Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
Nieuws April, 2020

April, 2020

Als arts zorg op afstand aanrekenen via het derdebetalerssysteem tijdens de COVID-19-crisis

Tijdens deze crisisperiode is het mogelijk voor artsen om verstrekkingen op afstand uit te voeren. Hoe kan u als arts in deze situatie deze verstrekkingen aanrekenen via het derdebetalerssyteem? Meer info

Continuïteit van de verpleegkundige zorg tijdens de COVID-19-crisis: aanpassing van de regels voor elektronische facturering.

RIZIV mededeling: We willen de continuïteit van uw activiteit en de noodzakelijke zorg voor uw patiënten garanderen, ook tijdens deze COVID-19-crisis. Daarom passen we in overleg met de verzekeringsinstellingen tijdelijk bepaalde modaliteiten met betrekking tot de elektronische facturering van uw zorg aan. Onze doelstellingen: een snelle betaling van uw verstrekkingen garanderen en de betaling van uw verstrekkingen garanderen als het medisch voorschrift niet beschikbaar is. Meer info

Een eenvoudiger medisch getuigschrift, aangepast voor advies via de telefoon tijdens de COVID-19-crisis

Eenvoudiger medisch getuigschrift dat artsen kunnen bezorgen na een telefonisch advies in deze Codid-19-context. Huisartsen kunnen dit getuigschrift gebruiken ook tijdens hun huisartsenwachtdienst. Hierbij het model en de procedure om het door te sturen. Meer info.

Zorg op afstand in de COVID-19-context: specifieke info voor de verschillende zorgberoepen

Continuïteit van de zorg voor de patiënt, vergoeding van de zorgberoepen, veiligheid voor iedereen: om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het kader van de COVID-19-context heeft het RIZIV een reeks maatregelen genomen. Een globaal mechanisme  werd uitgewerkt dat verschillende zorgverleners toelaat om zorg te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt en om die verstrekkingen ook aan te rekenen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Op die manier kunnen de patiënten een financiële tegemoetkoming genieten. Meer info.