Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Vesta - Elektronische gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de diensten voor gezinszorg

Vesta is een systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de diensten voor gezinszorg. Via dat systeem worden de gegevens verzameld die nodig zijn voor de subsidiëring van de diensten voor gezinszorg. Deze toepassing maakt het ook mogelijk om gegevens over een gebruiker te delen, in eerste instantie met andere diensten voor gezinszorg die hulp verlenen aan dezelfde gebruiker, maar in de toekomst ook met andere zorgactoren. 

Voorstelling

Vesta is een systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de diensten voor gezinszorg. Via dat systeem worden de gegevens verzameld die nodig zijn voor de subsidiëring van de diensten voor gezinszorg. Deze toepassing maakt het ook mogelijk om gegevens over een gebruiker te delen, in eerste instantie met andere diensten voor gezinszorg die hulp verlenen aan dezelfde gebruiker, maar in de toekomst ook met andere zorgactoren. Op die manier kan men tot één up-to-date zorgdossier per gebruiker komen.

Voor wie?

 • de diensten voor gezinszorg die erkend zijn door de Vlaamse overheid
 • het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Meer specifiek

De begeleidende en leidinggevende personeelsleden van de diensten voor gezinszorg kunnen deze toepassing gebruiken om:

 • na te gaan of een kandidaat-personeelslid al beschikt over een inschrijvingsnummer bij het agentschap
 • de gegevens over het personeel en de gebruikers van de eigen dienst te consulteren
 • na te gaan of een gebruiker ook gezinszorg krijgt (of in het verleden gekregen heeft) van een andere dienst
 • een overzicht van de subsidies voor de eigen dienst te krijgen
 • de contactgegevens en het bankrekeningnummer van de eigen dienst te wijzigen

De medewerkers van het VlaamsAgentschap Zorg en Gezondheid kunnen deze toepassing gebruiken om:

 • inschrijvingsnummers toe te kennen aan nieuwe personeelsleden van de diensten voor gezinszorg
 • de gegevens over het personeel van de verschillende diensten te consulteren en indien nodig te wijzigen
 • de subsidies voor de diensten voor gezinszorg te berekenen
 • de gegevens in verband met de erkenning van de verschillende diensten te beheren

Meer informatie nodig?

Surf naar de portaalsite van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De informatie over de diensten voor gezinszorg is te vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/