Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Vitalink is speciaal ontworpen om de samenwerking rond de zorg van een patiënt mogelijk te maken via het elektronisch uitwisselen van informatie. Enkel zorg- en welzijnsinformatie die nuttig is voor de samenwerking wordt uitgewisseld via Vitalink. Andere gegevens blijven exclusief voorbehouden voor de zorgdossiers van de verschillende zorgverleners.

Door op termijn het hele spectrum aan zorgverleners en welzijnswerkers toegang te geven tot Vitalink wordt echte multidisciplinaire samenwerking mogelijk. De drempel om met Vitalink te werken is bovendien erg klein doordat het platform ontsloten wordt vanuit de vertrouwde softwarepakketten van de verschillende zorg- en welzijnsberoepen.

Functionaliteiten

Op dit moment laat Vitalink toe om het medicatieschema van een patiënt te delen tussen artsen, apothekers, verpleegkundigen, voorzieningen voor thuisverzorging en –verpleging en de patiënt.  Vanaf eind oktober 2013 kunnen ook tandartsen en vroedvrouwen een medicatieschema delen.
Vanaf eind oktober 2013 wordt het ook mogelijk om Sumehrs (Summarized Electronic Health Records) en vaccinatiegegevens te delen.

Doelgroep

Patiënten, huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, thuisverzorgenden, door de Vlaamse overheid erkende voorzieningen voor thuisverzorging en –verpleging, tandartsen (vanaf eind oktober), vroedvrouwen (vanaf eind oktober), andere door Vlaanderen erkende voorzieningen (vanaf eind oktober).

Gebruikte basisdiensten