Patiënten

Patiënten

Nieuws

Meer nieuws

Uw test online reserveren op Mijngezondheid.be

De testcentra worden geconfronteerd met te veel aanvragen en een aanzienlijke administratieve werklast. Voor de centra en de patiënten leidt dat al te vaak tot een lange wachtrij en meerdere uren aanschuiven bij de testcentra. Dankzij deze nieuwe digitale tool beschikken alle testcentra voortaan over een online reserveringssysteem. Als u zich moet ...

Orgadon – Registreer uw wilsverklaring inzake orgaandonatie

Vanaf 1 juli kan iedereen die na zijn overlijden menselijk lichaamsmateriaal wenst te doneren zijn wilsverklaring hieromtrent online registreren via de toepassing Orgadon. In België is iedere burger potentieel donor na zijn overlijden, tenzij de burger in kwestie tijdens zijn leven expliciet verzet hiertegen heeft aangetekend. In de praktijk zullen artsen ...

eHealthCreaBis : Artsen kunnen voortaan een Bisnummer (identificatienummer) toekennen

In het kader van de covid-19-gezondheidscrisis moeten artsen opsporingstesten kunnen voorschrijven. In dat opzicht is het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) een noodzakelijk identificatienummer. Een INSZ komt overeen met: - hetzij het rijksregisternummer (toegekend door het Rijksregister), - hetzij het bisnummer (toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor personen die ...

Onlinediensten