Architectures

In het kader van de ontwikkeling en het onderhoud van zijn projecten en diensten biedt het eHealth-platform diverse structuren en organisaties van de informaticasystemen of “architecturen” aan.

Deze modellen zijn gebaseerd op de behoeften van de partners, maar beantwoorden ook aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen. Ze evolueren continu in rechtstreekse relatie met de sector.

Bij het opstarten van een project is het dus belangrijk om de verschillende aangeboden systemen goed te begrijpen met het oog op een optimale implementatie van de diverse componenten, maar ook om te anticiperen op mogelijke toekomstige evoluties.

Het eHealth-platform biedt voornamelijk 2 types van architectuur aan:

  • Een architectuur van het type SOA (Service Oriented Architecture), bestemd voor toepassingen en diensten die bedoeld zijn om te functioneren op één enkel toestel, één enkele computer.
  • Een architectuur van het type REST (Representational State Transfer) bestemd voor toepassingen en diensten die bedoeld zijn om te functioneren op verschillende toestellen (gelijktijdig op een computer, smartphone, tablet, ...).

Zoals reeds aangestipt is informatica een domein dat constant evolueert. Bij het opstarten van het eHealth-platform stond het gebruik van mobiele apparaten zoals tablets en smartphones nog in zijn kinderschoenen. Daarom werd dan ook voornamelijk de architectuur van het type SOA ontwikkeld en bepaalt dit type architectuur ook vandaag nog een groot aantal systemen dat in samenwerking met onze partners geïmplementeerd werd. Het onderhoud en de ondersteuning van dit model blijft ook nu één van onze opdrachten en verantwoordelijkheden, maar voor de ontwikkeling van projecten voor mobiele apparaten is het gebruik ervan niet aanbevolen (laat bv. geen vercijfering van berichten toe) en wordt prioriteit gegeven aan een architectuur van het type REST.