Verwijzingsrepertorium

De dienst ‘Verwijzingsrepertorium’ (Metahub) van het eHealth-platform alsook de bijbehorende diensten ‘Consent’, ‘Therlink’ en ‘Exclusions’ vormen samen een reeks diensten voor het beheer van de toegang tot de medische gegevens van een patiënt. Deze diensten zijn, naargelang het geval, toegankelijk voor de hubs, de individuele zorgverleners, bepaalde zorginstellingen zoals ziekenhuizen of apotheken en ten slotte ook voor de patiënten.

Het betreft dus een index van de gezondheidsgegevens van de patiënten.

Een dergelijke index is de hoeksteen voor een gedecentraliseerd systeem inzake uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en zorginstellingen.