Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
Nieuws Mei, 2022

Mei, 2022

GovApp : sneller en nog veiliger meldingen van de overheid ontvangen

Via GovApp vind je informatie over COVID-19-beleid, maar krijg je ook meldingen zoals CTPC-codes of het feit dat je een hoogrisicocontact hebt gelopen. Deze app vervangt dus op die manier de SMS-berichten die tot nu toe verstuurd werden.

De app heeft verschillende voordelen : het kan langere berichten ontvangen, het laat visuele communicatie toe en het is beter beschermd tegen fraude of identiteitsdiefstal. Voor de overheid helpt het te besparen omdat het volume aan (betalende) SMS-berichten drastisch zou moeten dalen.

GovApp vraagt niet naar je identiteit. Net zoals bij SMS is je mobiel nummer de basis voor de communicatie. De app controleert je nummer en slaat ook je taalvoorkeur op. Om de privacy te beschermen is de inhoud van de berichten versleuteld. De app is bruikbaar op smartphones en tablets op basis van Android en iOS.

Meer informatie: https://govapp.be/

"Het kan in één vingerklik gedaan zijn": registratie voor orgaandonatie en ander menselijk lichaamsmateriaal nu eenvoudiger

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met donatie van organen en/of ander menselijk lichaamsmateriaal: iemand die ziek is en wacht op een orgaan of ander lichaamsmateriaal of iemand die plots is overleden en dankzij donatie van organen, cellen en/of weefsels andere levens heeft kunnen redden. De procedures om zich als donor te registreren, zijn nog niet genoeg gekend. Met de nieuwe informatiecampagne Beldonor willen de FOD Volksgezondheid en het FAGG de eenvoudige registratie voor orgaandonatie en ander menselijk lichaamsmateriaal onder de aandacht brengen.

Meer info

Het Riziv lanceert mobiele app voor patiënten om geneesmiddelenvoorschriften te beheren

Het RIZIV heeft vandaag een app gelanceerd waarmee patiënten hun voorschriften voor geneesmiddelen kunnen beheren, reserveren en afhalen bij de apotheek. Naast het tonen van de identiteitskaart (eID) is dit een extra mogelijkheid om papierloos geneesmiddelen af te halen. Dankzij de app behouden patiënten makkelijk zelf een overzicht.

Meer info

Thuisverpleegkundige: de identiteit van de patiënt verifiëren bij derdebetaler (Opheffing tijdelijke COVID-19 maatregel– tijdelijke vrijstelling lezing eID)

De tijdelijke COVID-19-maatregel inzake de lezing van de eID ter verificatie van de identiteit van de patiënt wordt opgeheven. Vanaf 1 juni 2022 is het opnieuw verplicht de eID van de patiënt te in te lezen om zijn identiteit te verifiëren in het kader van de derdebetalersregeling, volgens de modaliteiten die golden vóór de COVID-19-crisis.

Meer info

Het medicatieschema: het overzicht van geneesmiddelen die de patiënt moet nemen

Het medicatieschema dient om het overzicht te bewaren van de geneesmiddelen die de patiënt moet nemen. Het helpt de patiënt en is een belangrijk hulpmiddel voor zorgverleners. Meer info

 

Telematicapremie voor vroedvrouwen

De voorwaarden voor de telematicapremie 2020 zijn vastgelegd. U kunt uw telematicapremie 2020 aanvragen van 1 juli tot en met 31 oktober 2021. De voorwaarden voor de telematicapremie 2021 en 2022 zijn ook (onder voorbehoud) beschikbaar. Meer info

Dank aan de verpleegkundigen

Al meer dan een jaar leven we in een situatie die onze manier van leven radicaal veranderd heeft. De COVID-19-crisis is een ongekende gezondheidscrisis die zowel qua duur, als qua omvang uitzonderlijke is. Ze beïnvloedt radicaal het dagelijkse werk van de verpleegkundigen en gezondheidsbeoefenaars.

Sinds het begin van de pandemie zitten de verpleegkundigen in de vuurlinie en geven ze het beste van zichzelf. Ze staan steeds paraat om de patiënten te helpen. Ondanks hun zware werkdruk proberen de verpleegkundigen dagelijks de patiënten met warme zorg te omringen. Of het nu thuis, in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum is, de verpleegkundigen staan garant voor kwaliteit en betekenen een geruststellende aanwezigheid onze ouders, vrienden, familieleden, zieken of voor zij die niet langer voor zichzelf kunnen zorgen.

Het uitvoeren van verpleegkundige taken tijdens een pandemie, achter een plexiglas of met een masker en beschermende kledij, is een hele uitdaging. De verpleegkundigen hebben hun medeleven en zorg voor hun patiënten nog moeten verhogen.

Laten we de golf van solidariteit die alom aanwezig was tijdens de eerste golf daarom herontdekken en het beroep van verpleegkundige opnieuw in de schijnwerpers zetten, vandaag en in de toekomst.

We hebben allemaal ons aandeel in het beschermen van onze omgeving en in het verminderen van de druk op ziekenhuizen. Om de pandemie in te dammen, moeten we in gedachten houden dat we de basisregels (een goede handhygiëne, het dragen van een masker, het respecteren van afstandsregels ... ) moeten blijven respecteren, want onze ziekenhuizen staan ​​al lang op de rand van verzadiging. Voorzichtigheid blijft dus ook in de komende maanden nog de boodschap!

1000 x dank aan de verpleegkundigen voor al hun inspanningen, vooral in deze moeilijke tijd! Houd vol! Zorg voor jezelf! Immers, de gezondheid van iedereen hangt ervan af.

eHealthmonitor:  uw mening over de applicaties van eGezondheid

De eHealthmonitor is een van de actiepunten van dit nieuwe plan 2019-2021. Dat is een jaarlijkse enquête bij zorgverleners en burgers, om hun kennis en gebruiksgemak te peilen van de eHealthapplicaties.  Vervolgens zullen ‘focusgroepen’ verbeteracties bespreken. Dit om de effectiviteit te verbeteren van het eGezondheidslandschap in België.

Voor 2019 onthulde eHealthMonitor onder andere:

 • een gebrek aan kennis van de mogelijkheden van e-gezondheidszorg, bij zorgverleners en burgers
 • dat bijzondere aandacht nodig is voor de toegankelijkheid van e-gezondheidsdiensten
 • dat de COVID-19-crisis de deur heeft geopend voor een aantal digitale toepassingen in de gezondheidssector (bv. invoering van teleconsulten). Er bestaat daarentegen nog steeds bezorgdheid dat het menselijke aspect van de zorg verloren gaat bij deze digitale overgang
 • dat de digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners beter kan. Zij zijn ontevreden over de beschikbare digitale communicatiekanalen, en een meerderheid wisselt medische gegevens nog schriftelijk en/of telefonisch uit.
 • dat burgers weinig gebruik maken van nationale en regionale gezondheidsportalen

Om een beter en soepeler gebruik mogelijk te maken en om het vertrouwen in e-gezondheid te versterken, lijken een goede communicatie over de beschikbare instrumenten en de invoering van opleiding voor zorgverstrekkers van essentieel belang.

Vind alle resultaten van de 2019-editie van eHealthMonitor

De dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 15/09/2021 zal de optie bestaan om als patiënt zelf te beslissen om zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift, het kabinet van de voorschrijver te verlaten. Dat is de keuze van de patiënt zelf en hij/zij zal dat telkens aangeven aan de voorschrijver. Het is de taak van de voorschrijver om de patiënt goed en volledig te informeren over zijn rechten evenals mogelijkheden. De apotheker moet via zijn software in staat zijn om het voorschrift af te leveren, ook als er geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift wordt getoond.

Wat houdt de dematerialisatie precies in en wat verandert er voor de zorgverlener? Meer info.

Uw test online reserveren op Mijngezondheid.be

De testcentra worden geconfronteerd met te veel aanvragen en een aanzienlijke administratieve werklast. Voor de centra en de patiënten leidt dat al te vaak tot een lange wachtrij en meerdere uren aanschuiven bij de testcentra.

Dankzij deze nieuwe digitale tool beschikken alle testcentra voortaan over een online reserveringssysteem.

Als u zich moet laten testen, ontvangt u steeds een inschrijvingscode per sms (CTPC). Met die code kunt u voortaan een tijdvak reserveren om uw test te doen in een testcentrum via de website Mijngezondheid.be.

Orgadon – Registreer uw wilsverklaring inzake orgaandonatie

Vanaf 1 juli kan iedereen die na zijn overlijden menselijk lichaamsmateriaal wenst te doneren zijn wilsverklaring hieromtrent online registreren via de toepassing Orgadon.

In België is iedere burger potentieel donor na zijn overlijden, tenzij de burger in kwestie tijdens zijn leven expliciet verzet hiertegen heeft aangetekend. In de praktijk zullen artsen geen menselijk lichaamsmateriaal wegnemen zonder uitdrukkelijke toestemming. Indien de overledene zijn wilsverklaring niet heeft laten registreren, zal de arts contact opnemen met zijn naasten. De familie is echter niet altijd op de hoogte van de wens van de overledene en het is steeds een delicate zaak om deze situatie aan te kaarten na het verlies van een dierbare.

Tot nu toe konden burgers hun voorkeur laten registreren in het gemeentehuis aan de hand van een formulier. Voortaan kunnen burgers hun wilsverklaring registreren:

waarbij ze de keuze hebben uit verschillende opties:

 • orgaandonatie voor transplantatie
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal (cellen en weefsel)
  • voor transplantatie bij een patiënt die ze nodig heeft;
  • voor de vervaardiging van geneesmiddelen of geavanceerde therapieën;
  • voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld om inzicht te verwerven in de oorzaak van een aandoening of nieuwe behandelingen te ontdekken

Meer informatie 

eHealthCreaBis : Artsen kunnen voortaan een Bisnummer (identificatienummer) toekennen

In het kader van de covid-19-gezondheidscrisis moeten artsen opsporingstesten kunnen voorschrijven. In dat opzicht is het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) een noodzakelijk identificatienummer.

Een INSZ komt overeen met:

- hetzij het rijksregisternummer (toegekend door het Rijksregister),

- hetzij het bisnummer (toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor personen die niet over een rijksregisternummer beschikken; dit bisnummer wordt opgeslagen in het bisregister).

Wie krijgt een bisnummer?

Personen die over rechten beschikken in de Belgische sociale zekerheid of die geïdentificeerd moeten worden in de sociale sector of de gezondheidssector maar die niet ingeschreven zijn in het rijksregister omdat ze niet in België verblijven kunnen een bisnummer krijgen.

Sommige patiënten beschikken niet over een INSZ en bepaalde artsen beschikken niet over een medisch softwarepakket.

eHealthCreaBis is een webapplicatie (die zonder medisch softwarepakket toegankelijk is, enkel een beveiligde internetaansluiting is vereist) die door het eHealth-platform werd ontwikkeld om artsen met een actief visum in de mogelijkheid te stellen een INSZ aan te maken in de vorm van een bisnummer voor hun patiënten zonder rijksregisternummer.

Deze unieke identificatie op basis van het INSZ is niet alleen noodzakelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg maar ook om de risico’s op sociale fraude te verminderen.

Meer info

Validatiepiramide voor medische apps krijgt verder vorm

Het tweede niveau van de validatiepiramide voor mobiele toepassingen in de gezondheidszorg is uitgerold. Toepassingen op niveau M2 voldoen aan een reeks strenge ICT- en privacycriteria en kunnen communiceren met bestaande digitale toepassingen in de zorg. Twee apps kregen al een “stempel” voor M2, voor drie andere toepassingen loopt de procedure. Meer info.

Instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager

Als zorgverlener of instelling, bezorgt u de verzekeringsinstellingen in het kader van de derdebetalersregeling de facturatiegegevens in elektronische vorm.  Voor sommigen van jullie is dat verplicht (verordening van 28.07.2003, art. 6, § 16). Meer info.

De toepassing MyRiziv krijgt een make-over

De toepassing MyRiziv, waarin de individuele zorgverlener zelf een aantal administratieve gegevens en processen kan beheren, steken we vanaf nu in een nieuw jasje. De make-over zal gefaseerd verlopen. De nieuwe versie is ook toegankelijk voor mandaatnemers. Meer info.

 

Als arts zorg op afstand aanrekenen via het derdebetalerssysteem tijdens de COVID-19-crisis

Tijdens deze crisisperiode is het mogelijk voor artsen om verstrekkingen op afstand uit te voeren. Hoe kan u als arts in deze situatie deze verstrekkingen aanrekenen via het derdebetalerssyteem? Meer info

Continuïteit van de verpleegkundige zorg tijdens de COVID-19-crisis: aanpassing van de regels voor elektronische facturering.

RIZIV mededeling: We willen de continuïteit van uw activiteit en de noodzakelijke zorg voor uw patiënten garanderen, ook tijdens deze COVID-19-crisis. Daarom passen we in overleg met de verzekeringsinstellingen tijdelijk bepaalde modaliteiten met betrekking tot de elektronische facturering van uw zorg aan. Onze doelstellingen: een snelle betaling van uw verstrekkingen garanderen en de betaling van uw verstrekkingen garanderen als het medisch voorschrift niet beschikbaar is. Meer info

Een eenvoudiger medisch getuigschrift, aangepast voor advies via de telefoon tijdens de COVID-19-crisis

Eenvoudiger medisch getuigschrift dat artsen kunnen bezorgen na een telefonisch advies in deze Codid-19-context. Huisartsen kunnen dit getuigschrift gebruiken ook tijdens hun huisartsenwachtdienst. Hierbij het model en de procedure om het door te sturen. Meer info.

Zorg op afstand in de COVID-19-context: specifieke info voor de verschillende zorgberoepen

Continuïteit van de zorg voor de patiënt, vergoeding van de zorgberoepen, veiligheid voor iedereen: om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het kader van de COVID-19-context heeft het RIZIV een reeks maatregelen genomen. Een globaal mechanisme  werd uitgewerkt dat verschillende zorgverleners toelaat om zorg te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt en om die verstrekkingen ook aan te rekenen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Op die manier kunnen de patiënten een financiële tegemoetkoming genieten. Meer info.

COVID 19: derdebetalerssyteem toepassen als arts bij telefonisch advies

Tijdens deze crisisperiode is het mogelijk voor artsen om telefonisch advies te geven aan hun patiënten. Hoe kan u als arts in deze situatie deze 2 nieuwe codes aanrekenen via het derdebetalerssyteem?

Meer info

Telematicapremie voor kinesitherapeuten en huisartsen

Om rekening te houden met de realiteit van de Covid-19-crisis is de termijn voor het aanvragen van de telematicapremie voor 2020 met een maand verlengd, tot 30 april.

Meer info

Geneesmiddelen voorschrijven: voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen in plaats van het papieren bewijs

Gedurende de periode van de crisis door COVID-19 is het voor de voorschrijvers mogelijk om de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) te bezorgen aan de patiënt. Zij doen dat via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.

In de apotheek deelt de patiënt de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan de apotheker, die het geneesmiddel aan de patiënt zal afleveren en het elektronisch voorschrift zal archiveren.

Deze nieuwe maatregel vult de mogelijkheid voor artsen aan om telefonisch medisch advies te geven in de context van COVID-19.

Vragen?

Teleconsultaties: hoe zit het met het verzenden van voorschriften?

Gezien de situatie van afzondering en de vele teleconsultaties moeten er duidelijke regels voor het elektronisch overmaken van voorschriften, van het bewijs van elektronisch voorschrift of van de RID-code (de specifieke code voor het lezen van het elektronisch voorschrift in de apotheek) worden meegedeeld.

 1. Elk voorschrift of bewijs van voorschrift moet verplicht worden overgemaakt aan de patiënt. De vrije keuze moet worden gerespecteerd (wettelijk). Bovendien kan het gebeuren dat de patiënt om vele redenen niet naar de gekozen apotheek kan komen, vandaar dus overdracht aan de patiënt en niet aan de apotheek
 2. Het wettelijk voorschrift maakt het mogelijk om terugbetaling te krijgen in de apotheek, daarom moet het elektronisch voorschrift voorrang krijgen. Wanneer het een papieren voorschrift is, moet het in de apotheek terechtkomen. Een foto van een papieren voorschrift die digitaal wordt doorgestuurd is niet geldig
 3. Als de software van de arts het bewijs van elektronisch voorschrift per e-mail kan doorsturen aan de patiënt, is dat (hoewel niet conform aan de GDPR) een interessante optie
 4. Indien dat niet mogelijk is, kan de RID-code worden doorgegeven via de smartphone van de patiënt of via elk ander middel (e-mail, …) (dat valt onder GDPR). Maar moet je ook de vertaling van de RID-code in letters en cijfers, die automatisch met de barcodes wordt gegenereerd, systematisch doorgeven (wellicht zijn niet alle barcodelezers in apotheken in staat om een barcode op een smartphone te lezen)

Thuisverpleegkundigen hoeven eID van patiënten niet meer in te lezen om verspreiding van virus te voorkomen

Thuisverpleegkundigen zijn sinds 1 oktober 2017 verplicht om de patiënten te identificeren via hun elektronische identiteitskaart. Die verplichting geldt als ze de derdebetalersregeling toepassen. Daarbij rekent de thuisverpleegkundige de kosten voor de gezondheidszorgverzekering rechtstreeks aan het ziekenfonds aan, zodat de patiënt enkel het remgeld hoeft te betalen.

Omzendbrief

Om een eID in te lezen, zijn een kaartlezer en een toestel zoals een tablet nodig. Omdat het virus zich via die “dragers” zou kunnen verspreiden naar de thuisverpleegkundige zelf en/of naar andere patiënten, versoepelt het Riziv de regels. Thuisverpleegkundigen kunnen de identiteit van hun patiënt tijdelijk manueel invullen als ze de derdebetalersregeling toepassen. Daarover is zopas een omzendbrief naar alle thuisverpleegkundigen in ons land vertrokken.

De uitzondering gaat meteen in en geldt zolang de coronacrisis loopt. Het Riziv zal alle thuisverpleegkundigen ruim op tijd op de hoogte brengen wanneer de normale regeling opnieuw van kracht wordt.

Covid-19: artsen krijgen vergoeding voor telefonisch consult

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis. Ze kunnen 20 euro aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van zorg. Dat is vandaag beslist door het Verzekeringscomité van het Riziv. Het Riziv bekijkt ook op welke manier het andere zorgverleners kan ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.

Vragen?

Zorgverleners met vragen over medisch advies per telefoon en/of de terugbetaling van zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be

Voor alle andere vragen: www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u.

Telematicapremie voor vroedvrouwen

Als vroedvrouw hebt u recht op een jaarlijkse telematicapremie vanaf het dienstjaar 2019. De premie bedraagt 800 EUR. De voorwaarden voor het verkrijgen van de telematicapremie 2019 zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 10 oktober 2019. Het Verzekeringscomité heeft de criteria voor de premie 2020 vastgesteld. Meer info

Cruciale eHealth-dienst vanochtend deels onbeschikbaar

 

Een cruciale eHealth-dienst, die de veiligheid van elektronische uitwisselingen bewaakt, was vanmorgen geruime tijd onstabiel. Voor een aantal artsen, apothekers en andere vakspecialisten waren sommige elektronische handelingen daardoor tijdelijk niet mogelijk. Er bestaan voor dergelijke situaties elektronische noodprocedures, maar ook deze procedures konden ditmaal niet voor een volledig behoud van de functionaliteiten zorgen. De situatie was tegen de middag volledig hersteld.

De cruciale veiligheidscomponent kampte met onvoorziene capaciteitsproblemen. Het ging initieel niet om een totale uitval, waardoor de omschakeling naar de voorziene noodprocedures een complexe aangelegenheid werd.

“Het eHealth-platform heeft het voorbije anderhalf jaar fors geïnvesteerd in de stabiliteit van zijn infrastructuur, in een snelle probleemdetectie en in geautomatiseerde noodprocedures. Daardoor is de beschikbaarheid aanzienlijk verhoogd. Het is jammer om vast te stellen dat de snelle omschakeling naar de voorziene noodprocedures vandaag niet volledig heeft gewerkt zoals bedoeld. We betreuren de overlast die dit voor de medische professionals heeft veroorzaakt”, aldus Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform.

Nu de diensten weer volledig operationeel zijn, zal het eHealth-platform snel samenzitten met de technische partners in het eHealth-ecosysteem. Samen wordt zorgvuldig geanalyseerd waar de huidige situatie nog voor verbetering vatbaar is.

De werking van de algemene ziekenhuizen in België in cijfers

Het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid publiceert een rapport over de werking van de algemene ziekenhuizen in België. Meer info

Geneesmiddelen elektronisch voorschrijven: verplicht vanaf 1 januari 2020

Bent u arts, tandarts of vroedvrouw en u schrijft een geneesmiddel voor aan een niet-gehospitaliseerde patiënt? Dan bent u verplicht om elektronisch voor te schrijven sinds 1 januari 2020 (met uitzondering van enkele specifieke situaties). Meer info.

www.eenbijwerkingmelden.be: praktische en gebruiksvriendelijke onlineformulieren

Het FAGG heeft een onlineformulier ontwikkeld waarmee gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen melden. Dit nieuwe formaat sluit aan bij het meldingsformulier voor patiënten dat sinds maart 2019 online is. Nu kan iedereen bijwerkingen van geneesmiddelen melden via gebruiksvriendelijke onlineformulieren en dit via één enkel adres: www.eenbijwerkingmelden.be.

FarmaStatus: een nieuwe online applicatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen

Het FAGG lanceert FarmaStatus, de nieuwe online applicatie die informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België verzamelt en publiek maakt. Actuele informatie zal patiënten, artsen, apothekers en de farmaceutische industrie helpen om de impact van onbeschikbare geneesmiddelen te beperken.

Meer info

Registratie van de softwarepakketten, een nieuwe opzoekingstool op het portaal eGezondheid

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin om samen met de applicatieverantwoordelijken ervoor te zorgen dat de softwarepakketten die in de gezondheidszorgsector worden aangeboden veilig zijn, aan de functionele behoeften van de zorgverstrekkers en van de overheid voldoen en in overeenstemming zijn met de strategische en operationele doelstellingen van de Roadmap eGezondheid.

Het portaal eGezondheid heeft recent een nieuwe opzoekingstool geïmplementeerd waarmee een geconsolideerd overzicht volgens het profiel van de verstrekker kan worden verkregen (arts, kinesist of verpleegkundige sector).

De doelstellingen van deze tool zijn de volgende:

 • de zorgverstrekkers in de mogelijkheid stellen om snel de lijst van de softwarepakketten te krijgen die voor alle functionele testen zijn geslaagd en die bijgevolg werden geregistreerd omdat ze beschouwd worden te voldoen aan alle kwaliteitseisen voor het gebruik van de onlinegezondheidsdiensten ;
 • de verstrekker inlichten over de conformiteit van zijn softwarepakket in het kader van de toekenning van de telematicapremie

Voor een grotere leesbaarheid en een beter begrip wordt ten slotte voortaan een onderscheid gemaakt op het eGezondheidsportaal tussen de onlinediensten van het type webapp (die rechtstreeks via een browser toegankelijk zijn) en de onlinediensten van het type webservice (waarvoor men eerst in het bezit moet zijn van een softwarepakket dat idealiter door de overheid is geregistreerd).

Enquête: Wat verwachten burgers en zorgverleners van eGezondheid?

Hoe kunnen we onze e-Gezondheidstoepassingen verder verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, lanceert de overheid vandaag de eHealthMonitor 2019. De monitor peilt naar de praktijkervaringen van zorgverleners en patiënten bij hun gebruik van digitale toepassingen in de zorg.

De bevraging loopt twee maanden bij verschillende doelgroepen: patiënten/burgers, huisartsen, specialisten, apothekers, (thuis)verpleegkundigen en zorgkundigen. Allemaal krijgen zij specifieke vragen voorgeschoteld over de toepassingen die relevant zijn voor hen. De feedback zal onder andere dienen om het beleid rond e-Gezondheid bij te sturen, om nieuwe beleidsbeslissingen te nemen, om de ondersteuning van zorgverleners en patiënten te verbeteren waar nodig, enzovoort.

Imec en WeLL voeren de enquête uit in opdracht van de federale overheid, de overheden van de deelstaten en hun respectievelijke gezondheidsadministraties. De eHealthMonitor zal elk jaar herhaald worden.

Telematicapremie voor de tandartsen

Als tandarts, U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica. De telematicapremie 2018 kan worden aangevraagd van 15 oktober 2019 tot en met 15 januari 2020. Meer info

Desactivering van de toepassing eHealthConsent

Voor de registratie of intrekking van uw toestemming voor de uitwisseling van uw gezondheidsgegevens, de uitsluiting van een zorgverlener voor de raadpleging van uw gegevens en het creëren of verwijderen van een therapeutische relatie met een zorgverlener dient u voortaan gebruik te maken van het portaal MijnGezondheid, die vanaf nu het toegangskanaal is voor de patiënt om zijn gezondheidsgegevens elektronisch te raadplegen en te beheren of om zijn voorkeuren inzake elektronische uitwisseling van zijn gegevens door te geven.

Telegeneeskunde en mHealth-toepassingen

In het kader van actiepunt 19 van het actieplan eGezondheid 2015-2018 hebben de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform aan een kader voor de tegemoetkoming van telegeneeskunde en mHealth-toepassingen gewerkt. Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden in verband met de tegemoetkoming.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg, alle nuttige informatie

Hoe kunt u zich, als EU-burger, in een andere EU-lidstaat laten behandelen? Hoe wordt de terugbetaling geregeld? Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg? Het antwoord vindt u via een contactpunt grensoverschrijdende zorg.

Een dynamisch overzicht van de Belgische ziekenhuizen

Wenst u graag meer te weten over de lokalisatie van de algemene, acute en psychiatrische ziekenhuizen in België? De FOD Volksgezondheid stelt een interactieve kaart van deze ziekenhuizen ter beschikking.

Het eHealth-platform wint Europese Sharing & Reuse Award

Het eHealth-platform werd op 11 juni in het Roemeense Boekarest uitgeroepen tot het Europese Shared IT services-initiatief met de ‘Grootste impact op burgers of bedrijven’. De kandidatuur past binnen een bredere samenwerking rond het hergebruik van software en IT-diensten binnen de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg. De Sharing & Reuse Awards worden tweejaarlijks uitgereikt door het DG Informatica van de Europese Commissie (DIGIT).

Op de Sharing and Reuse Conference, een evenement ter promotie van hergebruik en samenwerking tussen overheden op het vlak van ICT, is België in de prijzen gevallen. Het eHealth-platform kreeg erkenning als samenwerkingsinitiatief met de grootste maatschappelijke impact in Europa. De kandidatuur werd mee gedragen door tientallen andere publieke instellingen die ICT-hergebruik promoten.

De jury waardeerde onder meer het levendige ecosysteem, de samenwerking met private partners, de hoge graad van adoptie door de sector en visie op de toekomst. “We trekken resoluut de kaart van de API-economie. Hierdoor zal de samenwerking met de private sector en tussen functionele onderdelen van de overheid nog vlotter lopen”, aldus Frank Robben, CEO van het eHealth-platform. “Tientallen Belgische overheidsinstellingen werken samen aan hergebruik, onder meer met een publieke catalogus die al meer dan 70 herbruikbare componenten en services telt”, beaamt Karel Van Eeckhoutte, Business Analysis Lead en één van de bezielers van het hergebruik-programma bij Smals, de gemeenschappelijke ICT-organisatie van de Belgische sociale zekerheid.

Het Reuse-initiatief van de Belgische sociale zekerheid werd gekozen uit 68 inzendingen en haalde het finaal van de Poolse regio Mazovia, het Spaanse secretariaat-generaal voor Digitale Administratie en het Rijksregister van Finland. De awards werden uitgereikt tijdens de European Sharing & Reuse Conference in Boekarest, georganiseerd onder toezicht van het Europese directoraat-generaal voor Informatica (DIGIT). De jury werd voorgezeten door dhr Emmanuele Baldacci, director of Digital services bij DIGIT.

 

Wat is er nieuw aan MijnGezondheid?

Sinds de laatste update in maart 2019 zijn er vijf nieuwe functies toegevoegd aan MijnGezondheid :

 • de burgers kunnen duidelijke informatie vinden over de nutriëntenscore, het voedseletiket dat de consument in staat stelt om gezondere keuzes te maken op het gebied van voedsel
 • een gloednieuw hoofdstuk over werk en gezondheid stelt burgers in staat om nuttige tips te vinden om bijvoorbeeld burnout of andere stressgerelateerde problemen te voorkomen
 • patiënten met chronische aandoeningen kunnen informatie krijgen over samenwerkingsinitiatieven in hun regio
 • het portaal geeft aan waar de burgers betrouwbare informatie over zeldzame ziekten kunnen vinden en ten slotte, 
 • een lijst met nuttige contacten op het gebied van de gezondheidszorg is op elk moment beschikbaar

 

Bijwerking van uw medicijn ? Meld het via MijnGezondheid !

Via MijnGezondheid kan je vanaf bijwerkingen van geneesmiddelen melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het FAGG werkt intussen al aan een verdere digitalisering van het meldformulier om dit nog gebruiksvriendelijker te maken.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goedgekeurd

Op 28 januari 2019 keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC VG) het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goed. Daarmee bevestigen en versterken de 8 ministers van de IMC het engagement om de digitale transformatie van de Belgische gezondheidszorg in onderling partnerschap, maar ook met het werkveld, verder aan te pakken. Meer info.

Op het platform www.mhealthbelgium.be zijn vandaag de eerste door de overheid gevalideerde gezondheidsapps gepubliceerd

Vandaag zijn de eerste vier gevalideerde apps gepubliceerd op het platform MHealth Belgium: een app om hartritmestoornissen op te sporen, een revalidatie-app voor patiënten die een knie- of een heupoperatie hebben ondergaan, een app om de opvolging van kankerpatiënten tijdens een chemobehandeling te verbeteren en een app voor mensen met slaap- of ademhalingsproblemen. Meer info.

Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

Het RIZIV beheert talrijke projecten rond de informatisering van de gezondheidszorg en e-gezondheid: elektronische gegevensuitwisseling, elektronische attestering, enz. Deze informatisering vereist dat zorgverleners de gepaste toepassingen en software gebruiken. 

Als softwareleverancier moeten de producten die u ontwikkelt, voldoen aan bepaalde technische en reglementaire eisen. Hier kan u nuttige informatie voor uw ontwikkelingen terugvinden.

Geneesmiddelen voorschrijven voor ambulante patiënten

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten wordt vanaf 1 januari 2020 verplicht. Er zijn echter uitzonderingen. 
Hoe maakt u een elektronisch voorschrift aan? Wanneer is een papieren voorschrift toegelaten? Quid met het noodprotocol ?

Meer info

Mijngezondheid geeft burgers nu ook toegang tot hun medicatievoorschriften

Een belangrijke nieuwigheid is dat burgers vanaf nu hun openstaande geneesmiddelenvoorschriften kunnen raadplegen, op voorwaarde dat de arts of tandarts die elektronisch aflevert. (In oktober waren er al 13.648 artsen en 3.733 tandartsen die digitaal voorschreven.) Wie dat wil, kan een voorschrift ook verwijderen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet meer nodig heeft.

Dit is een nieuwe stap naar het volledig papierloze geneesmiddelenvoorschrift. Nu krijg je als patiënt nog een papier met een barcode mee bij een elektronisch voorschrift, maar op termijn zal ook dat verdwijnen. Meer zelfs, via Mijngezondheid zal je voor elk voorgeschreven medicijn kunnen aangeven bij welke apotheek je het wil ophalen. De apotheker zal dit voorschrift vervolgens elektronisch binnenkrijgen en het medicijn voor je klaarleggen.

Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

Als softwareleverancier moeten de producten die u ontwikkelt, voldoen aan bepaalde technische en reglementaire eisen. Hier kan u nuttige informatie voor uw ontwikkelingen terugvinden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als zorgverlener bent u genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. U moet bijgevolg de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven, die sinds 25 mei 2018 geldt. Het RIZIV heeft hieraan een pagina gewijd op zijn website.

Alle info over mobiele gezondheidsapps op één website

Producenten kunnen hun mobiele gezondheidstoepassingen (hard- en software) vanaf eind oktober 2018 aanmelden bij Mobile Health Belgium, een initiatief van minister De Block gedragen door het Riziv, de FOD Volksgezondheid, het FAGG, het eHealth-platform en sectorfederaties Agoria en beMedTech. Aan de hand van een validatiepiramide zal beoordeeld worden of de toepassingen voldoen aan de nodige voorwaarden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. 

De validatiepiramide bestaat uit drie niveaus:

Niveau 1 legt de basiscriteria vast voor alle aangemelde toepassingen. De applicatie moet over een CE-markering beschikken en conform de regelgeving voor medische hulpmiddelen zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ziet daarop toe. De toepassing moet ook voldoen aan de Europese verordening rond de gegevensbescherming.

Niveau 2 bepaalt de voorwaarden rond interoperabiliteit met andere mobiele applicaties onderling en met andere digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg, zoals de basisdiensten van het eHealth-platform. Het eHealth-platform legt deze voorwaarden vast, het effectief testen van de interoperabiliteit zal gebeuren door onafhankelijke testcentra. Daarnaast zijn alle basiscriteria (niveau 1) van kracht.

Niveau 3 is gereserveerd voor toepassingen met een aangetoonde gezondheidseconomische meerwaarde. Voor deze toepassingen wordt een aangepast financieringsmodel ontwikkeld. Het Riziv gaat na of ze een plaats hebben binnen een breder behandelplan. Alle applicaties van niveau 3 moeten ook voldoen aan alle criteria van niveaus 1 en 2.

Op www.mhealthbelgium.be worden per niveau de toepassingen gepubliceerd die aan de benodigde criteria voldoen. In eerste instantie zal het gaan over apps op niveau 1. Aan de andere twee niveaus wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Problemen met 3PAR SAN-infrastructuur verstoren opnieuw Belgische eHealth-diensten

In België kregen artsen, apothekers en patiënten op woensdagochtend 12 september opnieuw gedurende anderhalf uur te maken met verstoringen van diverse eHealth-toepassingen. De oorzaak lag bij vertragingen en time-outs binnen de ontdubbelde ‘3PAR 20.000’ opslaginfrastructuur van het eHealth-platform. De leverancier Hewlett Packard Enterprise (HPE) is tussengekomen en erkent dat de apparatuur al sinds enkele weken niet heeft gewerkt zoals mag worden verwacht.

Het is niet de eerste keer dat de centrale opslaginfrastructuur van HPE voor problemen zorgt. Op 7 en 9 augustus zorgde dezelfde infrastructuur al voor ernstige verstoringen van de eHealth-diensten gedurende meer dan veertien uur. HPE heeft sindsdien meerdere interventies uitgevoerd op de installatie. Voor het getroffen gedeelte stond nog een bijkomende interventie gepland voor zaterdagnacht 15 september.

“Het is totaal onaanvaardbaar dat een kritieke component zoals onze centrale opslaginfrastructuur, opnieuw faalt. Het gaat nochtans om een hoogwaardig merk dat in zijn communicatie graag schermt met beschikbaarheden van 99,9999%. De realiteit bij ons is anders”, reageert Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform.

“HPE moet beseffen dat de goede werking van de gezondheidszorg in België op het spel staat en dat de eHealth-ketting maar zo sterk is als zijn zwakste schakel. De leverancier heeft ons acties ter verbetering van de situatie voorgelegd. Maar we moeten samen met tienduizenden medische professionals vaststellen dat het resultaat vandaag opnieuw zwaar te wensen overlaat.”

“We eisen van HPE een onmiddellijke en definitieve oplossing van dit probleem, zodat deze situatie niet meer voorkomt en het vertrouwen van de sector eindelijk kan terugkeren. We delen de frustraties en de diepe bezorgdheid van artsen, apothekers en de publieke opinie. We zullen de belangen van het eHealth-platform veilig blijven stellen, op alle mogelijke manieren – technisch en met juridische stappen.”

Persbericht – eHealth : Pannes in centrale opslagomgeving verstoren elektronische dienstverlening eGezondheid

Op donderdag 9 augustus rond 9 uur werd een onderdeel van de centrale opslaginfrastructuur bij onze ICT-partner getroffen door een panne. Ook al was dit onderdeel, een 3PAR SAN van de firma HPE ontdubbeld, is de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang gekomen. De betrokken teams hebben onmiddellijk gereageerd om de oorzaak op te sporen en de situatie te normaliseren. Hardware-onderdelen werd vervangen, in samenspraak met HPE en de diensten werden stap voor stap opnieuw opgestart. Een Business Continuity-procedure werd onmiddellijk opgestart voor de dienst verzekerbaarheid, die wordt gebruikt door de apothekers. De eHealth-diensten konden na ongeveer een uur worden hersteld.

Rond 12 uur heeft een nieuwe panne zich voorgedaan met dezelfde opslaginfrastructuur. Specialisten van de constructeur HPE kwamen ter plaatse werken op het probleem, in overleg met hun wereldwijde ondersteuningsorganisatie. Rond 20.30 uur werd de werking van de eHealth-diensten hersteld, zodat de situatie verder kan normaliseren. Om 9 uur vanmorgen werd de noodprocedure afgerond. Er wordt op gerekend dat HPE kan waarmaken dat de redundant geïmplementeerde 3PAR SAN voortaan geen gebreken meer vertoont die de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang brengt.

Het eHealth-platform excuseert zich voor de impact die deze panne heeft gehad op de medische sector en haar eindgebruikers. Op het vlak van architectuur, nood- en herstelprocedures en regelmatige tests werden reeds belangrijke inspanningen gedaan. Deze maatregelen worden nu opnieuw geëvalueerd en waar mogelijk uitgebreid, om de kans op incidenten, de impact van eventuele incidenten en de oplostijd nog verder te verkleinen.

“De diensten voor eGezondheid moeten zeer robuust zijn. Daar zijn alle betrokken partijen van overtuigd. We bekijken daarom bijkomende maatregelen zoals een veralgemeende end-to-end-monitoring van onze diensten, bijkomende Business Continuity-procedures voor andere eHealth-diensten en het uitbouwen van een gemeenschappelijke supervisie. Ook de verantwoordelijkheden van de leveranciers van componenten zullen aanzienlijk moeten worden aangescherpt. We betreuren dat dit kon gebeuren en trekken hieruit nieuwe lessen”, besluit Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform.

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen: nieuwe versie van de PARIS-toepassing, zonder lokaal geïnstalleerd eHealth-certificaat

De nieuwe versie van de PARIS-toepassing (Prescription & Autorisation Requesting Information System) werd gelanceerd. Deze versie van de toepassing, die  voorschrijvers de mogelijkheid moet bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD), vereist geen lokale installatie van een geldig eHealth-certificaat op een ‘device’ (laptop, pc enz.). Meer info.

Eerste update Mijngezondheid biedt burger extra mogelijkheden

Mijngezondheid, de "personal health viewer" krijgt er drie nieuwigheden bij. Het portaal is nu ook in het Duits beschikbaar, burgers worden de weg getoond naar betrouwbare info over gezondheid en vanuit het portaal kan je rechtstreeks doorklikken naar de eBox. De eerste ervaringen met het portaal tonen intussen dat het instrument doet wat het beoogt: burgers de kans geven om een actievere rol op te nemen in de zorg voor hun gezondheid.

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van eHealth diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer info.

eHealth-platform technisch incident

Dinsdag 12 juni 2018 – Naar aanleiding van een technisch incident zijn er heel wat storingen geweest op het eHealth-platform met talrijke connectieproblemen tot de diensten als gevolg. Het Business Continuity Plan werd geactiveerd om de apothekers in de mogelijkheid te stellen de verzekerbaarheidsstatus te raadplegen bij de ziekenfondsen. De situatie is nu hersteld, het netwerk is opnieuw stabiel. Onze teams zoeken actief naar de oorzaken van dit incident en zullen de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat dit zich opnieuw voordoet. Er zal een communicatie worden verstuurd zodra het verslag is geconsolideerd en de oplossingen zijn geïmplementeerd.

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen: start maar is nog niet afdwingbaar vanaf 1 juni 2018

Eind april 2018 maakten al ongeveer 15.000 voorschrijvers gebruik van de mogelijkheid om elektronische geneesmiddelenvoorschriften op te stellen. Het gaat daarbij maar liefst om 3,5 miljoen voorschriften. Een positieve evolutie dus. In december 2017 zette het Verzekeringscomité immers het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken, uitgezonderd voor huisbezoeken en bepaalde leeftijdscategorieën van voorschrijvers. Omdat de procedure die voorafgaat aan de verplichting nog loopt, zal het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen nog niet afdwingbaar zijn vanaf 1 juni 2018. Het RIZIV  doet een warme oproep naar de voorschrijvers om vanaf 1 juni 2018 toch te starten met het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen zodat we deze positieve evolutie verder kunnen zetten.

Meer info

AVG - Welke wijzigingen voor het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid ?

In het licht van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018 wordt het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid afgeschaft en omgevormd tot het Informatieveiligheidscomité. Het Sectoraal Comité blijft echter functioneel totdat de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité wordt gestemd en diens leden worden benoemd. Na 24 mei behoudt het Sectoraal Comité, en daarna het Informatieveiligheidscomité, de bevoegdheden die niet worden overgedragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betreft o.a. het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van persoonsgegevens. De behandeling van klachten en het verlenen van adviezen zal immers wel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit toekomen.

Eén overheidsportaal voor al uw gezondheidsgegevens

De toegangspoort voor gegevens over je gezondheid, dat moet Mijngezondheid worden. Het nieuwe online portaal zal een overzicht bieden van alle gezondheidsgegevens – medische maar ook administratieve – die elektronisch beschikbaar zijn voor iedere burger.

Enquête bij huisartsen: resultaten en actiepunten

Eind 2017 voerde de FOD Sociale Zekerheid een enquête bij de huisartsen over de uitwisseling van medische gegevens in het kader van de evaluatie van de handicap.

Op de website van de FOD kan je de resultaten van het onderzoek terugvinden, evenals de voorstellen om de procedure nog te verbeteren.

Groen licht: huisartsen kunnen volop eFact en eAttest gebruiken, en dat met een gerust hart!

Voortaan kunnen huisartsen volop digitaal factureren in het kader van de derdebetalersregeling(eFact) en digitaal attesteren (eAttest). Als ze dat doen, dan moeten ze logischerwijze geen papieren getuigschriften meer opmaken. Meer info

Eindevaluatie pilootprojecten mobile health: patiënt meer betrokken bij de zorg dankzij app

Het gebruik van apps in de zorg houdt verschillende voordelen in. Apps kunnen het contact tussen patiënten en zorgverleners bevorderen, via een app kunnen zorgverleners hun patiënten beter opvolgen, en belangrijk, patiënten die een app gebruiken zijn vaak extra gemotiveerd om de behandeling te volgen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de 24 pilootprojecten rond mobile health.

Elektronisch attesteren met eAttest

Na de elektronische facturatie in het kader van de derdebetalersregeling (eFact) komt een nieuwe dienst voor huisartsen: zij krijgen de mogelijkheid om elektronisch te attesteren bij contante betaling (eAttest), via het platform MyCarenet. Vanaf dan zal een beperkt aantal huisartsen het eAttest beginnen te gebruiken (pilootproject). Er is dus geen verplichting.

Meer info

Oplossing voor trage opstart van sommige softwarepakketten voor zorgverleners na installatie van Windows patch KB4056892 van 3 januari 2018

Microsoft heeft een oplossing beschikbaar voor de trage opstart van bepaalde softwarepakketten voor zorgverleners na de installatie van de Windows patch KB4056892 van 3 januari 2018, met name deze pakketten die ontwikkeld zijn met .NET-technologie. Deze oplossing wordt meegedeeld naar de ontwikkelaars van de softwarepakketten, zodat deze verspreid kan worden.

Verplichting van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift: in werking op 1 juni 2018 met uitzonderingen

De verplichting van het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten treedt in werking op 1 juni 2018. Er zijn uitzonderingen voorzien.

Meer info.

eHealth-Connector

Oplossing voor trage opstart van sommige softwarepakketten voor zorgverleners na installatie van Windows 10 Fall Creators Update of bij installatie van .NET 4.7.1.

Microsoft heeft een oplossing beschikbaar voor de trage opstart van bepaalde softwarepakketten voor zorgverleners, met name deze pakketten die ontwikkeld zijn met .NET-technologie. Deze oplossing wordt meegedeeld naar de ontwikkelaars van de softwarepakketten, zodat deze verspreid kan worden.

Enquête van de FOD Sociale Zekerheid bij huisartsen over de gegevensuitwisseling in het kader van de erkenning van een handicap

De FOD Sociale Zekerheid houdt een enquête bij huisartsen om de medische gegevensuitwisseling tussen artsen en de FOD te verbeteren in het kader van de erkenning van een handicap.
Huisartsen kunnen aan de enquête deelnemen tot 29 november. Het invullen van de enquête neemt hoogstens 5 minuten in beslag.

Meer info

Elektronisch voorschrift van geneesmiddelen: de veralgemening is enkele maanden uitgesteld

De veralgemening van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen (e-prescription) voor ambulante patiënten is enkele maanden uitgesteld, omdat we nog een aantal praktische punten moeten regelen. Het Verzekeringscomité zal op 4 december 2017 een nieuwe timing vastleggen.

Meer info

UPPAD, een nieuwe applicatie voor de zorgverleners

Wanneer u als zorgverlener uw carrière start of als er iets verandert in uw praktijk, moet u heel wat informatie doorgeven aan verschillende overheidsinstanties (FOD Volksgezondheid, RIZIV, gemeenschappen).

Tot voor kort waren de gegevensbanken van die overheden onafhankelijk van elkaar. Nu hebben alle Belgische overheden bevoegd voor gezondheidszorg beslist om uw administratieve gegevens te bundelen in één enkele gegevensbank. U kan op een eenvoudige manier toegang verkrijgen tot uw persoonlijke administratieve gegevens in de gegevensbanken van de overheden via een beveiligde applicatie: UPPAD (Unique Portal for Professionals for Administrative Data). Meer info

Tussentijdse evaluatie pilootprojecten m-health

De tussentijdse evaluatie van 24 proefprojecten met mobiele gezondheidstoepassingen wijst uit dat zowel patiënten als zorgverleners baat hebben bij het gebruik van de apps.
Aandachtspunten zijn onder meer de inlogprocedure die soms te zwaar is en de mogelijkheid om gegevens te delen met andere zorgverleners. Meer info

Zorgtrajecten: 2e verplichte gegevensinzameling via een nieuwe webtoepassing

Tot 31 december 2017 moeten huisartsen/geregistreerde huisartsengroeperingen bepaalde gegevens van hun patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Het doel daarvan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten.

Meer info

Thuisverpleegkundigen moeten de identiteit van hun patiënt verifiëren

Vanaf 1 oktober 2017 zijn thuisverpleegkundigen verplicht om de identiteit van hun patiënt te verifiëren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling, via lezing van de elektronische identiteitskaart (eID) of een ander identificatiemiddel. Dezelfde verplichting zal vanaf 2018 geleidelijk ook voor andere zorgverleners gelden.

Meer info

BELANGRIJK - CERT.be waarschuwt voor kwetsbaarheid van medische beeldvormingstoestellen

Het CERT.be vraagt dringend de aandacht van ziekenhuizen, medische centra, tandartsen enz. die Windows 7-gebaseerde versies van SIEMENS PET/CT en SPECT/CT en RX gebruiken. Deze toestellen voor medische beeldvorming vertonen door Siemens aangetoonde kwetsbaarheden. Succesvolle exploitatie van deze kwetsbaarheden geeft de aanvaller de mogelijkheid om willekeurige programmacode uit te voeren met de rechten van een lokale gebruiker, waardoor de aanvaller volledige toegang tot het systeem kan verkrijgen. De aanvaller kan dit bv. gebruiken om patiëntengegevens te stelen of veranderingen aan te brengen in de configuratie.

In het advies hieronder vindt u alle technische gegevens over deze kwetsbaarheden en hoe ze te verhelpen.

CERT.be bevestigt dat deze situatie een reëel risico inhoudt. Ze vragen dan ook dat u kennis neemt van deze adviezen, en als u één van deze toestellen in gebruik hebt, de nodige maatregeling te nemen en dit conform de privacywetgeving.

Elektronische voorschriften mogelijk zonder EMD

In 2018 zal het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen zich veralgemenen. Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stelt de sector voor het einde van 2017 gratis een webtoepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

Meer info

Back2Work - Piloot project

In het federale regeerakkoord is voorzien dat een elektronische communicatietool zal worden ontwikkeld om een multidisciplinaire aanpak van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemers te waarborgen.

De communicatie moet in alle vertrouwelijkheid en veiligheid kunnen plaatsvinden. De Nationale Arbeidsraad heeft er terecht in zijn advies van 24 februari 2015 op gewezen dat bij de gegevensuitwisseling tussen de betrokken artsen het medisch beroepsgeheim niet uit het oog mag worden verloren: de communicatie mag alleen betrekking hebben op de gegevens die nodig zijn voor het onderzoek van het dossier en de toegang tot die gegevens moet worden beperkt tot de artsen, mits toestemming van de werknemer. Bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers kunnen er medische persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Het eHealth-platform kan zorgen voor de beveiligde omgeving waarin de communicatie tussen behandelende arts, arbeidsarts, adviserend arts en andere zorgverleners in alle vertrouwelijkheid kan plaatsvinden, onder andere via zijn DAAS-webservice voor wat de identificatie betreft en via de eHealthBox voor wat het communicatiekanaal betreft.

Het project zit momenteel in een proeffase en zal in de vorm van een webservice worden opgenomen in de verschillende medische softwarepakketten. Hiertoe moet er een integratie- en een testfase worden voorzien.

eHealthConsent – Wijziging van de toegangsregels voor de zorgverleners

Sinds 7 mei 2017 kunnen de zorgverleners de applicatie eHealthConsent niet meer gebruiken met hun profiel van zorgverlener.
Voor het registreren van de geïnformeerde toestemming en de therapeutische relaties kunnen de meeste zorgverleners gebruik maken van hun softwarepakket. Indien ze geen softwarepakket hebben, dan gelden één van de volgende gevallen:

Doel Werkwijze
Consultatie van patiëntengegevens in het portaal van een hub Registratie van de toestemming en therapeutische relatie in het portaal van de hub; de toestemming wordt overgenomen naar de nationale databank, de therapeutische relaties blijven lokaal
Raadpleging van het medicatieschema via de PatientHealthViewer

De toestemming en een therapeutische relatie kunnen via de PatientHealthViewer geregistreerd worden.
Bij noodgevallen kan via de "break-the-glass" procedure de ontstentenis van een therapeutische relatie opgevangen worden.
Een noodgeval is een bijzondere situatie waarbij meteen hulp nodig is. Het ontbreken van een therapeutische relatie alleen is geen reden voor een “break-the-glass”.

Gebruik van de toepassingen CIVARS en/of TARDIS Binnen de toepassingen kan een therapeutische relatie aangemaakt worden

Er wordt opgemerkt dat de patiënten hun toestemming en therapeutische relaties nog wel kunnen beheren via de applicatie eHealthConsent.

Accreditering

Vanaf half juli 2017 moet u uw elektronische identiteitskaart (eID) of een burgertoken gebruiken om uw accreditering online te beheren. U zult uw gebruikersnaam en uw wachtwoord dus niet meer kunnen gebruiken. Meer info.

Medische huizen met forfait: therapeutische relaties delen en de gegevens ervan beheren via MyRiziv

De ontwikkelingen in de sector van de medische huizen met forfait dragen bij tot de verzekerde kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening. Voortaan zijn de therapeutische relaties met een patiënt uitgebreid naar alle artsen van eenzelfde medisch huis. Tegelijk kunnen zorgverleners, dankzij een nieuwe module van de webtoepassing MyRiziv, hun gegevens over hun lidmaatschap van een medisch huis online beheren.

Meer info.

MyCareNet voor de tandheelkundige

Sinds 1 januari 2017 zijn er verschillende nieuwe diensten van MyCareNet ter beschikking van de tandartsen. Deze zullen de communicatie tussen tandartsen en ziekenfondsen vergemakkelijken.

De diensten in Mycarenet voor tandartsen zijn:

Consulteren van de verzekerbaarheid

Raadplegen van de tarieven (van verstrekkingen)

Raadplegen van het GMD recht van de patiënt

Factureren in derdebetaler

Meer info: http://www.inami.fgov.be/nl/­professionals/individuelezorgverleners/­tandartsen/beroep/Paginas/­mycarenet.aspx#.WOTgsfmGPcs

De FOD is op zoek naar 120 huisartsen

Oproep tot kandidaatstelling! Onze FOD is op zoek naar 120 huisartsen voor een proefproject waarbij ze via videoconferentie een beroep kunnen doen op een pool van intercultureel bemiddelaars. Dit om de taal en cultuur barrière tijdens de consultatie te overwinnen. Huisartsen hebben nog 15 dagen om zich in te schrijven voor het project. Alle info kunnen ze vinden op de pagina: www.intercult.be.

Telematicapremie voor de tandartsen

U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica. Het is een forfaitair bedrag dat we onder bepaalde voorwaarden betalen aan de tandartsen. Daarmee willen we het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen. De 1e premie is van toepassing op uw verstrekkingen van 2016.

Meer info

Het elektronisch voorschrift - FAQ

In het kader van de invoering van het veralgemeend elektronisch voorschrift heeft BVAS in samenwerking met de vzw Recip-e een FAQ-pagina gepubliceerd om het elektronisch voorschrift aan de zorgverleners uit te leggen en hen te helpen bij het gebruik ervan.

Vijf miljoen Belgen geven toestemming voor digitale uitwisseling van medische gegevens

Al meer dan 5 miljoen Belgen hebben hun toestemming gegeven voor de beveiligde digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners. Meer info.

Het elektronisch voorschrift : wijzigingen op 01.01.2017

Vanaf 1 januari 2017 zal de arts die zijn patiënt elektronisch geneesmiddelen voorschrijft (via zijn software en de dienst recip-e) die patiënt niet langer een papieren voorschrift overhandigen maar enkel een «bewijs» van dat elektronisch voorschrift, waarop een barcode is aangebracht.
De apotheker scant de barcode en kan op die manier het elektronisch voorschrift ophalen.
Enkel het elektronisch voorschrift zal een wettelijke waarde hebben. De inhoud van het elektronisch voorschrift primeert op het bewijs. Als de arts manueel elementen op het bewijs toevoegt, zal de apotheker daarmee geen rekening mogen houden.
Elektronisch voorschrift: enkele cijfers
Momenteel heeft 80% van de huisartsen (8.597) al een elektronisch voorschrift gebruikt.
Wat met het papieren voorschrift?
In 2017 wijzigt er niets voor het papieren voorschrift. Het blijft nog steeds geldig.
En in de toekomst?

Vanaf 1 januari 2018 zal enkel het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift geldig zijn. Het elektronisch voorschrift wordt de regel, het papieren voorschrift blijft evenwel mogelijk in dringende gevallen. Het papieren bewijs zal ook geleidelijk verdwijnen en het scannen van de barcode zal worden vervangen door een lezing van de eID-kaart.
De voorschrijver zal nog papier kunnen gebruiken indien de patiënt het wenst, maar dan eerder om hem verstaanbare en nuttige informatie te geven voor het correct gebruik van zijn geneesmiddelen.
Meer info www.riziv.be op de pagina Elektronisch voorschrift: wijzigingen vanaf 1.1.2017

Vierentwintig projecten rond mobile health gaan begin volgend jaar van start

De geselecteerde pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen zijn nu bekend.
Het gaat in totaal om 24 projecten, waaronder drie rond diabeteszorg en drie binnen de geestelijke gezondheidszorg. De projecten gaan begin volgend jaar van start en zullen een halfjaar lopen.

Meer info

Informatie uit Globaal Medisch Dossier voortaan elektronisch opgevraagd door DG Personen met een handicap

Op 1 juli 2016 voerde de DG Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid een nieuwe aanvraagprocedure in.  Een persoon met een handicap dient voortaan online zijn aanvraag in (alleen, of met behulp van een kennis, zijn gemeente of OCMW, de sociaal assistenten van de DG Personen met een handicap of zijn ziekenfonds) op www.myhandicap.belgium.be.

De FOD vraagt in het nieuwe online formulier minder aan de persoon met een handicap en gaat zelf meer op zoek naar informatie. Zo geeft de persoon met een handicap de naam van zijn behandelend arts op en geeft hij de FOD de toestemming om deze te contacteren.

Via eHealth of per post ontvangt de arts een medische informatievraag van de FOD. Hierin vindt hij het rijksregisternummer en de naam van zijn patiënt en een overzicht van de informatie die de FOD nodig heeft. Voortaan hoeven enkel diagnoses te worden meegedeeld die relevant zijn voor het inschatten van de impact van de handicap op het dagelijks leven.

De informatie kan via de pdf-vragenlijst in het eHealthbericht opgestuurd worden. In de meeste medische softwarepakketten gaat de informatie-uitwisseling echter nog eenvoudiger via een specifiek elektronisch formulier. Aan dit elektronisch formulier kan de arts met een paar klikken informatie toevoegen vanuit het Globaal Medisch Dossier van zijn patiënt. Eind 2016 zal het elektronisch formulier beschikbaar zijn in alle softwarepakketten.

Er zijn bij de (huis)artsen heel wat vragen over deze nieuwe manier van werken. Samen met artsenorganisaties werkt de FOD daarom aan een duidelijkere procedure. Ten eerste sensibiliseren de FOD en de sociaal werkers de burger om voor en na zijn aanvraag zijn arts op de hoogte te brengen. Ten tweede is het rijkregisternummer van de patiënt nu opgenomen in de metagegevens. Ten derde wordt vanaf oktober bij het eHealth-bericht ook een Medidoc-bijlage gestuurd, dat zichtbaar zal zijn in het softwarepakket van de arts zonder dat de eHealthbox geopend moet worden.

Meer informatie over het concreet verloop van de procedure voor artsen

Nieuwe procedure DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Hoe verloopt een aanvraag?

Een burger die een aanvraag bij de FOD wil indienen voor een tegemoetkoming of een ander voordeel, moet dit voortaan doen via de online applicatie MyHandicap (www.myhandicap.belgium.be). De burger kan de aanvraag ofwel zelf doen, ofwel met de hulp van een medewerker van de FOD, van een OCMW, gemeente, ziekenfonds of een kennis.

Via MyHandicap geeft hij zijn administratieve gegevens door en schat hij de impact van zijn handicap op zijn dagelijks leven in. Zo vragen we hem bijvoorbeeld om in te schatten hoe goed hij zich kan verplaatsen, kan communiceren met anderen of een maaltijd kan bereiden. We vragen hem ook de naam van zijn behandelend arts te vermelden.

Opgelet: De zelfevaluatie van de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap wordt aangevuld met de medische gegevens van de arts en een eventueel onderzoek door de evaluerende artsen van de FOD. Deze zelfevaluatie is belangrijk om een uitgebreid zicht te krijgen op de moeilijkheden die hij ondervindt in het dagelijks leven, maar vervangt natuurlijk niet de medische expertise van de arts.

Van zodra de aanvraag via MyHandicap is ingediend, neemt de FOD zelf contact op met de behandelend arts om de relevante medische info op te vragen.

Hierbij zijn er 2 mogelijkheden:

 • Als u een eHealth-certificaat heeft, zal u in uw eHealthBox een bericht van de FOD krijgen om de informatie door te sturen.
 • Heeft u geen eHealth-certificaat, dan stuurt de FOD u via de post een formulier dat u kan invullen en naar hen terugsturen.

Hoe vindt u het bericht van de FOD terug als u een eHealth-certificaat heeft?

Het bericht van de FOD komt binnen in uw eHealthBox.

In uw eHealthbox herkent u deze berichten gemakkelijk omdat de “FOD Sociale Zekerheid’ als afzender vermeld staat. Ook vindt u in het onderwerp van het bericht de naam van uw patiënt terug die bij de FOD een aanvraag indiende.

Het eHealthbericht van de FOD bestaat uit:

 • Een tekstbestand dat u verwittigt dat een patiënt een aanvraag indiende
 • Een pdf met uitleg over welke informatie we precies opvragen
 • Een pdf met een vragenlijst

Vanaf oktober 2016 krijgt u naast een bericht in uw eHealthbox ook een Medidoc-bericht dat rechtstreeks wordt weergegeven in het patiëntendossier en/of een overzichtsscherm, afhankelijk van welk softwarepakket u gebruikt.

Hoe stuurt u info op naar de FOD als u een eHealth-certificaat heeft?

U vult de vragenlijst van de FOD in pdf-formaat in en stuurt die via de eHealthBox op.

Bij sommige softwarepakketten bestaat er een specifiek  elektronisch formulier waarmee u de gegevens nog gemakkelijker kan doorsturen naar de FOD. Dit elektronisch formulier haalt automatisch gegevens op uit het globaal medisch dossier van uw patiënt. U selecteert welke van die gegevens relevant zijn voor de aanvraag en verzendt vervolgens het elektronisch formulier naar de FOD. Tegen eind 2016 zouden bijna alle softwarepakketten naar verwachting dit elektronisch formulier geïntegreerd hebben.

Tips voor een vlotter verloop van de aanvraag

De FOD  en zijn partners  vragen de burger om contact op te nemen met u alvorens een aanvraag in te dienen. Zo kan u samen met uw patiënt nagaan of u in zijn globaal medisch dossier over voldoende en recente informatie beschikt over zijn medische toestand en dit aanvullen, bijvoorbeeld via een consultatie.

De FOD en zijn partners vragen uw patiënt om u te verwittigen als hij/zij daadwerkelijk een aanvraag heeft ingediend via MyHandicap. Zo weet u dat u binnenkort van de FOD een eHealth-bericht of een brief zal krijgen.

Meer info

Alle info over de aanvraagprocedures bij de FOD kan u terugvinden op hun vernieuwde website: www.handicap.belgium.be

Specifieke info voor de artsen vindt u in deze rubriek: http://handicap.belgium.be/nl/voor-professionals/artsen.htm

Mobile Health: Inventaris van de Mobile Health-toepassingen en proefprojecten

Inventaris van de Mobile Health-toepassingen

In het kader van actiepunt 19 van het ActiePlan eGezondheid 2015-2018 werd een bevraging rond Mobile Health-toepassingen uitgevoerd, dat wil zeggen alle toepassingen voor de bevordering en/of de opvolging van de gezondheid van een patiënt van op een mobiel apparaat (smartphone, tablet, smartwatch, …).

Deze bevraging had tot doel een basisinventaris op te stellen van de beschikbare toepassingen in België. De vragen waren gericht op de toepassing zelf, de kwaliteitscriteria, de veiligheid, de privacy, de interoperabiliteit en de ‘evidence-based” methodes in de geneeskunde. Op die manier was de bevraging een zeer nuttige voorbereiding op de projectoproep Mobile Health die op 30/9 afliep.

Een paar resultaten van de bevraging

N.a.v. de bevraging die tot doel had een basisinventaris op te stellen van de beschikbare toepassingen in België werden in totaal 143 antwoorden ontvangen.

Cardiologie en diabetes zijn de meest vertegenwoordigde pathologieën gevolgd door chronische pijn, beroertes en geestelijke gezondheidszorg. Sommige applicaties zijn echter inzetbaar voor verschillende pathologieën.

Weinig toepassingen gebruiken de Belgische eHealth-diensten. 38% beweert dit te doen; het gaat het vaakst om de eHealthBox of MyCareNet.

Slechts 36% van de inzendingen heeft een koppeling met één of ander patiëntendossier.  De meeste toepassingen zijn nog steeds autonome oplossingen.

Meer dan de helft van de leveranciers geeft aan dat ze de ‘evidence-based medecine’-methode volgt en staaft dit met documenten.

Meer dan een derde van de toepassingen heeft (nog) geen enkele gebruiker in België. Sommige van deze toepassingen hebben echter duizenden gebruikers in het buitenland.

In ongeveer de helft van de gevallen wordt het gebruik van de mobiele toepassing voorgeschreven door een arts.

15% van de toepassingen geeft aan dat ze in een ander Europees land worden terugbetaald.

De gebruiker van de toepassing is in ongeveer de helft van de gevallen een zorgverstrekker (op afstand of bij de patiënt), in de andere helft de patiënt zelf of een mantelzorger.

Oproep voor pilootprojecten 

Ter herinnering, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft op 1 juli jl. een oproep om pilootprojecten voor gezondheidsapps gelanceerd.

97 voorstellen van proefprojecten werden ingediend.

De selectie is reeds gestart en zal worden afgerond in december. We verwachten dat in die periode de eerste contracten met de geselecteerde proefprojecten zullen worden afgesloten. De volgende fase van het actiepunt 19 Mobile Health bestaat erin deze proefprojecten concreet uit te voeren. Tijdens de realisatie van deze projecten zullen verschillende aspecten zoals het juridisch aspect of de validatiecriteria worden onderzocht en verfijnd.

Geef het KCE uw mening over praktijkrichtlijnen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil graag de mening kennen van een zo groot mogelijk aantal zorgverleners.

Bent u arts, verpleegkundige, vroedkundige of kinesitherapeut(e)?

Geef ons uw mening en vul een korte vragenlijst (max 8 minuten) vóór 30 september. Daarbij verzekeren wij de anonimiteit van uw antwoorden.

Drie deelnemers maken dan kans op een Smart Watch of een gastronomisch etentje, naargelang hun voorkeur.

Uw feedback zal worden gebruikt om de inhoud en het formaat van toekomstige richtlijnen te verbeteren, zodat deze nog beter bruikbaar worden voor uw dagelijkse praktijk.

Meer info: http://kce.fgov.be/nl

Informatievergadering over de aansluiting van de extra-murale laboratoria op het hub/metahub netwerk tegen eind 2016

Zoals in een schrijven van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DGGS/Hop labos hubs-metahub/2016) meegedeeld, voorziet de geactualiseerde roadmap e-Gezondheid 2013-2018 (www.plan-egezondheid.be) dat extra-murale laboratoria zich aansluiten op het hub/metahub netwerk tegen eind 2016.

Kort samengevat heeft deze aansluiting tot doel om de gegevens uit uw LIS te kunnen delen met zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt.

De aansluiting op het hub/metahub netwerk kan op 2 manieren gerealiseerd worden, namelijk door de rechtstreekse aansluiting van uw instelling op een hub, of door gebruik te maken van een intermediaire server die aangesloten is op een hub. De hubs zijn:

Tijdens contacten met verantwoordelijken van laboratoria bleek dat de aansluitingskeuze afhankelijk was van de mogelijkheden die geboden worden door het gebruikte LIS. Om de leveranciers van deze LIS de nodige informatie te geven om hun strategie te bepalen, heeft het eHealth-platform twee informatievergaderingen georganiseerd op 29 juni en 28 juli 2016, waar wij een aantal onder hen ingelicht hebben.

Aansluitend organiseert het eHealth-platform een informatievergadering voor extramurale laboratoria om een aantal vereisten toe te lichten en op mogelijk bijkomende vragen te antwoorden.  De volgende onderwerpen zullen zeker aan bod komen:

 • Vereisten aan aangesloten systemen op vlak van beschikbaarheid, responstijden, ondersteunde transmissieprotocols edm
 • Mogelijke technische architecturen
 • Informatiebeveiligingsvereisten bij gebruik van een intermediaire server
 • Overgang naar het nieuwe protocol "KMEHR labresult-cda versie 1.0"  tegen 1/1/2018

De vergadering zal in 3 identieke sessies doorgaan in de lokalen van het eHealth-platform, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel, op de volgende tijdstippen:

 • Donderdag 8/9 tussen 13u30 en 15u30
 • Vrijdag 9/9 tussen 10u en 12u
 • Vrijdag 9/9 tussen 13u30 en 15u30

Indien u één van deze sessies wenst bij te wonen, stuurt u een mail naar marina.smets@ehealth.fgov.be met vermelding van de sessie van uw voorkeur. Per instelling worden maximaal 2 personen toegelaten.

Het eHealth-platform ligt op 10 minuten wandelen van het Noordstation te Brussel. Er is een betaalparking onder het gebouw met toegang vanuit de Willebroekkaai.

Instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager

Als zorgverlener of instelling, bezorgt u de verzekeringsinstellingen in het kader van de derdebetalersregeling de facturatiegegevens in elektronische vorm.  Voor sommigen van jullie is dat verplicht (verordening van 28.07.2003, art. 6, § 16).

Meer info : http://www.riziv.fgov.be/nl/­professionals/informatie-algemeen/­Paginas/instructies.aspx

Help het aantal tekenbeten tellen via TekenNet

De zomerperiode is het uitgelezen moment om de aandacht te vestigen op het belang van bescherming tegen tekenbeten. Tegelijkertijd wordt iedereen aangemoedigd om deel te nemen aan de telling van het aantal tekenbeten bij mensen in België via TekenNet.be.

TekenNet is een project van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) met als doel de volgende aspecten in kaart te brengen:

 • hoeveel personen werden er gebeten door een teek;
 • in welke regio’s zijn tekenbeten frequenter;
 • hoeveel personen raadplegen een arts na een tekenbeet.

Op basis van deze gegevens zal een precieze cartografie kunnen worden opgesteld met de periode en de zones waarin de teken actief zijn in België. Hierdoor zullen mensen die een verhoogd risico lopen op tekenbeten, aangepaste preventieve maatregelen kunnen treffen.

Vorming van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg op het vlak van e-Gezondheid

In het kader van actiepunt 12 van het Actieplan 2013-2018 “e-Gezondheid opnemen in de opleiding” had het RIZIV zich ertoe verbonden om in 2015 een reeks praktische opleidingen uit te werken om artsen maximaal vertrouwd te maken met e-Gezondheidsdiensten.

In de loop van het tweede semester van 2015 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV een conventie afgesloten met elke deelstaat met het oog op de implementatie van deze opleidingen. Het merendeel van deze projecten wordt momenteel uitgevoerd en sommige zijn reeds afgesloten. Tal van zorgverleners hebben al hun tevredenheid geuit en belangstelling getoond voor de behandelde onderwerpen.

In het kader van een cofinanciering met de deelstaten heeft de minister van Volksgezondheid zich op federaal niveau ertoe verbonden om dit jaar opnieuw 1 miljoen euro van het RIZIV-budget te reserveren voor deze navormingen, om aldus te voorzien in een ruime waaier aan opleidingen voor de diverse beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Er zal voorrang worden gegeven aan opleidingen in het kader van module II (organisatie van opleidingen en cursussen met betrekking tot de identificatieprocedure via eID, de installatie van eHealth-certificaten en het gebruik van diverse e-Gezondheidssystemen binnen het EMD) en van module III (organisatie van cursussen over het doeltreffend gebruik van het EMD ter ondersteuning van een optimale gezondheidszorg voor de patiënt).

Meer informatie:

Pilootprojecten thuishospitalisatie: de meerwaarde van een geïntegreerd EPD

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceerde op 25 mei 2016 een oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie. In deze projecten zullen patiënten in hun thuisomgeving verzorgd worden, en dat door verschillende zorgverleners. Voor de stroomlijning van die interdisciplinaire zorg kan het elektronisch patiëntendossier een nuttig hulpmiddel zijn. Kandidaten kunnen nog tot half september een projectvoorstel indienen.

De oproep om pilootprojecten rond thuishospitalisatie in te dienen, kadert in de brede hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap. De bedoeling van deze projecten is om uit te testen hoe bepaalde zorgen die momenteel in het ziekenhuis worden toegediend – onder meer door een gebrek aan alternatieven – op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier georganiseerd kunnen worden buiten de ziekenhuismuren. Het kan bijvoorbeeld gaan over de intraveneuze toediening van antibiotica.

Geïntegreerd elektronisch dossier

In alle pilootprojecten moet er sprake zijn van een geïntegreerde interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners. In elk project moet ook minimum één ziekenhuis betrokken zijn met de nodige medische en verpleegkundige expertise. Concreet kan dat een samenwerking zijn tussen een ziekenhuis en bijvoorbeeld thuisverplegers en/of specialisten, huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers, enzovoort.

Om te verzekeren dat patiënten op de best mogelijke manier behandeld en verzorgd worden, is het cruciaal dat de betrokken zorgprofessionals nauw en goed met elkaar samenwerken. En daarbij kan een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier helpen: de elektronische uitwisseling van gegevens laat zorgverleners immers toe om elkaar snel op de hoogte te brengen van relevante medische gegevens over de patiënten, van specifieke behoeften van een patiënt, van toegediende zorgen, enzovoort.

Projectvoorstel indienen: praktisch?

Kandidaten kunnen nog projectvoorstellen indienen tot en met vrijdag 16 september 2016, via mail naar hospfin-pilot@minsoc.fed.be
Meer details over de voorwaarden waar een kandidaat-project aan moet voldoen, zijn terug te vinden via deze link. Ook op de websites van de FOD Volksgezondheid en van het Riziv kunnen alle details over deze oproep geraadpleegd worden, samen met de algemene informatie over de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering.

Maggie De Block lanceert oproep voor projecten met gezondheidsapps

Vandaag lanceert de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een oproep om pilootprojecten voor gezondheidsapps. De projecten kunnen tot en met 30 september 2016 ingediend worden.

Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Via applicaties en mobiele toestellen kunnen patiënten hun gezondheid sneller en beter opvolgen en laten opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een hartslagmeter die gegevens doorstuurt naar een app op de smartphone van een patiënt.

Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving rond mobiele applicaties, geen juridisch kader en geen vergoedingsmodel voor zorgverleners. En dat wil minister De Block verhelpen. Via de pilootprojecten zal het gebruik van gezondheidsapps op een gecontroleerde manier uitgetest worden, om op basis van die ervaringen een algemeen kader uit te tekenen. In het totaal is er 3,25 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten, onder andere om de zorgverleners die apps gebruiken te vergoeden.

Meer informatie : http://www.riziv.fgov.be/nl/­themas/zorgkwaliteit/e-gezondheid/Paginas/mobile-health.aspx

EPD in ziekenhuizen

De FOD Volksgezondheid heeft een vragenlijst uitgewerkt ter ondersteuning van de ziekenhuizen bij de voorbereiding, actualisering en validatie van het actieplan met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier. De ziekenhuizen dienen de vragenlijst in te vullen tegen ten laatste 31/07/2016.

Meer informatie : http://www.health.belgium.be/nl/­gezondheid/organisatie-van-de­-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/uitwisseling-van

Gezondheid & e-learning

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV hebben een aantal e-learnings ontwikkeld over verschillende gezondheidsthema’s. Deze e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk.

Lijst van de beschikbare e-learnings:

 • Dementie (medisch)
 • Ouderdomsdementie – verpleegkundige verzorging
 • Overgewicht en obesitas
 • Urine-incontinentie
 • Zilverzachte zorg
 • Insulinetherapie - type 2
 • Optimaal gebruik van het EMD

Meer informatie : http://www.health.belgium.be/nl/e-services/e-learning

Agoria eHealth Awards 2016, het volledige palmares

Beste project : Appi@Home – Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Award van de jury : SNOMED-CT terminologie – Erasmusziekenhuis
Award voor het beste project inzake Mobile Health : Andaman7 – A7-Software
Award voor het beste innovatieproject : Het Digitaal Onco-Platform (DOP) - Universitair Ziekenhuis Gent & VZW CoZo Vlaanderen
Award voor het beste ICT-project voor de verbetering van de kwaliteitssystemen en de optimalisatie van de processen : HIPS - AZ Maria Middelares
Award voor de hoogste ROI of hoogste medische return : MeanderNet – De Meander VZW

Meer informatie.

Mobile Health - Vragenlijst

Zoals u wellicht weet, werd er een nationaal eGezondheidsplan uitgewerkt ter ondersteuning van de verschillende initiatieven en projecten inzake online gezondheid. Een van de doelstellingen uit dit plan is om tegen 2019 een kader te creëren voor de integratie van “Mobile Health”-toepassingen in het Belgische gezondheidszorgsysteem.

Via deze link (http://www.riziv.fgov.be/nl/­themas/zorgkwaliteit/e­-gezondheid/Paginas/mobile-health.aspx) vindt u de vragenlijst die door het RIZIV ter beschikking gesteld wordt van de leveranciers van dit soort toepassingen. Deze vragenlijst dient vóór 30 juni 2016 te worden teruggestuurd.

eHealth-certificaten - Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden over de eHealth-certificaten zijn nu beschikbaar. Meer info.