Systeem voor end-to-end vercijfering

De dienst End to End Encryption (ETEE) (ook wel vercijferings- of encryptiedienst genoemd) van het eHealth-platform is een reeks diensten die toelaat berichten gericht aan zorgverleners (individuele zorgverleners of instellingen) te vercijferen. Deze diensten zijn toegankelijk voor individuele zorgverleners en instellingen en in sommige gevallen ook voor patiënten.

De vercijferingsdiensten worden onder meer toegepast in het kader van het gebruik van de eHealthBox-dienst of de elektronische voorschriften (Recip-e).

De ETEE-diensten zijn de volgende:

  • ETKDepot voor de vercijfering naar een gekende bestemmeling
  • KGSS voor de vercijfering naar een niet-gekende bestemmeling

De ETEE-diensten zijn beschikbaar als webservices (toegankelijk via een medisch softwarepakket of via een derde toepassing).