Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

De artsen gespecialiseerd in de orthopedie willen gegevens verzamelen bij de plaatsing van heup- of knieprotheses.

De heup- en knieprotheses representeren een belangrijk deel van de activiteiten in de orthopedische chirurgie (37.153 gevallen voor een bedrag van 25,6 miljoen euro). Er bestaat een grote verscheidenheid aan protheses, materialen en operatietechnieken waarvan de verschillende eigenschappen de levensduur van de prothese beïnvloeden. Voortijdige herhalingen van de b ehandeling zijn geen uitzondering. Men merkt eveneens breuken op van de protheses, en na verloop van niet al te lange tijd ook slijtage.

De plaatsing van protheses bij steeds jongere en meer mobiele individuen verandert de mechanische levensduur van de prothese, in vergelijking met de plaatsing bij oudere personen, die ook minder beweeglijk zijn.

In verschillende landen (Frankrijk, Canada) bestaat er een nationaal register dat alle geplaatste kunstheupen en -knieën verzamelt en de patiënten opvolgt op het vlak van hernemingen en resultaten. Het doel is het verbeteren van de zorgkwaliteit en de klinische resultaten voor de patiënt. Dankzij het toezicht op de orthopedische apparaten na het op de markt brengen, leidt dit ook tot een verbetering van de chirurgische praktijken en tot een studie van de risicofactoren die de resultaten beïnvloeden.

Dankzij de internationalisatie van de registers wordt benchmarking mogelijk.

Het opstellen van een Belgisch register van vervanggewrichten zal toelaten dat

  • de operatieprocedures globaal opgevolgd worden door de sector
  • het materiaal geëvalueerd wordt door de sector en door de ziekteverzekering
  • de demografische evoluties en epidemiologie wordt geëvalueerd door de professionals
  • een dossier wordt bijgehouden waardoor, als het nodig is, de specialist orthopedie vervangingsmateriaal of een accessoire kan bestellen op basis van de kennis over het type prothese dat de patiënt draagt

Functionaliteiten

  • registratie van gegevens over kunstgewrichten (heup en knie) geplaatst bij een patiënt
  • consultatie van deze gegevens door de orthopeden

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing is toegankelijk voor orthopeden die werken in een ziekenhuis, en voor het administratief personeel onder hun verantwoordelijkheid.

Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet een gebruiker

  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het juiste profiel hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • voor de orthopeden: erkend zijn als arts die gespecialiseerd is in orth opedie bij het Kadaster van de Professionals in de Gezondheid en erkend als arts bij het RIZIV

Gebruikte basisdiensten