Beheer van de therapeutische uitsluitingen van zorgverleners

Alles over deze dienst

Laat het beheer toe van de therapeutische uitsluitingen van zorgverleners. De dienst Therapeutic Exclusion kadert binnen de implementatie van “transversale” tools en componenten ter ondersteuning van de functionaliteiten voor de regulering van de toegang tot de gegevens voor systemen van elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens in het kader van de zorg voor de patiënt (bv. hubs & metahub, Vitalink, GFD, …) net als de webtoepassing eHealthConsent, de webservice “Consent” en de webservice “Therapeutic Links”.

Doel?

Laat het beheer van therapeutische uitsluitingen toe: registratie, raadpleging en annulatie.

Voor wie?

Burgers (patiënten, mandatarissen en ouders van de patiënt).

Hoe gebruiken/integreren?

De dienst is uitsluitend beschikbaar in de vorm van een webservice integreerbaar in de softwarepakkettten van de burgers. Deze webservice vereist een gepaste « token » die meegedeeld wordt door de dienst IAM van het eHealth-platform.

TherExlusion JSON Swagger

Dit bestand is de TherExclusion JSON/Swagger die de interface van de REST-service beschrijft.

Versie 1.0 (18/02/2020) - 16.92 KB (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

eHealth Therapeutic Exclusion WS – REST

Dit document beschrijft het beheer van de dienst therapeutische uitsluitingen zoals aangeboden door het eHealth-platform. 
Hierin wordt aan de hand van voorbeelden de structuur en inhoud van mogelijke verzoeken en reacties van eHealth Therapeutic Exclusion WS toegelicht.

Versie 1.0 (06/06/2023) - 1.14 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

De “API portal” is de catalogus van de webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners via de API Gateway, die onder meer instaat voor het beheer van het gebruik van de webservices.

Het betreft:

  • technische informatie : URL, versie, formeel contract (WSDL+XSD voor de SOAP-diensten of Swagger voor de REST-diensten
  • functionele informatie: link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten.