Coördinatie van elektronische deelprocessen

Deze dienst is gericht op de harmonieuze en flexibele integratie van de verschillende diensten (basisdiensten en toepassingen) binnen een bepaald gegevensuitwisselingssysteem. Hij ziet toe op de structurering van de berichten, zodat ze door de verschillende systemen begrepen worden, en waakt erover dat de functionaliteiten compatibel zijn en conform aan bepaalde standaarden en dat er geen verschillen zijn inzake veiligheidsniveaus in de verschillende stappen van de procedure. Deze coördinatie is transparant voor de gebruiker en gebeurt onder andere aan de hand van een Enterprise Service Bus (ESB).

Voor meer informatie: support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)