Portaal

Het portaal www.ehealth.fgov.be is vanuit historisch oogpunt een gecoördineerd en beveiligd toegangspunt voor de actoren in de gezondheidszorg tot de verschillende beschikbare applicaties en informatie over online gezondheid (eGezondheid). Het biedt tevens alle beschikbare informatie voor de technische ondersteuning van de ICT-ontwikkelaars bij de integratie van onze basisdiensten (eHealth-platform: www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform). Het beheer van de inhoud van het portaal wordt verzekerd aan de hand van een “Content Management System” (CMS) dat toelaat de inhoud (teksten, FAQ, onlinesupport, documenten, navigatiestructuur, enz.) op een dynamische manier uit te werken en te actualiseren.