Patiënten

Patiënten

Nieuws

Meer nieuws

Orgadon – Registreer uw wilsverklaring inzake orgaandonatie

Vanaf 1 juli kan iedereen die na zijn overlijden menselijk lichaamsmateriaal wenst te doneren zijn wilsverklaring hieromtrent online registreren via de toepassing Orgadon. In België is iedere burger potentieel donor na zijn overlijden, tenzij de burger in kwestie tijdens zijn leven expliciet verzet hiertegen heeft aangetekend. In de praktijk zullen artsen ...

eHealthCreaBis : Artsen kunnen voortaan een Bisnummer (identificatienummer) toekennen

In het kader van de covid-19-gezondheidscrisis moeten artsen opsporingstesten kunnen voorschrijven. In dat opzicht is het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) een noodzakelijk identificatienummer. Een INSZ komt overeen met: - hetzij het rijksregisternummer (toegekend door het Rijksregister), - hetzij het bisnummer (toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor personen die ...

Validatiepiramide voor medische apps krijgt verder vorm

Het tweede niveau van de validatiepiramide voor mobiele toepassingen in de gezondheidszorg is uitgerold. Toepassingen op niveau M2 voldoen aan een reeks strenge ICT- en privacycriteria en kunnen communiceren met bestaande digitale toepassingen in de zorg. Twee apps kregen al een “stempel” voor M2, voor drie andere toepassingen loopt de ...

Onlinediensten