Patiënten
Nieuws Mei, 2022

Mei, 2022

GovApp : sneller en nog veiliger meldingen van de overheid ontvangen

Via GovApp vind je informatie over COVID-19-beleid, maar krijg je ook meldingen zoals CTPC-codes of het feit dat je een hoogrisicocontact hebt gelopen. Deze app vervangt dus op die manier de SMS-berichten die tot nu toe verstuurd werden.

De app heeft verschillende voordelen : het kan langere berichten ontvangen, het laat visuele communicatie toe en het is beter beschermd tegen fraude of identiteitsdiefstal. Voor de overheid helpt het te besparen omdat het volume aan (betalende) SMS-berichten drastisch zou moeten dalen.

GovApp vraagt niet naar je identiteit. Net zoals bij SMS is je mobiel nummer de basis voor de communicatie. De app controleert je nummer en slaat ook je taalvoorkeur op. Om de privacy te beschermen is de inhoud van de berichten versleuteld. De app is bruikbaar op smartphones en tablets op basis van Android en iOS.

Meer informatie: https://govapp.be/

"Het kan in één vingerklik gedaan zijn": registratie voor orgaandonatie en ander menselijk lichaamsmateriaal nu eenvoudiger

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met donatie van organen en/of ander menselijk lichaamsmateriaal: iemand die ziek is en wacht op een orgaan of ander lichaamsmateriaal of iemand die plots is overleden en dankzij donatie van organen, cellen en/of weefsels andere levens heeft kunnen redden. De procedures om zich als donor te registreren, zijn nog niet genoeg gekend. Met de nieuwe informatiecampagne Beldonor willen de FOD Volksgezondheid en het FAGG de eenvoudige registratie voor orgaandonatie en ander menselijk lichaamsmateriaal onder de aandacht brengen.

Meer info