Patiƫnten
Nieuws November, 2019

November, 2019

Registratie van de softwarepakketten, een nieuwe opzoekingstool op het portaal eGezondheid

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin om samen met de applicatieverantwoordelijken ervoor te zorgen dat de softwarepakketten die in de gezondheidszorgsector worden aangeboden veilig zijn, aan de functionele behoeften van de zorgverstrekkers en van de overheid voldoen en in overeenstemming zijn met de strategische en operationele doelstellingen van de Roadmap eGezondheid.

Het portaal eGezondheid heeft recent een nieuwe opzoekingstool geïmplementeerd waarmee een geconsolideerd overzicht volgens het profiel van de verstrekker kan worden verkregen (arts, kinesist of verpleegkundige sector).

De doelstellingen van deze tool zijn de volgende:

  • de zorgverstrekkers in de mogelijkheid stellen om snel de lijst van de softwarepakketten te krijgen die voor alle functionele testen zijn geslaagd en die bijgevolg werden geregistreerd omdat ze beschouwd worden te voldoen aan alle kwaliteitseisen voor het gebruik van de onlinegezondheidsdiensten ;
  • de verstrekker inlichten over de conformiteit van zijn softwarepakket in het kader van de toekenning van de telematicapremie

Voor een grotere leesbaarheid en een beter begrip wordt ten slotte voortaan een onderscheid gemaakt op het eGezondheidsportaal tussen de onlinediensten van het type webapp (die rechtstreeks via een browser toegankelijk zijn) en de onlinediensten van het type webservice (waarvoor men eerst in het bezit moet zijn van een softwarepakket dat idealiter door de overheid is geregistreerd).