Patiënten

Patiënten

Nieuws

Meer nieuws

Functionele beschrijving van de registratie en verwerking van de gegevens met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19

In het kader van de registratie en de verwerking van de gegevens inzake vaccinaties tegen COVID-19 bepaalt het koninklijk besluit van 24 december 2020 dat het Informatieveiligheidscomité op het eGezondheidsportaal een precieze functionele beschrijving publiceert van de informatiesystemen die worden opgezet voor de uitvoering van dit besluit en de informatiestromen ...

Uw test online reserveren op Mijngezondheid.be

De testcentra worden geconfronteerd met te veel aanvragen en een aanzienlijke administratieve werklast. Voor de centra en de patiënten leidt dat al te vaak tot een lange wachtrij en meerdere uren aanschuiven bij de testcentra. Dankzij deze nieuwe digitale tool beschikken alle testcentra voortaan over een online reserveringssysteem. Als u zich moet ...

Orgadon – Registreer uw wilsverklaring inzake orgaandonatie

Vanaf 1 juli kan iedereen die na zijn overlijden menselijk lichaamsmateriaal wenst te doneren zijn wilsverklaring hieromtrent online registreren via de toepassing Orgadon. In België is iedere burger potentieel donor na zijn overlijden, tenzij de burger in kwestie tijdens zijn leven expliciet verzet hiertegen heeft aangetekend. In de praktijk zullen artsen ...

Onlinediensten