Nuttige platformen voor een raadpleging zonder fysiek contact

Aanbevolen platformen

Highly recommended

Beschikbare platformen

Browser based – voorkeur voor Chrome maar ook ondersteuning voor Opera of Mozilla Firefox Quantum.

Beschikbaar voor alle toestellen die een recente versie van één van deze browsers ondersteunen.

Functionaliteiten

 • Wachtkamer met aankondiging aan de arts
 • Agenda beschikbaar op het platform
 • Lijst van patiënten aan te maken op het platform door de arts
 • Arts bepaalt wanneer het consult plaatsvindt en wie er deelneemt.
 • 1 op 1 video consult met de patiënt, uitbreidbaar tot 5 deelnemers
 • End-to-end encryptie van video consult
 • Doorsturen van bestanden naar de patiënt
 • Patiënt wordt uitgenodigd per SMS of email en krijgt hiervoor een code
 • Beschikbaar voor Arts-Patiënt of Arts-Arts communicatie

Marktpenetratie

Wijdverspreid gezien de patiënt enkel een browser nodig heeft en er geen toepassing moet geïnstalleerd worden.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Patiënt duiden op vertrouwelijke karakter van zijn/haar toegangscode
 • Uitwisselen van documenten organiseren via andere bestaande kanalen gezien deze (weliswaar geëncrypteerd) op de servers van de dienstenaanbieder worden opgeslagen en niet end-to-end geëncrypteerd zijn
 • Beperk de informatie over de patiënten in de contactlijst zodat deze niet kan teruggebracht worden tot een natuurlijk persoon.

Bijkomende opmerkingen

Ondertekenen verwerkersovereenkomst bij aanmaken van een account door de zorgverlener (link naar document wordt binnenkort beschikbaar gesteld).

Highly recommended

Beschikbare platformen

Browser based (Windows) en app voor apple en Android.

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie met end-to-end encryptie en punt-tot-punt verbinding.
 • De uitnodiging voor een teleconsultatie zal steeds door een zorgverstrekker worden uitgestuurd.
 • Gesprek wordt opgezet tussen arts en patiënt vanuit het pakket van de arts en de app op het toestel van de patient. Indien de patiënt niet over de app beschikt dan kan de teleconsultatie opgezet worden door de patiënt vanuit een browser.

Marktpenetratie

Wijdverspreid wegens mogelijkheid om browser te gebruiken.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen).

Bijkomende opmerkingen

Deze evaluatie beperkt zich tot de dienst videoconsultatie en drukt geen oordeel uit over de andere diensten die op dit platform aangeboden worden.

Dit platform verwerkt medische gegevens van patiënten (bv. de afspraken) en houdt deze gegevens bij, maar dit staat los van het gebruik van videoconsultatie. Het gebruik van video creëert geen nieuwe informatie op het platform.

Highly recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (Browser based)

Beschikbaar voor platformen met een recente browser

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde videocommunicatie met end-to-end encryptie.
 • Direct bellen door artsen vanuit de agenda in het systeem
 • Link voor het teleconsult verstuurd per mail naar de patiënt, reminders per SMS
 • Basis identificatie van de zorgverstrekker bij de registratie
 • Wachtkamer functionaliteit

Marktpenetratie

Eerder wijdverspreid gebruik van browser op PC en door gebruik van apps op mobiele toestellen

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Arts wordt aangeraden zo veel als mogelijk het gebruik van gegevens die te herleiden zijn tot de patiënt te vermijden.
 • Uitwisselen van documenten organiseren via andere bestaande kanalen gezien deze (weliswaar geëncrypteerd) op de servers van de dienstenaanbieder worden opgeslagen en niet end-to-end geëncrypteerd zijn
 • Bewaken van het aantal deelnemers aan de call om de controle te houden op wie deelneemt.

Bijkomende opmerkingen

Bovenstaande opmerking zijn enkel van toepassing op het onderdeel ‘teleconsultatie’ of ‘videoconsultatie’. Het platform waarmee patiënten zelf een afspraak kunnen boeken is niet in overweging genomen.

Highly recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (Browser based)

Functionaliteiten

 • Interactieve video en audiocommunicatie via mobiel device en PC
 • Contactenlijst zelf samen te stellen binnen de toepassing
 • Direct bellen of plannen met de agenda en automatisch versturen van een uitnodiging
 • Wachtkamer voor patiënten met melding van uitlooptijd
 • Beheer van de gebruikers door toepassingsbeheerder binnen de instelling

Marktpenetratie

Wijdverspreid mits installatie van de toepassing op mobiele toestellen

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Patiënt duiden op vertrouwelijke karakter van zijn/haar toegangscode
 • Beperk de informatie over de patiënten in de contactlijst zodat deze niet kan teruggebracht worden tot een natuurlijk persoon

Highly recommended

Beschikbare platformen

Browser based toepassing.

Beschikbaar voor platformen met een recente browser

Functionaliteiten

 • De oplossing kan geïntegreerd gebruikt worden vanuit het patiëntendossier ofwel “stand alone” via een rechtstreeks toegang van de zorgverstrekker naar Helena 1 op 1 conversaties
 • Identificatie van de patiënt aan de hand van een code
 • Sterke authenticatie van de arts
 • Uitwisselen van documenten via beveiligde platformen Helena. Documenten automatisch in dossier van de patiënt
 • End to end encryptie van videoconsult
 • Patiënt wordt uitgenodigd per SMS of email en krijgt hiervoor een code
 • Arts bepaalt wanneer het consult plaatsvindt en wie er deelneemt

Marktpenetratie

Wijdverspreid gezien de patiënt enkel een browser nodig heeft en er geen toepassing moet geïnstalleerd worden.
Geïntegreerd in de patiëntendossiers van HealthOne (huisartsen), CareConnect (huisartsen, wachtposten en kinesitherapeuten) en het online agenda systeem Progenda.
Beschikbaar voor de ziekenhuizen en de organisaties die de Unified Messaging software van HealthConnect gebruiken.
Toegankelijk voor alle andere software leveranciers met toepassingen voor zorgverleners via een eenvoudige integratie van de Helena API

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Patiënt duiden op vertrouwelijke karakter van zijn/haar toegangscode

Highly recommended

Beschikbare platformen

Browser based (Windows & Apple, Ipad/Iphone, Android)

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video en audiocommunicatie met end-to-end encryptie en punt-tot-punt verbinding.
 • Manier van inboeken wordt gekozen door de arts: zowel via vrije raadpleging waarbij patiënt inboekt via het platform, als op uitnodiging (via mail) door arts
 • Gesprek wordt opgezet tussen arts en patiënt pas nadat beide partijen zijn aangelogd op het platform. Dit deel staat los van het boekingssysteem op het platform.
 • Sterke authenticatie d.m.v. SMS code voor zowel zorgverstrekker als patiënt
 • Bijkomende verificatie bij registratie van de arts.

Marktpenetratie

Wijdverspreid wegens browser

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)

Bijkomende opmerkingen

Deze evaluatie beperkt zich tot de dienst videoconsultatie en drukt geen oordeel uit over de andere diensten die op dit platform aangeboden worden.

Dit platform verwerkt medische gegevens van patiënten (bv. de afspraken) en houdt deze gegevens bij, maar dit staat los van het gebruik van videoconsultatie. Het gebruik van video creëert geen informatie op het platform. Toch dient de patiënt zich de nodige rekenschap te geven dat informatie bijgehouden wordt en dat hiervoor de nodige goedkeuringen dienen gegeven te worden. Telemedi zal daarom ook zijn veiligheidsbeleid en privacy beleid naar de patiënten hiervoor moeten aanpassen.

Recommended

Beschikbare platformen

Browser based (preferentie voor Chrome en Firefox beschikbaar op PC en smartphone)

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie met end-to-end encryptie
 • Gesprek wordt opgezet tussen arts en patiënt pas nadat beide partijen zijn aangelogd op het platform
 • Mogelijkheid tot het delen van standaarddocumenten zonder specifieke informatie van de patiënt
 • Bij de registratie zijn er geen bijkomende checks over de identiteit van een arts

Marktpenetratie

Wijdverspreid gezien gebruik van browser

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Gebruik van andere platformen voor het uitwisselen van files en documenten.

Bijkomende opmerkingen

Deze evaluatie beperkt zich tot de dienst videoconsultatie en drukt geen oordeel uit over de andere diensten die op dit platform aangeboden worden. Om die reden wordt enkel de teleconferencedienst aangeraden.

Dit platform is vooral toegespitst op het opvolgen van de therapie van patiënten en bevat een dienst met beveiligde video. Het gebruik van video creëert geen bijkomende informatie dan deze die reeds op het platform aanwezig is. Toch dient de patiënt zich de nodige rekenschap te geven dat mogelijks informatie verwerkt wordt op het platform voor andere doeleinden dan alleen de consultatie en dat hiervoor de nodige goedkeuringen dienen gegeven te worden.

Recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie met end to end encryptie via mobiel device
 • Beveiligde chat met mogelijkheid tot uitwisseling van documenten met end-to-end beveiliging
 • Maakt gebruik van agenda van de arts
 • Beheer van artsen door systeembeheerder van het cabinet
 • Beperking van de conversatie tot 2 personen
 • Wachtkamerfunctie waar gesprekspartners mekaar ontmoeten

Marktpenetratie

Beperkt tot patiënten van het artsencabinet.

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)

Bijkomende opmerkingen

De beveiliging van de videoconsult is conform de vereisten. Doordat er end-to-end encryptie wordt aangeboden blijft de inhoud van het gesprek afgeschermd van de dienstenleverancier.

De leverancier geeft aan dat hij op dit moment werkt aan een certificatie voor mHealth. Hierdoor is de evaluatie beperkt tot de webconsult en wordt er geen uitspraak gedaan over de andere functionaliteiten. (bv. beheer van agenda en contactlijst)

Recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (https://signal.org/)

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie via mobiel device
 • Beveiligde chat met mogelijkheid tot uitwisseling van documenten met end-to-end beveiliging via PC
 • Mogelijkheid tot gelijktijdig gebruik van beide vermelde functionaliteiten
 • Mogelijkheid tot het beperken van de duur van beschikbaarheid van informatie (zie link)
 • Mogelijkheid tot het verifiëren van de contacten en dit te bevestigen in de applicatie
 • Maakt gebruik van adressenlijst van het toestel Beperkt - Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)

Marktpenetratie

Beperkt

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Verifieer de contacten (Zie Signal – verifieer contacten)
 • Verwijder berichten (Zie Signal – verwijder berichten)
 • Beperk de informatie over de patiënten in de contactlijst zodat deze niet kan teruggebracht worden tot een natuurlijk persoon.

Bijkomende opmerkingen

De zorgvertrekker of arts zal door het gebruik van deze tool zijn GSM nummer aan de patiënt meedelen.

Verifiëer contacten – eenmaal het contact is geverifiëerd, dan is er een bepaalde zekerheid van de identiteit

 • Op mobiel 3 verticale puntjes op chat scherm met de persoon die geverifiëerd wordt
 • Conversation settings – View Safety number – volg instructies

Verwijder berichten – laat berichten verdwijnen na verwerking

 • Op mobiel 3 verticale puntjes op chat scherm met de persoon wiens informatie dient te verdwijnen
 • Disappearing messages – kies duur dat berichten wenselijk behouden worden

Acceptable

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (Web & applicatie)

Functionaliteiten

 • Interactieve beveiligde video- en audiocommunicatie via mobiel device
 • Beveiligde chat met mogelijkheid tot uitwisseling van documenten met end-to-end beveiliging
 • Whatsapp Web biedt mogelijkheid tot chat en uitwisseling van documenten met PC
 • Maakt gebruik van adressenlijst van het toestel

Marktpenetratie

Wijdverspreid

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Identificatie zorgverstrekker (Bewegende beelden)
 • Identificatie patiënt (bewegende beelden of persoonlijke vragen)
 • Verwijder berichten (Zie WhatsApp – verwijder berichten)
 • Zet backup uit (Zie WhatsApp – stop backup)
 • Beperk de informatie over de patiënten in adresboek van het toestel zodat deze niet kan teruggebracht worden tot een natuurlijk persoon

Bijkomende opmerkingen

De zorgvertrekker of arts zal door het gebruik van deze tool zijn GSM nummer aan de patiënt meedelen.

Verwijder berichten

 • Selecteer in de chat welk bericht je wilt verwijderen
 • Druk op het vuilbak-teken boven aan de balk en bevestig
 • Dit dient herhaald te worden voor elk bericht

Zet backup uit

 • selecteer in het hoofdscherm “Settings” – “Chats” – “Chat Backup”
 • Selecteer “Never” in “Backup to google drive” (Android)

Niet aanbevolen platformen

Not recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (applicatie)

Functionaliteiten

 • Interactieve video en audiocommunicatie via mobiel device en PC
 • Chat optie met mogelijkheid om documenten uit te wisselen.
 • Contactenlijst zelf samen te stellen enkel voor Skype
 • De berichten zijn standaard niet end-to-end vercijferd; in Skype kan end-to-end vercijfering worden geactiveerd, in Skype for Business niet
 • Berichten worden niet noodzakelijk in de tool opgeslagen maar kunnen zich bv. in Outlook bevinden

Marktpenetratie

Eerder beperkt

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

Dit platform kan alleen worden gebruikt indien de end-to-end vercijfering door beide gebruikers is geactiveerd. Dit is niet het geval by default en moet dus specifiek worden ingesteld. Het verdient aanbeveling dat end-to-end encryptie door Microsoft als default geactiveerd wordt in Skype en Skype for Business

Not recommended

Beschikbare platformen

Android, Iphone / Ipad, Windows (obv chrome browser)

Functionaliteiten

 • Interactieve video en audiocommunicatie via mobiel device en PC
 • Conference call bereikbaar met eenvoudige referentie naar de virtuele meeting room
 • Virtuele meeting room enkel beschikbaar gedurende de tijd van de conference call
 • Alle deelnemers zijn moderator
 • Chat mogelijkheid

Marktpenetratie

Eerder wijdverspreid

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Vermijd dat de naam van de link verwijst naar het onderwerp van het gesprek of naar één van de betrokkenen die aan de consultatie zullen deelnemen
 • Beperk de verspreiding van de link van de conference en geef deze instructies door aan de andere partij
 • Beperk het aantal deelnemers en waak erover dat tijdens de conversatie er geen (ongewenste) deelnemers zich bij de conversatie voegen
 • Vermijd gesprek met 3 of meer deelnemers
 • Spreek af dat geen van de 2 partijen het gesprek registreert en controleer hierop.
 • Gebruik een andere link voor een ander gesprek

Bijkomende opmerkingen

Dit standpunt spreekt zich enkel uit over https://meet.jit.si/.

Jitsi biedt een basisdienst voor videoconferencing aan waarvan het toepassingsgebied vooral informele conversaties zonder gevoelige informatie dekt. Jitsi geeft aan dat een gesprek end-to-end geëncrypteerd zal verlopen zolang het aantal deelnemers beperkt is tot 2. Echter, wanneer er meerdere deelnemers zijn, of wanneer er andere diensten van Jitsi worden gebruikt zal dit niet langer het geval zijn en is er kans op afluisteren van de conversatie.

Zonder een uitspraak te doen over de geschiktheid van deze tool per discipline, publiceert deze site een opinie die bruikbaar is voor raadpleging zonder contact voor alle disciplines binnen de zorg en gezondheid. Om die reden werd “end-to-end” encryptie, onafhankelijk van het type conversatie en het aantal deelnemers, als voorwaarde gesteld en kunnen we deze dienst om die reden niet aanraden.

Not recommended

Beschikbare platformen

Android en Windows met behulp Zoom software (Gebruik van browser is niet conform de vooropgestelde veiligheidsvereisten – Toepassingen voor IPhone IPad zijn niet beschikbaar)

Functionaliteiten

 • Interactieve video en audiocommunicatie via mobiel toestel en PC
 • Wachtkamer voor deelnemers beschikbaar. Deze worden tot het gesprek toegelaten door de host.
 • Veiligheidsinstellingen kunnen gebeuren op het niveau van de account
 • Deelnemers verbinden aan de dienst m.b.v. een link in een email met mogelijkheid tot het gebruik van een wachtwoord
 • Mogelijkheid om deelnemers te verwijderen uit het gesprek

Marktpenetratie

Wijdverspreid en gekend

Bijkomende veiligheidsmaatregelen

 • Enkel video gesprekken met gebruik van de laatste versie van Zoom software voor Android en windows.
 • De arts dient minstens volgende configuratie in zijn/haar account te voorzien (afwijkend t.o.v. de standaard instellingen):
  • Geen titel vermelden in het profiel of een referentie naar het beroep
  • Gebruik van waiting room; dit laat toe de deelnemers aan een gesprek te selecteren
  • Passcode niet opgenomen in one-click join
  • Toestaan van end to end encryption – selecteer dan default encryption type:”end-to-end encryption”
  • De conference pas opstarten wanneer de host aanwezig is
  • Schakel file transfer en chat uit
  • Schakel sound notificatie voor nieuwe deelnemers aan
  • Schakel screen sharing uit
  • Schakel whiteboard uit
  • Schakel remote control uit
  • Schakel meeting reactions uit
  • Schakel report to zoom uit
  • Schakel local recording voor alle deelnemers uit
 • De patient dient in zijn profiel te voorzien:
  • Toestaan van end to end encryption – selecteer dan default encryption type:”end-to-end encryption”
 • Voor alle accounts wordt 2 factor authentication aangeraden
 • Wanneer een vergadering gepland wordt in de tool
  • Gebruik geen referenties die kunnen leiden tot identificatie van de activiteit of de naam van de patiënt in de Topic of beschrijving
  • Meeting ID: automatic
  • Verifiëer of “end-to-end” encryptie geselecteerd werd
  • Beperk de verspreiding van de link. Verstuur paswoord via een ander kanaal.
  • Paswoord versturen middels een ander medium
 • Tijdens het gesprek
  • Verifieer in de tool of de End-to-end encryptie actief gebruikt wordt
  • Identificeer de patiënt en arts aan de hand van bewegende beelden en vragen

Bijkomende opmerking

Zoom komt in aanmerking voor de toepassing “raadpleging zonder contact” zodra minstens aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • De technical review van de endto-end encryptie is finaal en positief. De end-to-end encryptie is door Zoom beschikbaar gesteld voor technical review (vanaf 26/10)
 • De hierboven vermelde beveiligingsinstellingen gebeuren “by default” of worden afgedwongen. Omdat de instellingen anders manueel dienen ingevoerd te worden, is de kans op fouten en onveilige communicatie groot.
 • Gegarandeerd is dat er geen onrechtmatige data transferts gebeuren buiten de EER: Zoom is noch in zijn privacyverklaring noch in zijn Terms & Conditions duidelijk met wie de gebruiker een overeenkomst afsluit wanneer deze een account aanmaakt. Dit is belangrijk vanuit privacy perspectief omdat de dienstenleverancier aangeeft dat gegevens kunnen geëxporteerd worden naar de Verenigde Staten. Wanneer een gebruiker een account aanmaakt, zou dit kunnen geïnterpreteerd worden als een akkoord voor de export van zijn gegevens. We mogen echter niet veronderstellen dat alle burgers/patiënten die voor de redenen van een consultatie op afstand een account aanmaken dit begrijpen en hiervoor overwogen hun toestemming geven. Bijkomend kan men twijfelen of de toestemming vrijelijk gegeven wordt aangezien bij weigering, de patiënt niet noodzakelijk een alternatief heeft. Wanneer de overeenkomst zou afgesloten worden met een Europese entiteit dan geeft de leverancier aan dat de export gebeurt o.b.v. Standard Contractual Clauses zoals bepaald in besluit 2010/87/EU van de Europese commissie. De EDPB geeft aan in zijn aanbeveling aan dat de exporteur in voldoende mate dient te voorzien dat er maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen. Hierover is geen verdere informatie beschikbaar
 • Hoewel Zoom in de voorbije maanden vooruitgang heeft geboekt op het vlak van beveiliging kan dit middel slechts kwalificeren indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden