Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling    

Deze toepassing is ingevoerd in de SMUREG-toepassing en maakt het mogelijk om:

  • over tijdsgegevens te beschikken m.b.t. de interventie en deze gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden;
  • de hoeveelheid aan gegevens te beperken die in de interventiefiches ingevoerd moeten worden;
  • gegevens beschikbaar te stellen voor de ziekenhuizen die nog niet in hun systeem zitten.


Functionaliteiten    

Deze toepassing ontvangt SDS-berichten en stelt ze ter beschikking in de SMUREG-toepassing om de interventiefiches al voor een deel in te vullen.


Doelgroep    

Deze toepassing wordt beschikbaar gesteld voor de noodoproepcentrales en biedt een toegevoegde waarde aan de MUG/PIT en aan de FOD.


Basisdiensten