Formulier voor beschrijving van contacten

Een succesvolle exit-strategie uit de lockdownsituatie in het kader van de Covid-19 crisis, vergt dat de keten van besmettingen doorbroken wordt.

De volgende elementen kunnen daartoe bijdragen:

  • systematische en herhaalde testing om besmette personen op te sporen > besmette personen gaan in quarantaine
  • opsporing van personen die de voorbije dagen in contact geweest zijn met besmette personen > deze personen gaan in quarantaine en worden eventueel getest

Hier kan u een formulier downloaden (word of pdf ) dat je helpt de personen in kaart te brengen waarmee je de voorbije dagen in contact bent geweest. Indien je besmet blijkt, zal een call center je bellen om deze contacten met jou te overlopen en met de personen contact te nemen om hen te informeren dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Uw identiteit zal niet aan de betrokkenen worden meegedeeld.