Beraadslagingen

1 - 20 van de 877 resultaten
 • Beraadslaging nr. 21/216 van 9 november 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Intermutualistisch Agentschap aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van KCE studie 2019-06: “ toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke handicap”.

  Beraadslaging 21/216 van 09/11/2021 - 771.48 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 09/039 van 7 juli 2009, gewijzigd op 9 november 2021, met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de ziekenhuizen met het oog op het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in het medisch dossier en het facturatiebeheer.

  Beraadslaging 09/039 van 09/11/2021 - 139.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/172 van 5 oktober 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen vanuit de HealthData Covid-19 gegevensbank II en de iCAREdata gegevensbank aan de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in het kader van hun onderzoeksproject ID-COV.

  Beraadslaging 21/172 van 05/10/2021 - 408.46 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/093 van 22 oktober 2013, laatst gewijzigd op 5 oktober 2021, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door Sciensano in het kader van het Belgische initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKE-KAD) met tussenkomst van het healthdata-platform.

  Beraadslaging 13/093 van 05/10/2021 - 748.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/134 van 5 oktober 2021 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van het Fonds voor de medische ongevallen van het RIZIV.

  Beraadslaging 21/134 van 05/10/2021 - 811.67 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/174 van 15 september 2021, gewijzigd op 21 september 2021 en op 5 oktober 2021, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Vaccinnet+ aan het eHealth-Platform voor het bepalen van de graad van vaccinatie tegen het COVID-19-virus van de werknemers per werkgever en vestigingseenheid met minstens vijftig werknemers, ten behoeve van de bevoegde diensten voor preventie en bescherming op het werk.

  Beraadslaging 21/174 van 05/10/2021 - 346.98 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/148 van 26 augustus 2021, gewijzigd op 28 september 2021, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Vaccinnet+ aan het eHealth-platform met het oog op het bepalen van de graad van vaccinatie tegen het COVID-19-virus van de werknemers van de zorginstellingen.

  Beraadslaging 21/148 van 28/09/2021 - 324.66 KB .pdf
 • Methode voor het vermijden van vermeldingen van exacte datums in datasets die aan onderzoekers ter beschikking worden gesteld.

  Beraadslaging van 21/09/2021 - 715.58 KB .pdf
 • Beraadslaging 18/190 van 4 december 2018, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de toegangsmatrix in het kader van de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

  Beraadslaging 18/190 van 21/09/2021 - 182.09 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/154 van 7 september 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap aan het Instituut voor tropische geneeskunde in het kader van het project PrEP.

  Beraadslaging 21/154 van 07/09/2021 - 782.43 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/032 van 7 september 2021 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister, het Intermutualistisch Agentschap, de FOD Volksgezondheid en het datawarehouse van de Kruispuntbank van sociale zekerheid aan de Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep Interuniversity Centre for Health Economics Research (I-CHER) in het kader van hun onderzoeksproject.

  Beraadslaging 21/032 van 07/09/2021 - 883.95 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/158 van 7 september 2021 met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, verworven bij de klinische ARON-studie, aan de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap en de mededeling ervan aan de KU Leuven in het kader van hun onderzoek.

  Beraadslaging 21/158 van 07/09/2021 - 717.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/164 van 7 september 2021 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de Stichting Kankerregister en het Intermutualistisch Agentschap aan de verzekeringsinstellingen met het oog op het oplijsten en uitnodigen van immuungecompromitteerde patiënten van 12 jaar of ouder in het kader van de toediening van een extra dosis Covid-19 vaccin na primaire vaccinatie.

  Beraadslaging 21/164 van 07/09/2021 - 687.22 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/132 van 20 juli 2021 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap en de Stichting Kankerregister aan Sciensano in het kader van de studie “attributable costs of cancer”.

  Beraadslaging 21/132 van 20/07/2021 - 326.25 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/104 van 1 juni 2021, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid door de FOD Volksgezondheid, de Technische cel en de deelnemende ziekenhuizen aan Omni Care Consult in het kader van een studie met als doelstelling een nieuw voorstel te formuleren voor de OKA-financiering via BFM onderdeel B2.

  Beraadslaging 21/104 van 06/07/2021 - 501.65 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/046 van 19 juni 2012, laatst gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de uitwisseling van gezondheidsgegevens via het Vitalink-platform.

  Beraadslaging 12/046 van 06/07/2021 - 974.54 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/166 van 1 oktober 2019, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot het reglement tot vaststelling van de criteria voor de toepassing van een cirkel van vertrouwen door een organisatie in het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens.

  Beraadslaging 19/166 van 06/07/2021 - 318.86 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/118 van 6 juli 2021 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister, het Intermutualistisch Agentschap en de FOD Volksgezondheid aan de Universiteit Antwerpen en de Stichting Kankerregister in het kader van hun project inzake coloscopie gerelateerde complicaties.

  Beraadslaging 21/118 van 06/07/2021 - 721.31 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/106 van 5 mei 2020, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata.be, in het kader van de procedure “hoofdstuk IV” voor de terugbetaling van het geneesmiddel Besponsa.

  Beraadslaging 20/106 van 06/07/2021 - 667.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/126 van 6 juli 2021 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van de FOD Volksgezondheid (minimale ziekenhuisgegevens) aan Vias Institute in het kader van het MAIS-project, het DALY-project en het MFTD-project.

  Beraadslaging 21/126 van 06/07/2021 - 670.89 KB .pdf
1 - 20 van de 877 resultaten