Nuttige platformen voor een raadpleging zonder fysiek contact

Aanbevolen platformen

Highly recommended

Beschikbare platformen

Browser based – voorkeur voor Chrome maar ook ondersteuning voor Opera of Mozilla Firefox Quantum.

Beschikbaar voor alle toestellen die een recente versie van één van deze browsers ondersteunen.

Functionaliteiten

 • Wachtkamer met aankondiging aan de arts
 • Agenda beschikbaar op het platform
 • Lijst van patiënten aan te maken op het platform door de arts
 • Arts bepaalt wanneer het consult plaatsvindt en wie er deelneemt.
 • 1 op 1 video consult met de patiënt, uitbreidbaar tot 5 deelnemers
 • End-to-end encryptie van video consult
 • Doorsturen van bestanden naar de patiënt
 • Patiënt wordt uitgenodigd per SMS of email en krijgt hiervoor een code
 • Beschikbaar voor Arts-Patiënt of Arts-Arts communicatie

Marktpenetratie

Wijdverspreid gezien de patiënt enkel een browser nodig heeft en er geen toepassing moet geïnstalleerd worden.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Patiënt duiden op vertrouwelijke karakter van zijn/haar toegangscode
 • Uitwisselen van documenten organiseren via andere bestaande kanalen gezien deze (weliswaar geëncrypteerd) op de servers van de dienstenaanbieder worden opgeslagen en niet end-to-end geëncrypteerd zijn
 • Beperk de informatie over de patiënten in de contactlijst zodat deze niet kan teruggebracht worden tot een natuurlijk persoon.

Bijkomende opmerkingen

Ondertekenen verwerkersovereenkomst bij aanmaken van een account door de zorgverlener (link naar document wordt binnenkort beschikbaar gesteld).

Highly recommended

Beschikbare platformen

Browser based (Windows) en app voor apple en Android.

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie met end-to-end encryptie en punt-tot-punt verbinding.
 • De uitnodiging voor een teleconsultatie zal steeds door een zorgverstrekker worden uitgestuurd.
 • Gesprek wordt opgezet tussen arts en patiënt vanuit het pakket van de arts en de app op het toestel van de patient. Indien de patiënt niet over de app beschikt dan kan de teleconsultatie opgezet worden door de patiënt vanuit een browser.

Marktpenetratie

Wijdverspreid wegens mogelijkheid om browser te gebruiken.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen).

Bijkomende opmerkingen

Deze evaluatie beperkt zich tot de dienst videoconsultatie en drukt geen oordeel uit over de andere diensten die op dit platform aangeboden worden.

Dit platform verwerkt medische gegevens van patiënten (bv. de afspraken) en houdt deze gegevens bij, maar dit staat los van het gebruik van videoconsultatie. Het gebruik van video creëert geen nieuwe informatie op het platform.

Highly recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (Browser based)

Beschikbaar voor platformen met een recente browser

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde videocommunicatie met end-to-end encryptie.
 • Direct bellen door artsen vanuit de agenda in het systeem
 • Link voor het teleconsult verstuurd per mail naar de patiënt, reminders per SMS
 • Basis identificatie van de zorgverstrekker bij de registratie
 • Wachtkamer functionaliteit

Marktpenetratie

Eerder wijdverspreid gebruik van browser op PC en door gebruik van apps op mobiele toestellen

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Arts wordt aangeraden zo veel als mogelijk het gebruik van gegevens die te herleiden zijn tot de patiënt te vermijden.
 • Uitwisselen van documenten organiseren via andere bestaande kanalen gezien deze (weliswaar geëncrypteerd) op de servers van de dienstenaanbieder worden opgeslagen en niet end-to-end geëncrypteerd zijn
 • Bewaken van het aantal deelnemers aan de call om de controle te houden op wie deelneemt.

Bijkomende opmerkingen

Bovenstaande opmerking zijn enkel van toepassing op het onderdeel ‘teleconsultatie’ of ‘videoconsultatie’. Het platform waarmee patiënten zelf een afspraak kunnen boeken is niet in overweging genomen.

Highly recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (Browser based)

Functionaliteiten

 • Interactieve video en audiocommunicatie via mobiel device en PC
 • Contactenlijst zelf samen te stellen binnen de toepassing
 • Direct bellen of plannen met de agenda en automatisch versturen van een uitnodiging
 • Wachtkamer voor patiënten met melding van uitlooptijd
 • Beheer van de gebruikers door toepassingsbeheerder binnen de instelling

Marktpenetratie

Wijdverspreid mits installatie van de toepassing op mobiele toestellen

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Patiënt duiden op vertrouwelijke karakter van zijn/haar toegangscode
 • Beperk de informatie over de patiënten in de contactlijst zodat deze niet kan teruggebracht worden tot een natuurlijk persoon

Highly recommended

Beschikbare platformen

Browser based toepassing.

Beschikbaar voor platformen met een recente browser

Functionaliteiten

 • De oplossing kan geïntegreerd gebruikt worden vanuit het patiëntendossier ofwel “stand alone” via een rechtstreeks toegang van de zorgverstrekker naar Helena 1 op 1 conversaties
 • Identificatie van de patiënt aan de hand van een code
 • Sterke authenticatie van de arts
 • Uitwisselen van documenten via beveiligde platformen Helena. Documenten automatisch in dossier van de patiënt
 • End to end encryptie van videoconsult
 • Patiënt wordt uitgenodigd per SMS of email en krijgt hiervoor een code
 • Arts bepaalt wanneer het consult plaatsvindt en wie er deelneemt

Marktpenetratie

Wijdverspreid gezien de patiënt enkel een browser nodig heeft en er geen toepassing moet geïnstalleerd worden.
Geïntegreerd in de patiëntendossiers van HealthOne (huisartsen), CareConnect (huisartsen, wachtposten en kinesitherapeuten) en het online agenda systeem Progenda.
Beschikbaar voor de ziekenhuizen en de organisaties die de Unified Messaging software van HealthConnect gebruiken.
Toegankelijk voor alle andere software leveranciers met toepassingen voor zorgverleners via een eenvoudige integratie van de Helena API

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Patiënt duiden op vertrouwelijke karakter van zijn/haar toegangscode

Highly recommended

Beschikbare platformen

Browser based (Windows & Apple, Ipad/Iphone, Android)

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video en audiocommunicatie met end-to-end encryptie en punt-tot-punt verbinding.
 • Manier van inboeken wordt gekozen door de arts: zowel via vrije raadpleging waarbij patiënt inboekt via het platform, als op uitnodiging (via mail) door arts
 • Gesprek wordt opgezet tussen arts en patiënt pas nadat beide partijen zijn aangelogd op het platform. Dit deel staat los van het boekingssysteem op het platform.
 • Sterke authenticatie d.m.v. SMS code voor zowel zorgverstrekker als patiënt
 • Bijkomende verificatie bij registratie van de arts.

Marktpenetratie

Wijdverspreid wegens browser

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)

Bijkomende opmerkingen

Deze evaluatie beperkt zich tot de dienst videoconsultatie en drukt geen oordeel uit over de andere diensten die op dit platform aangeboden worden.

Dit platform verwerkt medische gegevens van patiënten (bv. de afspraken) en houdt deze gegevens bij, maar dit staat los van het gebruik van videoconsultatie. Het gebruik van video creëert geen informatie op het platform. Toch dient de patiënt zich de nodige rekenschap te geven dat informatie bijgehouden wordt en dat hiervoor de nodige goedkeuringen dienen gegeven te worden. Telemedi zal daarom ook zijn veiligheidsbeleid en privacy beleid naar de patiënten hiervoor moeten aanpassen.

Recommended

Beschikbare platformen

Browser based (preferentie voor Chrome en Firefox beschikbaar op PC en smartphone)

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie met end-to-end encryptie
 • Gesprek wordt opgezet tussen arts en patiënt pas nadat beide partijen zijn aangelogd op het platform
 • Mogelijkheid tot het delen van standaarddocumenten zonder specifieke informatie van de patiënt
 • Bij de registratie zijn er geen bijkomende checks over de identiteit van een arts

Marktpenetratie

Wijdverspreid gezien gebruik van browser

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Gebruik van andere platformen voor het uitwisselen van files en documenten.

Bijkomende opmerkingen

Deze evaluatie beperkt zich tot de dienst videoconsultatie en drukt geen oordeel uit over de andere diensten die op dit platform aangeboden worden. Om die reden wordt enkel de teleconferencedienst aangeraden.

Dit platform is vooral toegespitst op het opvolgen van de therapie van patiënten en bevat een dienst met beveiligde video. Het gebruik van video creëert geen bijkomende informatie dan deze die reeds op het platform aanwezig is. Toch dient de patiënt zich de nodige rekenschap te geven dat mogelijks informatie verwerkt wordt op het platform voor andere doeleinden dan alleen de consultatie en dat hiervoor de nodige goedkeuringen dienen gegeven te worden.

Recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie met end to end encryptie via mobiel device
 • Beveiligde chat met mogelijkheid tot uitwisseling van documenten met end-to-end beveiliging
 • Maakt gebruik van agenda van de arts
 • Beheer van artsen door systeembeheerder van het cabinet
 • Beperking van de conversatie tot 2 personen
 • Wachtkamerfunctie waar gesprekspartners mekaar ontmoeten

Marktpenetratie

Beperkt tot patiënten van het artsencabinet.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)

Bijkomende opmerkingen

De beveiliging van de videoconsult is conform de vereisten. Doordat er end-to-end encryptie wordt aangeboden blijft de inhoud van het gesprek afgeschermd van de dienstenleverancier.

De leverancier geeft aan dat hij op dit moment werkt aan een certificatie voor mHealth. Hierdoor is de evaluatie beperkt tot de webconsult en wordt er geen uitspraak gedaan over de andere functionaliteiten. (bv. beheer van agenda en contactlijst)

Recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (https://signal.org/)

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie via mobiel device
 • Beveiligde chat met mogelijkheid tot uitwisseling van documenten met end-to-end beveiliging via PC
 • Mogelijkheid tot gelijktijdig gebruik van beide vermelde functionaliteiten
 • Mogelijkheid tot het beperken van de duur van beschikbaarheid van informatie (zie link)
 • Mogelijkheid tot het verifiëren van de contacten en dit te bevestigen in de applicatie
 • Maakt gebruik van adressenlijst van het toestel Beperkt - Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)

Marktpenetratie

Beperkt

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Verifieer de contacten (Zie Signal – verifieer contacten)
 • Verwijder berichten (Zie Signal – verwijder berichten)
 • Beperk de informatie over de patiënten in de contactlijst zodat deze niet kan teruggebracht worden tot een natuurlijk persoon.

Bijkomende opmerkingen

De zorgvertrekker of arts zal door het gebruik van deze tool zijn GSM nummer aan de patiënt meedelen.

Verifiëer contacten – eenmaal het contact is geverifiëerd, dan is er een bepaalde zekerheid van de identiteit

 • Op mobiel 3 verticale puntjes op chat scherm met de persoon die geverifiëerd wordt
 • Conversation settings – View Safety number – volg instructies

Verwijder berichten – laat berichten verdwijnen na verwerking

 • Op mobiel 3 verticale puntjes op chat scherm met de persoon wiens informatie dient te verdwijnen
 • Disappearing messages – kies duur dat berichten wenselijk behouden worden

Acceptable

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (Web & applicatie)

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie via mobiel device
 • Beveiligde chat met mogelijkheid tot uitwisseling van documenten met end-to-end beveiliging
 • Whatsapp Web biedt mogelijkheid tot chat en uitwisseling van documenten met PC
 • Maakt gebruik van adressenlijst van het toestel

Marktpenetratie

Wijdverspreid

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Verwijder berichten (Zie WhatsApp – verwijder berichten)
 • Zet backup uit (Zie WhatsApp – stop backup)
 • Beperk de informatie over de patiënten in adresboek van het toestel zodat deze niet kan teruggebracht worden tot een natuurlijk persoon

Bijkomende opmerkingen

De zorgvertrekker of arts zal door het gebruik van deze tool zijn GSM nummer aan de patiënt meedelen.

Verwijder berichten

 • Selecteer in de chat welk bericht je wilt verwijderen
 • Druk op het vuilbak-teken boven aan de balk en bevestig
 • Dit dient herhaald te worden voor elk bericht

Zet backup uit

 • selecteer in het hoofdscherm “Settings” – “Chats” – “Chat Backup”
 • Selecteer “Never” in “Backup to google drive” (Android)

Niet aanbevolen platformen

Not recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (applicatie)

Functionaliteiten

 • Interactieve video en audiocommunicatie via mobiel device en PC
 • Chat optie met mogelijkheid om documenten uit te wisselen.
 • Contactenlijst zelf samen te stellen enkel voor Skype
 • De berichten zijn standaard niet end-to-end vercijferd; in Skype kan end-to-end vercijfering worden geactiveerd, in Skype for Business niet
 • Berichten worden niet noodzakelijk in de tool opgeslagen maar kunnen zich bv. in Outlook bevinden

Marktpenetratie

Eerder beperkt

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

Dit platform kan alleen worden gebruikt indien de end-to-end vercijfering door beide gebruikers is geactiveerd. Dit is niet het geval by default en moet dus specifiek worden ingesteld. Het verdient aanbeveling dat end-to-end encryptie door Microsoft als default geactiveerd wordt in Skype en Skype for Business

Not recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (obv chrome browser)

Functionaliteiten

 • Interactieve video en audiocommunicatie via mobiel device en PC
 • Conference call bereikbaar met eenvoudige referentie naar de virtuele meeting room
 • Virtuele meeting room enkel beschikbaar gedurende de tijd van de conference call
 • Alle deelnemers zijn moderator
 • Chat mogelijkheid

Marktpenetratie

Eerder wijdverspreid

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Vermijd dat de naam van de link verwijst naar het onderwerp van het gesprek of naar één van de betrokkenen die aan de consultatie zullen deelnemen
 • Beperk de verspreiding van de link van de conference en geef deze instructies door aan de andere partij
 • Beperk het aantal deelnemers en waak erover dat tijdens de conversatie er geen (ongewenste) deelnemers zich bij de conversatie voegen
 • Vermijd gesprek met 3 of meer deelnemers
 • Spreek af dat geen van de 2 partijen het gesprek registreert en controleer hierop.
 • Gebruik een andere link voor een ander gesprek

Bijkomende opmerkingen

Dit standpunt spreekt zich enkel uit over https://meet.jit.si/.

Jitsi biedt een basisdienst voor videoconferencing aan waarvan het toepassingsgebied vooral informele conversaties zonder gevoelige informatie dekt. Jitsi geeft aan dat een gesprek end-to-end geëncrypteerd zal verlopen zolang het aantal deelnemers beperkt is tot 2. Echter, wanneer er meerdere deelnemers zijn, of wanneer er andere diensten van Jitsi worden gebruikt zal dit niet langer het geval zijn en is er kans op afluisteren van de conversatie.

Zonder een uitspraak te doen over de geschiktheid van deze tool per discipline, publiceert deze site een opinie die bruikbaar is voor raadpleging zonder contact voor alle disciplines binnen de zorg en gezondheid. Om die reden werd “end-to-end” encryptie, onafhankelijk van het type conversatie en het aantal deelnemers, als voorwaarde gesteld en kunnen we deze dienst om die reden niet aanraden.

Not recommended

Het gebruik van deze tool wordt afgeraden voor dit toepassingsgebied. Op 1 april startte zoom een 90-dagen plan om o.a. de veiligheid en privacy van de tool te verbeteren. Een nieuwe evaluatie zal gebeuren wanneer er meer duidelijkheid is over de toegepaste veiligheid van dit platform.

De veiligheid van zoom hangt af van de instellingen van de gebruiker en van de onderliggende infrastructuur. Uit verschillende persberichten en communicaties van zoom is naar voor gekomen dat deze toepassing geen end-to-end encryptie voorziet in de dienstverlening. O.a. om deze reden wordt het gebruik van dit platform afgeraden voor het voeren van conversaties waarbij gevoelige informatie wordt uitgewisseld.