Coördinatie van elektronische deelprocessen

Alles over deze dienst

Deze dienst is gericht op de harmonieuze en flexibele integratie van de verschillende diensten (basisdiensten en toepassingen) binnen een bepaald gegevensuitwisselingssysteem.

De dienst ziet toe op de structurering van de berichten, zodat ze door de verschillende systemen begrepen worden, en waakt erover dat de functionaliteiten compatibel zijn en conform aan bepaalde standaarden en dat er geen verschillen zijn inzake veiligheidsniveaus in de verschillende stappen van de procedure.

Deze coördinatie is transparant voor de gebruiker en gebeurt onder andere aan de hand van een Enterprise Service Bus (ESB).

Welke functionaliteiten biedt de dienst?

De dienst procescoördinatie biedt de volgende functionaliteiten:

 • Standaardisering van de berichten en fouten
 • Controle en propagatie van de identiteit van de gebruiker
  • de toegepaste controle hangt af van de dienst die opgeroepen wordt door de gebruiker
 • Beheer van de veiligheidsloggings
 • Orkestratie van de oproepen
  • omvorming van de berichten
  • verrijking van de berichten
  • transfer van de berichten naar de webservices van de partners of van het eHealth-platform
 • Dienstenregister (Registry)

In de praktijk

Afhankelijkheden, aanbevelingen & waarschuwingen

Aanbevelingen
 • de diensten van de partners moeten voorzien in de nodige maatregelen om de stabiliteit en de conformiteit van de diensten die door onze ESB worden opgeroepen te garanderen
 • de diensten van de partners moeten in staat zijn incidenten te onderzoeken
 • elke service consumer moet de richtlijnen op deze pagina volgen
Waarschuwingen
 • de diensten die asynchroon gegevens uitwisselen mogen geen gebruik maken van deze dienst

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van een dienst binnen het eHealth-platform ?

 • Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform

eHealthppkb@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

en geef een duidelijke beschrijving van de context en de finaliteit van uw project en een raming op het vlak van volume

Om de integratie van het oproepen van de diensten te vergemakkelijken, kan het eHealth-platform deze diensten opnemen in de ‘ connectoren ( wcag.label.externalLink) ’.

Meer informatie: support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Coördinatie van elektronische deelprocessen (SOA) – SLA

Overeenkomst betreffende het dienstverleningsniveau voor de beschikbaarheid en de performantie van de diensten georiënteerde architectuur (SOA).

Versie 2.1 (14/08/2018) - 573.03 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten