budget noodzakelijk voor de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

  Beraadslaging 19/174 van 05/05/2020 - 509.72 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/072 van 20 maart 2020, gewijzigd op 5 mei 2020, betreffende de mededeling door zorgverleners van gegevens over de organisatie van de praktijk en enkele praktische zaken met het oog op een dagelijkse barometer COVID-19.

  Beraadslaging 20/072 van 05/05/2020 - 204.49 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/134 van 3 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door collectiviteiten aan het eHealth-platform en de mededeling van persoonsgegevens door het eHealth-platform aan Sciensano in het kader van de strijd tegen COVID-19 - oprichting van de databank collectiviteiten.

  Beraadslaging 20/134 van 03/05/2020 - 158.97 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 10/078 van 9 november 2010, gewijzigd op 27 maart 2020 en op 7 april 2020, met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de erkende laboratoria voor klinische biologie met het oog op het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria en het facturatiebeheer.

  Beraadslaging 10/078 van 07/04/2020 - 192.82 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/026 van 19 maart 2013, laatst gewijzigd op 7 april 2020, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het healthdata.be platform, in het kader van de samenstelling, het gebruik en de ter beschikking stelling van een register voor epidemiologisch onderzoek (Intego).

  Beraadslaging 13/026 van 07/04/2020 - 675.66 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/098 van 7 april 2020 met betrekking tot de goede praktijken die toegepast dienen te worden door de platformen voor zorg op afstand in het kader van de COVID-19-pandemie.

  Beraadslaging 20/098 van 07/04/2020 - 129.39 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/021 van 15 maart 2016, gewijzigd op 7 april 2020, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid door de Technische Cel aan de Stichting Kankerregister voor de inschatting van co-morbiditeit en behandelingen bij kankerpatiënten in het kader van wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

  Beraadslaging 16/021 van 07/04/2020 - 227.49 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/078 van 7 april 2020 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde minimale ziekenhuisgegevens vanuit de FOD Volksgezondheid aan de K.U. Leuven in het kader van een onderzoek naar de kwaliteit en patiëntveiligheidsuitkomsten van chirurgische en niet-chirurgische patiëntenverblijven.

  Beraadslaging 20/078 van 07/04/2020 - 339.79 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/017 van 18 februari 2014, laatst gewijzigd op 7 april 2020, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan Sciensano met tussenkomst van het healthdata-platform in het kader van de epidemiologische surveillance van hiv en aids in België.

  Beraadslaging 14/017 van 07/04/2020 - 491.85 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/210 van 5 november 2019, gewijzigd op 7 april 2020, betreffende de toetreding van het Helena-platform tot de beraadslaging nr. 19/152 betreffende het gebruik van elektronische identificatiemiddelen aangeboden door priveorganisaties in het kader van de basisdienst ‘geintegreerd gebruikers- en toegangsbeheer’ van het eHealth-platform in samenwerking met de federale authenticatiedienst van de FOD BOSA.

  Beraadslaging 19/210 van 07/04/2020 - 495.49 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/088 van 7 april 2020 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de gezondheidsenquête 2013 en de voedselconsumptiepeilingen van 2004 en 2014-2015 door Sciensano aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in het kader van een onderzoek over de incidentie van de eetpatronen van mensen op chronische ziekten.

  Beraadslaging 20/088 van 07/04/2020 - 165.27 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/065 van 18 juli 2017, gewijzigd op 20 maart 2020, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door huisartsen aan Sciensanovia het Healthdata-platform in het kader van twee peilnetwerken (van huisartsenpraktijken, sentinel general practitioners (SGP) en influenza like illnesses and acute respiratory illnesses (ILI & ARI)) en door ziekenhuizen in het kader van de COVID-19 registratie.

  Beraadslaging 17/065 van 20/03/2020 - 226.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/056 van 3 maart 2020 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de CoBRHA-gegevensbank door het eHealth-platform aan non-profitorganisaties met als doel de patiënten en zorgverleners tools aan te reiken voor het opzoeken van andere zorgverleners in de buurt om de behandeling van de patiënten te verbeteren.

  Beraadslaging 20/056 van 03/03/2020 - 151.98 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/026 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 3 maart 2020, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgactoren en de database BelRAI 2.0 (webapplicatie, webservice en mobile) met tussenkomst van het eHealth-platform.

  Beraadslaging 18/026 van 03/03/2020 - 820.11 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/058 van 3 maart 2020 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door woonzorgcentra aan Sciensano in het kader van de surveillance van griepaal syndroom in woonzorgcentra (ILI-WZC).

  Beraadslaging 20/058 van 03/03/2020 - 526.27 KB .pdf
1 - 20 van de 838 resultaten