Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

TDI - Registratie Module van de “Treatment Demand Indicator”

Voorstelling

TDI is de afkorting van « Treatment Demand Indicator ». De TDI omvat de registratie van de behandelingsaanvragen die betrekking hebben op een probleem van misbruik of afhankelijkheid van illegale drugs (voor het EMCDDA) of van alcohol (specifiek voor België). De doelstelling van deze registratie is zuiver epidemiologisch.
De Treatment Demand Indicator is één van de 5 epidemiologische sleutelindicatoren die opgenomen zijn in het Actieplan Drugs 2009-2012 van de Europese Unie. België heeft dit actieplan goedgekeurd en heeft zich er zo toe geëngageerd om die 5 indicatoren te verzamelen.

Voor wie

Deze toepassing is bedoeld voor behandelingscentra die zich richten op personen die problemen ondervinden met hun druggebruik; en die de psychologische, medische of sociale toestand van diegenen die hulp zoeken voor hun drugproblemen willen verbeteren.

Hoe invullen/gebruiken

De toepassing bestaat uit een formulier met ongeveer twintig vragen voor iedere nieuwe vraag naar behandeling. Om de dubbele informatie te vermijden, moet de INSZ code van de patiënt geregistreerd worden, maar om de anonimiteit van de patiënt te verzekeren zal alleen de gecodeerde versie van deze code gebruikt worden. Een contactformulier is beschikbaar op de site voor eventuele vragen.

Meer informatie

Zie de site met de TDI registratie module.