Beraadslagingen

1 - 20 van de 968 resultaten
 • Beraadslaging nr. 23/162 van 7 november 2023 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door Imelda VZW in het kader de opbouw van een register in verband met aangeboren afwijkingen.

  Beraadslaging 23/162 van 07/11/2023 - 322.28 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 15/043 van 16 juni 2015, gewijzigd op 7 november 2023, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het healthdata-platform (WIV) in het kader van de “severe acute respitoratory illness” (SARI) surveillance.

  Beraadslaging 15/043 van 07/11/2023 - 408.38 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/222 van 7 november 2023 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de gegevensbank Farmanet door het RIZIV aan de école de santé publique van de ULB in het kader van een studie over het gebruik van antiretrovirale middelen bij hivpatiënten in België

  Beraadslaging 23/222 van 07/11/2023 - 322.88 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/214 van 7 november 2023 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch agentschap aan het KCE in het kader van het KCE project 2020-82 “het recht om vergeten te worden – diabetes type 1”

  Beraadslaging 23/214 van 07/11/2023 - 381.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/142 van 5 september 2023 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het studiecentrum van kernenergie in het kader van een kankerincidentiestudie.

  Beraadslaging 23/142 van 05/09/2023 - 552.89 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/132 van 5 september 2023 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen van het Intermutualistisch agentschap door de ku leuven in het kader van hun orthogeriatrische studie.

  Beraadslaging 23/132 van 05/09/2023 - 833.89 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/122 van 5 september 2023 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het eHealth-platform aan IRISCARE met het oog op de controle of het personeel van de zorginstellingen die gefinancierd worden door IRISICARE beschikt over een diploma, attest of visum dat hen toelaat om een beroep uit te oefenen in de sector van de gezondheidszorg.

  Beraadslaging 23/122 van 05/09/2023 - 140.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/156 van 12 juli 2023 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Vlaams Instituut voor kwaliteit van zorg in het kader van hun monitoring van pathologiespecifieke indicatoren.

  Beraadslaging 23/156 van 12/07/2023 - 1.1 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/158 van 12 juli 2023 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Vlaams Instituut voor kwaliteit van zorg in het kader van hun monitoring van beroertezorg.

  Beraadslaging 23/158 van 12/07/2023 - 595.6 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/082 van 18 september 2012, gewijzigd op 18 december 2012, 1 juni 2021, 7 december 2021 en 4 juli 2023, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen officina-apothekers in het kader van het gedeeld farmaceutisch dossier.

  Beraadslaging 12/082 van 04/07/2023 - 427.76 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/023 van 20 februari 2018, gewijzigd op 4 juli 2023, met betrekking tot de verwerking van al dan niet gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het healthdata platform, in het kader van “Predictive Tests for a Therapeutic Response” – PITTER

  Beraadslaging 18/023 van 04/07/2023 - 862.54 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/218 van 10 december 2021, gewijzigd op 4 juli 2023, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via de webtoepassing mental health in het kader van het facturatieproces voor psychologische zorg, waarvan de modaliteiten zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen het verzekeringscomite en de netwerken geestelijke gezondheid.

  Beraadslaging 21/218 van 04/07/2023 - 688.45 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/140 van 6 juni 2023 betreffende de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de eenheid audit ziekenhuizen met het oog op een audit van de heupartroplastieken in 2019.

  Beraadslaging 23/140 van 06/06/2023 - 522.62 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/136 van 6 juni 2023 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door het eHealth-platform aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om na te gaan of de personen met een flexi-job een functie in de gezondheidszorgsector mogen uitoefenen.

  Beraadslaging 23/136 van 06/06/2023 - 136.24 KB .pdf
 • Beraadslaging 23/088 van 6 juni 2023 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid door de zorgkassen, de zorgkassencommissie, de verzekeringsinstellingen en het InterMutualistisch Agentschap met het oog op de organisatie van de structuur inzake de uitwisseling van persoonsgegevens van de Vlaamse Sociale Bescherming wat betreft de psychiatrische verzorgingstehuizen.

  Beraadslaging 23/088 van 06/06/2023 - 623.38 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 20/104 van 19 juni 2020, gewijzigd op 11 januari 2022 en op 6 juni 2023, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de technische cel van het RIZIV-FOD volksgezondheid, STATBEL en het Intermutualistisch agentschap aan de Ecole de Santé Publique van de ULB in het kader van een studie over het gebruik en de gevolgen van het gebruik van geneesmiddelen tegen chronische ziekten en tegen astma tijdens de zwangerschap in België.

  Beraadslaging 20/104 van 06/06/2023 - 536.61 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/085 van 21 december 2010, laatst gewijzigd op 7 december 2021 en 12 mei 2023, met betrekking tot de organisatie van de mededeling van elektronische ambulante voorschriften in het kader van Recip-e en de webtoepassing Paris.

  Beraadslaging 10/085 van 12/05/2023 - 334 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/086 van 2 mei 2023 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de BelRAI HC-, BelRAI LTCF- en IMADATABANKEN aan de KU Leuven in het kader van het ICARE4OLDonderzoek.

  Beraadslaging 23/086 van 02/05/2023 - 1.81 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/102 van 2 mei 2023 met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van de PZ, PAAZ-diensten, CGG, IBW, PVT, verslavingscentra, revalidatievoorzieningen en mobiele teams aan het VIKZ in het kader van hun onderzoek.

  Beraadslaging 23/102 van 02/05/2023 - 907 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/100 van 2 mei 2023 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, afkomstig van de psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ-diensten, aan het VIKZ in het kader van hun onderzoek.

  Beraadslaging 23/100 van 02/05/2023 - 973.11 KB .pdf
1 - 20 van de 968 resultaten