Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
Nieuws Maart, 2020

Maart, 2020

COVID 19: derdebetalerssyteem toepassen als arts bij telefonisch advies

Tijdens deze crisisperiode is het mogelijk voor artsen om telefonisch advies te geven aan hun patiënten. Hoe kan u als arts in deze situatie deze 2 nieuwe codes aanrekenen via het derdebetalerssyteem?

Meer info

Telematicapremie voor kinesitherapeuten en huisartsen

Om rekening te houden met de realiteit van de Covid-19-crisis is de termijn voor het aanvragen van de telematicapremie voor 2020 met een maand verlengd, tot 30 april.

Meer info

Geneesmiddelen voorschrijven: voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiƫnt bezorgen in plaats van het papieren bewijs

Gedurende de periode van de crisis door COVID-19 is het voor de voorschrijvers mogelijk om de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) te bezorgen aan de patiënt. Zij doen dat via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.

In de apotheek deelt de patiënt de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan de apotheker, die het geneesmiddel aan de patiënt zal afleveren en het elektronisch voorschrift zal archiveren.

Deze nieuwe maatregel vult de mogelijkheid voor artsen aan om telefonisch medisch advies te geven in de context van COVID-19.

Vragen?

Teleconsultaties: hoe zit het met het verzenden van voorschriften?

Gezien de situatie van afzondering en de vele teleconsultaties moeten er duidelijke regels voor het elektronisch overmaken van voorschriften, van het bewijs van elektronisch voorschrift of van de RID-code (de specifieke code voor het lezen van het elektronisch voorschrift in de apotheek) worden meegedeeld.

  1. Elk voorschrift of bewijs van voorschrift moet verplicht worden overgemaakt aan de patiënt. De vrije keuze moet worden gerespecteerd (wettelijk). Bovendien kan het gebeuren dat de patiënt om vele redenen niet naar de gekozen apotheek kan komen, vandaar dus overdracht aan de patiënt en niet aan de apotheek
  2. Het wettelijk voorschrift maakt het mogelijk om terugbetaling te krijgen in de apotheek, daarom moet het elektronisch voorschrift voorrang krijgen. Wanneer het een papieren voorschrift is, moet het in de apotheek terechtkomen. Een foto van een papieren voorschrift die digitaal wordt doorgestuurd is niet geldig
  3. Als de software van de arts het bewijs van elektronisch voorschrift per e-mail kan doorsturen aan de patiënt, is dat (hoewel niet conform aan de GDPR) een interessante optie
  4. Indien dat niet mogelijk is, kan de RID-code worden doorgegeven via de smartphone van de patiënt of via elk ander middel (e-mail, …) (dat valt onder GDPR). Maar moet je ook de vertaling van de RID-code in letters en cijfers, die automatisch met de barcodes wordt gegenereerd, systematisch doorgeven (wellicht zijn niet alle barcodelezers in apotheken in staat om een barcode op een smartphone te lezen)

Thuisverpleegkundigen hoeven eID van patiƫnten niet meer in te lezen om verspreiding van virus te voorkomen

Thuisverpleegkundigen zijn sinds 1 oktober 2017 verplicht om de patiënten te identificeren via hun elektronische identiteitskaart. Die verplichting geldt als ze de derdebetalersregeling toepassen. Daarbij rekent de thuisverpleegkundige de kosten voor de gezondheidszorgverzekering rechtstreeks aan het ziekenfonds aan, zodat de patiënt enkel het remgeld hoeft te betalen.

Omzendbrief

Om een eID in te lezen, zijn een kaartlezer en een toestel zoals een tablet nodig. Omdat het virus zich via die “dragers” zou kunnen verspreiden naar de thuisverpleegkundige zelf en/of naar andere patiënten, versoepelt het Riziv de regels. Thuisverpleegkundigen kunnen de identiteit van hun patiënt tijdelijk manueel invullen als ze de derdebetalersregeling toepassen. Daarover is zopas een omzendbrief naar alle thuisverpleegkundigen in ons land vertrokken.

De uitzondering gaat meteen in en geldt zolang de coronacrisis loopt. Het Riziv zal alle thuisverpleegkundigen ruim op tijd op de hoogte brengen wanneer de normale regeling opnieuw van kracht wordt.

Covid-19: artsen krijgen vergoeding voor telefonisch consult

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis. Ze kunnen 20 euro aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van zorg. Dat is vandaag beslist door het Verzekeringscomité van het Riziv. Het Riziv bekijkt ook op welke manier het andere zorgverleners kan ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.

Vragen?

Zorgverleners met vragen over medisch advies per telefoon en/of de terugbetaling van zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be

Voor alle andere vragen: www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u.