Application Lifecycle

De notie van “Life cycle” (levenscyclus) wijst op de verschillende stappen die noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling, de verdeling en het onderhoud van onze diensten.

De bedoeling is om een aantal stappen te definiëren en op te leggen die strikt nageleefd dienen te worden, op basis waarvan de ontwikkelingen gevalideerd worden (conformiteit van de behoeften), de ontwikkelingsprocessen gecontroleerd worden (conformiteit van de methodes) en de service levels verzekerd worden.