Brussels Gezondheidsnetwerk

Het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN) sluit aan bij het interfederaal eGezondheidsplan als “hub” en als “gezondheidskluis”.

Het ondersteunt bijgevolg de specificaties die hiervoor gedefinieerd werden door het eHealth-platform:

Het beschikt over een acceptatie-omgeving die verbonden is met de acceptatie-omgeving van het eHealth-platform.

 

De URL’s die in deze omgeving ter beschikking gesteld worden van “extra-muros” softwarepakketten zijn de volgende:

Webservice intrahub v1

Technische URL > https://acchub.abrumet.be/hubservices/intrahub/intrahubservice.asmx

Verouderde versie die enkel behouden wordt met het oog op continuïteit. Deze versie is niet bruikbaar in het kader van het gedeeld medicatieschema.

Webservice intrahub v3

Technische URL > https://acchub.abrumet.be/hubservices/intrahub/v3/intrahub.asmx

Aanbevolen versie, vereist voor het delen van het medicatieschema.

Webportaal

https://accapp.abrumet.be/EspacePriveProfessionnel?l=fr%20 ( wcag.label.externalLink) en  https://accapp.abrumet.be/EspacePrivePatient?l=fr ( wcag.label.externalLink)

Verbinding via Itsme

https://accapp.abrumet.be/espaceprivepatient?l=nl&type=bmid ( wcag.label.externalLink)

https://accapp.abrumet.be/espacepriveprofessionnel?l=nl&type=bmid ( wcag.label.externalLink)

Verbinding via eID

https://accapp.abrumet.be/espaceprivepatient?l=nl&type=eid ( wcag.label.externalLink)

https://accapp.abrumet.be/espacepriveprofessionnel?l=nl&type=eid ( wcag.label.externalLink)

 

Deze URL’s zijn openbaar maar het BGN geeft de voorkeur aan een rechtstreeks contact en omkadering van de software-oplossingen die connecteren met het uitwisselingsplatform. Indien u uw software-oplossing wenst te integreren met het BGN dient u voorafgaandelijk een aanvraag te richten aan  info@abrumet.be ( wcag.label.externalLink)  met vermelding van de naam van uw firma en het type software-oplossing die u ontwikkelt. Het BGN-team zal u vervolgens contacteren om meer uitleg te geven over de functionaliteiten, de principes van het BGN en de te volgen modaliteiten in het kader van een connectie-traject.

Meer informatie over het BGN:  brusselsgezondheidsnetwerk.be ( wcag.label.externalLink)