Beschrijving van de databanken

1. Vaccinatiecodes-gegevensbank

De vaccinatiecodes-gegevensbank wordt gezamenlijk beheerd door de deelentiteiten die bevoegd zijn voor de organisatie van de vaccinatie en Sciensano.

Voor elke persoon aan wie een vaccinatiecode werd toegewezen, wordt de volgende informatie opgeslagen in de database met vaccinatiecodes:

 • het INSZ van de persoon;
 • de naam en voornaam van de persoon;
 • het geslacht van de persoon;
 • de geboortedatum van de persoon;
 • de postcode van de woonplaats van de persoon;
 • telefoonnummer 1 van de persoon, bij voorkeur een gsm-nummer;
 • de laatste sms die naar telefoonnummer 1 werd verzonden en de datum van verzending;
 • telefoonnummer 2 van de persoon, bij voorkeur een gsm-nummer;
 • de laatste sms die naar telefoonnummer 2 werd verzonden en de datum van verzending;
 • het mailadres van de persoon;
 • de laatste mail die naar het mailadres werd verstuurd en de datum van verzending;
 • de eerste bron die de persoon heeft geselecteerd voor een uitnodiging, zonder vermelding van exacte medische informatie over de persoon die uitgenodigd wordt voor vaccinatie (mogelijke waarden: huisarts, ziekenfonds, rijksregister, Cobrha, andere);
 • de toegewezen vaccinatiecode;
 • de datum van activatie van de vaccinatiecode;
 • het type vaccin dat toegediend kan worden op basis van de vaccinatiecode;
 • de periode waarin het eerste vaccin toegediend kan worden op basis van de vaccinatiecode;
 • de periode waarin het noodzakelijke tweede vaccin toegediend kan worden op basis van de vaccinatiecode;
 • de gebruiksstatus van de vaccinatiecode (mogelijke waarden: geactiveerd maar nog niet gebruikt voor een reservatie, gebruikt voor reservatie van alle noodzakelijke vaccinatietijdslots, enkel gebruikt voor reservatie van het eerste vaccinatietijdslot maar nog niet voor de noodzakelijke tweede vaccinatie, gedesactiveerd);
 • de datum van de eerste vaccinatie;
 • de naam van het noodzakelijke tweede vaccin dat toegediend moet worden;
 • de vaccinatiestatus van de persoon die uitgenodigd wordt voor vaccinatie (mogelijke waarden: nog niet gevaccineerd, eerste vaccin toegediend en nog een tweede vaccin noodzakelijk, volledig gevaccineerd).

2.Vaccinnet

Vaccinnet is een databank die beheerd wordt door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

Het bevat de volgende gegevensvelden. Vaccinnet kan op de volgende manieren worden geraadpleegd:

 • alle vaccins voor een bepaald INSZ
 • alle INSZ’s voor een bepaald uniek vaccin-identificatienummer
 • alle INSZ’s voor een bepaald lotnummer van een bepaalde vaccinnaam

3. VONS (Vigilance Online Notification System) bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

VONS is een databank die beheerd wordt door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

VONS bevat uitsluitend gepseudonimiseerde data. Wanneer gegevens over ongewenste neveneffecten van vaccins tegen COVID-19 in de VONS-database worden ingevoerd wordt evenwel het INSZ van de betrokkene gevraagd zodat de relevante gegevens over de vaccinatie kunnen worden opgehaald uit de COVID-19 TestResult database en niet moeten worden ingevoerd door de persoon die in VONS aangifte doet van een ongewenst neveneffect. Het INSZ wordt echter niet opgeslagen in de VONS-databank.

4. COVID-19 LaboratoryTestResult database

COVID-19 LaboratoryTestResult database is een databank die beheerd wordt door Sciensano.

Deze databank is reeds beschikbaar en de inhoud ervan is vastgesteld in het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.