Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

ZNA wil de bestaande toegang voor de huisarts en zorgverstrekkers van andere ziekenhuizen tot de medische gegevens van de eigen patiënten via het z orgportaal SARAi optimaliseren en bewaken met de hulp van het e-Health platform en de eID-kaart.

Via geauthenticeerde toegang zullen we in de toekomst vlotter kunnen inspelen op de nieuwe regels van consent en therapeutische relatie.

Vanuit het zorgportaal worden specifieke gelogde doorgangen voorzien voor de betrokken zorgverstrekker naar interne applicaties. Waar SARAi zich beperkt tot het raadplegen van de gegevens, zal via de geïntegreerde applicaties een bijdrage van de externe arts aan het dossier mogelijk zijn.

In eerste instantie zijn volgende applicaties voorzien:

  • RIZIV-zorgtrajecten (diabetes en nierinsufficiëntie)
    • = ELIMZO-project
    • Samenwerking huisarts – specialist – zorgteam
  • MOC-verslagen (Multidisciplinair Oncologisch Consult)

Inbreng van de huisarts in het proces

Functionaliteiten

  • Raadplegen van het medisch dossier van ZNA voor de patiënten waarmee de arts een therapeutische relatie heeft
  • Integratie via KMEHR-bis van elementen uit dit dossier in het eigen elektronisch medisch dossier
  • Via de interne applicaties bijdragen aan een vlottere samenwerking tussen specialist en externe zorgverstrekker

Doelgroep

Huisartsen, specialisten en zorgverstrekkers die nauw samenwerken met ZNA rond het zorgproces van hun patiënten.

Basisdiensten