Nieuws Februari, 2020

Februari, 2020

Telematicapremie voor vroedvrouwen

Als vroedvrouw hebt u recht op een jaarlijkse telematicapremie vanaf het dienstjaar 2019. De premie bedraagt 800 EUR. De voorwaarden voor het verkrijgen van de telematicapremie 2019 zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 10 oktober 2019. Het Verzekeringscomité heeft de criteria voor de premie 2020 vastgesteld. Meer info