Goede praktijken inzake platformen voor zorg op afstand geformuleerd door het Informatieveiligheidscomite

De Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité heeft onderstaande goede praktijken vastgelegd voor platformen voor zorg op afstand. Platformen die niet aan de minimale voorwaarden voldoen, of gebruik van deze platformen in strijd met de gebruiksregels, kunnen worden beoordeeld als strijdig met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Minimale voorwaarden

  • toestemming van de patiënt
  • videocommunicatie via een tool met end-to-end encryptie
  • video- of audiocommunicatie wordt niet op het gebruikte platform opgeslagen
  • indien de tool, naast de mogelijkheid tot video- of audiocommunicatie, andere functies voorziet worden die aangeboden op zodanige wijze dat de gebruikers in de mogelijkheid worden gesteld om de onderstaande gebruiksregels na te leven
  • documenten die persoonsgegevens bevatten, kunnen enkel worden uitgewisseld via een systeem met end-to-end en encryptie en met een betrouwbaar systeem van authenticatie van de identiteit van de gebruikers; de authenticatiemiddelen met twee-factor-authenticatie (bezit en kennis) die in de Federale Authentication Service (FAS) zijn geïntegreerd, zoals de elektronische identiteitskaart, Itsme of, voor patiënten, de authenticatie gegenereerd in het kader van het Helenaplatform, worden alvast beschouwd als betrouwbare systemen van authenticatie van de identiteit van de gebruikers
  • patiënt is fysiek en mentaal in staat om met PC te kunnen werken

Gebruiksregels