Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

ZNA - zorgportaal SARAi

Voorstelling

ZNA wil de bestaande toegang voor de huisarts en zorgverstrekkers van andere ziekenhuizen tot de medische gegevens van de eigen patiënten via het zorgportaal SARAi optimaliseren en bewaken met de hulp van het e-Health platform en de eID-kaart.

Via geauthenticeerde toegang zullen we in de toekomst vlotter kunnen inspelen op de nieuwe regels van consent en therapeutische relatie.

Vanuit het zorgportaal worden specifieke gelogde doorgangen voorzien voor de betrokken zorgverstrekker naar interne applicaties. Waar SARAi zich beperkt tot het raadplegen van de gegevens, zal via de geïntegreerde applicaties een bijdrage van de externe arts aan het dossier mogelijk zijn.

In eerste instantie zijn volgende applicaties voorzien:

  • RIZIV-zorgtrajecten (diabetes en nierinsufficiëntie)
    • ELIMZO-project
    • Samenwerking huisarts – specialist – zorgteam
  • MOC-verslagen (Multidisciplinair Oncologisch Consult)
    • Inbreng van de huisarts in het proces

Voor wie ?

Dit project richt zich tot zorgverstrekkers in het kader van hun medische samenwerking met ZNA. De betrokkenen krijgen via de beveiligde eID-login enkel toegang tot de dossiers van patiënten waarmee ze een therapeutische relatie hebben.

Hoe invullen/gebruiken

Via SARAi kan de betrokken zorgverstrekker de medische gegevens binnen het ZNA-dossier raadplegen en via KMEHR-bis integreren in het eigen dossier. Daarnaast kan de zorgverstrekker in de interne applicaties zelf ook bijdragen aan het medisch dossier.

Voor diegenen die meer willen weten

Link naar uitgebreide informatie omtrent het project:

Toegangsproblemen Dienst Contact Center eHealth
Contactgegevens:

Alle andere vragen helpdesk ZNA - zorgportaal SARAi
Contactgegevens: