Gebruikers- en toegangsbeheer

De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit)

De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) is verantwoordelijk voor de toegangen van de organisatie.

Hij ontvangt de toegangscodes voor zijn organisatie. Daarmee kan hij het account voor zijn organisatie activeren.

Om meer te weten over de toegangsprocedure, raadpleeg onze gebruikershandleidingen :

De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) beheert alle hoedanigheden van een organisatie. Daartoe gebruikt hij de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties.

De Toegangsbeheerder (lokale beheerder)

Een Toegangsbeheerder (lokale beheerder) beheert voor uw organisatie de toegang tot alle beveiligde diensten op het eHealth-platform. Hij zorgt ervoor dat de zorgverleners een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen dat hen toegang verleent tot de beveiligde eHealth-toepassingen.

Hij kan eventueel zijn verantwoordelijkheid delen met een co-Toegangsbeheerder (co-lokale beheerder). Toegangsbeheerders (lokale beheerders) kunnen op hun beurt het gebruikersbeheer delegeren aan beheerders van een subafdeling. Voorbeeld: een Toegangsbeheerder (lokale beheerder) met de hoedanigheid van werkgever kan een beheerder aanstellen voor de subafdeling human resources.

Voor het gebruikers- en toegangsbeheer gebruikt de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties.

Toegang verlenen aan niet-geautoriseerde personen

Soms kan het nodig zijn om toegang te verlenen tot het eHealth-platform aan personen die eigenlijk niet over dit recht beschikken. Dit kan via het Responsibility Management for Public Health (ReMaPH).

Met ReMaPH is het ook mogelijk om rechten in te stellen zodat bijvoorbeeld administratieve medewerkers toepassingen kunnen gebruiken onder de verantwoordelijkheid van een arts.  Op basis van de gebruikersrechten onderscheidt men ‘profielen’; sommige profielen hebben meer rechten en andere minder rechten in een toepassing.

Er bestaat geen externe controle op ReMaPH.  De Toegangsbeheerder (lokale beheerder) is verantwoordelijk voor de functies die hij aan de gebruikers toekent.

ReMaPH is toegankelijk via de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties.