Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

Terug naar nieuws

eHealthmonitor:  uw mening over de applicaties van eGezondheid

14/04/21

De eHealthmonitor is een van de actiepunten van dit nieuwe plan 2019-2021. Dat is een jaarlijkse enquête bij zorgverleners en burgers, om hun kennis en gebruiksgemak te peilen van de eHealthapplicaties.  Vervolgens zullen ‘focusgroepen’ verbeteracties bespreken. Dit om de effectiviteit te verbeteren van het eGezondheidslandschap in België.

Voor 2019 onthulde eHealthMonitor onder andere:

  • een gebrek aan kennis van de mogelijkheden van e-gezondheidszorg, bij zorgverleners en burgers
  • dat bijzondere aandacht nodig is voor de toegankelijkheid van e-gezondheidsdiensten
  • dat de COVID-19-crisis de deur heeft geopend voor een aantal digitale toepassingen in de gezondheidssector (bv. invoering van teleconsulten). Er bestaat daarentegen nog steeds bezorgdheid dat het menselijke aspect van de zorg verloren gaat bij deze digitale overgang
  • dat de digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners beter kan. Zij zijn ontevreden over de beschikbare digitale communicatiekanalen, en een meerderheid wisselt medische gegevens nog schriftelijk en/of telefonisch uit.
  • dat burgers weinig gebruik maken van nationale en regionale gezondheidsportalen

Om een beter en soepeler gebruik mogelijk te maken en om het vertrouwen in e-gezondheid te versterken, lijken een goede communicatie over de beschikbare instrumenten en de invoering van opleiding voor zorgverstrekkers van essentieel belang.

Vind alle resultaten van de 2019-editie van eHealthMonitor