mHealthBelgium

Alle nuttige informatie over de integratie van de functies van de mobiele applicaties vindt u hier ( wcag.label.externalLink) .

Ziehier alle nuttige informatie en linken voor de aanvraag van een certificaat op dat vlak.

Aanvraagprocedure eHealth Acceptatie en Productiecertificaten

Alle documentatie aangaande de procedures voor het aanvragen van eHealth certificaten kan u vinden op:

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-ehealth-certificaten ( wcag.label.externalLink)

ACCEPTATIE

Acceptatie certificaten aanvragen met de beoogde rollen (standaard procedure voor software firma)

Volgende 3 documenten moeten worden ingevuld en naar de juiste dienst worden opgestuurd

1: Volmachtsformulier

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/data/file/view/89046f0b5fe90757d3b739b297fc73faa027ad73?name=3-Volmachtsformulier_voor_het_aanvragen_van_een_acceptatiecertificaat_nl_FORM.pdf (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Dit volledig ingevuld formulier moet (liefst digitaal ondertekend) worden opgestuurd naar: integration-support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

2: Overeenkomst met een softwarebedrijf voor het aanvragen van een testcertificaat

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/9a32cf1c08c5c90b6f14799999f9507d?filename=5-Overeenkomst%20met%20softwarebedrijf%20voor%20het%20aanvragen%20van%20een%20testcertificaat_FORM.pdf (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Dit volledig ingevuld formulier moet (liefst digitaal ondertekend) worden opgestuurd naar: integration-support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

3. Template:

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/d784e548d661c5d0e7fcb902f086328c?filename=eHealth_Requestform%20for%20testprofiles%20%28acceptance%20certificates%29.xlsx (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Deze volledig ingevulde template moet worden opgestuurd naar: integration-support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Na bericht van deze dienst kan het acceptatiecertificaat worden aangevraagd via:

http://wwwacc.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_nl.jnlp ( wcag.label.externalLink)

PRODUCTIE

In de productieomgeving zijn het de zorgactoren die het eHealth certificaat in hun eigen naam moeten aanvragen.