Projecten eGezondheid & Softwarepakketten

In het kader van de roadmap eGezondheid hebben talrijke projecten betrekking op de ontwikkeling van medische softwarepakketten die de eerstelijnszorg zoals de huisartsen ondersteunen.
Teneinde de continuïteit en de goede integratie van deze projecten te garanderen is het belangrijk dat elke partner over een geconsolideerd overzicht van de lopende of komende ontwikkelingen beschikt.
Dit is de doelstelling van het bestand die via deze link beschikbaar is (wcag.label.file wcag.label.externalLink) . Dit overzicht is het resultaat van de samenwerking tussen de verantwoordelijke instellingen die onder meer instaan voor de bijwerking van de daarin beschikbare informatie.
Gelieve jullie vragen in verband met een van de voormelde projecten aan de instelling die als verantwoordelijke wordt aangeduid, te willen overmaken. De contactadressen staan in het bestand.