Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

Terug naar nieuws

COVID-19: specifieke honoraria voor zorgverleners die vaccins voorbereiden of toedienen buiten vaccinatiecentra

29/07/22

Tijdens de COVID-19-pandemie maakte de vaccinatie van een zo groot mogelijk deel van de bevolking, in door de deelstaten georganiseerde vaccinatiecampagnes, een essentieel onderdeel uit van de strategie. Dat gebeurde grotendeels in vaccinatiecentra.

Sinds 18 juli 2022 worden eerstelijnszorgverleners ook aangemoedigd om COVID-19-vaccins te bereiden, af te leveren en toe te dienen buiten een vaccinatiecentrum. We voorzien hiervoor een systeem van honoraria voor artsen, verpleegkundigen en apothekers. Dit is complementair aan de vaccinaties die gebeuren in de vaccinatiecentra.

Meer info