Coördinatie van elektronische deelprocessen

Alles over deze dienst

Deze dienst is gericht op de harmonieuze en flexibele integratie van de verschillende diensten (basisdiensten en toepassingen) binnen een bepaald gegevensuitwisselingssysteem.

De dienst ziet toe op de structurering van de berichten, zodat ze door de verschillende systemen begrepen worden, en waakt erover dat de functionaliteiten compatibel zijn en conform aan bepaalde standaarden en dat er geen verschillen zijn inzake veiligheidsniveaus in de verschillende stappen van de procedure.

Deze coördinatie is transparant voor de gebruiker en gebeurt onder andere aan de hand van een Enterprise Service Bus (ESB).

Welke functionaliteiten biedt de dienst?

De dienst procescoördinatie biedt de volgende functionaliteiten:

 • Standaardisering van de berichten en fouten;
 • Controle en propagatie van de identiteit van de gebruiker:
  • de toegepaste controle hangt af van de dienst die opgeroepen wordt door de gebruiker;
 • Beheer van de veiligheidsloggings;
 • Orkestratie van de oproepen:
  • omvorming van de berichten;
  • verrijking van de berichten;
  • transfer van de berichten naar de webservices van de partners of van eHealth-platform.
 • Dienstenregister (Registry):

In de praktijk

Afhankelijkheden, aanbevelingen & waarschuwingen

Aanbevelingen
 • de diensten van de partners moeten voorzien in de nodige maatregelen om de stabiliteit en de conformiteit van de diensten die door onze ESB worden opgeroepen te garanderen;
 • de diensten van de partners moeten in staat zijn incidenten te onderzoeken;
 • elke service consumer moet de richtlijnen over het beveiligen van webservices volgen.
Waarschuwingen
 • de diensten die asynchroon gegevens uitwisselen mogen geen gebruik maken van deze dienst.

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van een dienst binnen het eHealth-platform ?

Meer informatie: support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Coördinatie van elektronische deelprocessen (SOA) – SLA

Overeenkomst betreffende het dienstverleningsniveau voor de beschikbaarheid en de performantie van de diensten georiënteerde architectuur (SOA).

Versie 2.1 (14/08/2018) - 573.03 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

De “API portal” is de catalogus van de webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners via de API Gateway, die onder meer instaat voor het beheer van het gebruik van de webservices.

Het betreft:

 • technische informatie : URL, versie, formeel contract (WSDL+XSD voor de SOAP-diensten of Swagger voor de REST-diensten
 • functionele informatie: link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten.