Elektronische datering (timestamping)

Het eHealth-platform biedt aan zijn partners een dienst timestamping (elektronische datering of gecertificeerde tijdstempel) aan.

Timestamping is een systeem dat toelaat een bewijs te bewaren van het bestaan van een document en de inhoud ervan op een bepaalde datum. De term “bewijs” verwijst naar het feit dat niemand, zelfs niet de eigenaar van het document, het timestamping-certificaat kan wijzigen.