Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Meer weten

Doelstelling

Deze toepassing moet toelaten om individuele materiaalgegevens over hartimplantaten en ingrepen te registreren.

Op deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige gegevens ter beschikking waardoor de kwaliteit van de medische zorgen stijgt.

De registratie van deze gegevens heeft ook nog een tweede doel, namelijk het elektronisch laten verlopen van de aanvraag- en beslissingsprocedure voor de terugbetaling van de implantaten door het RIZIV aan de ziekenhuizen.

Functionaliteiten

 • registreren van de individuele medische gegevens en materiaalgegevens over hartimplantaten en ingrepen
 • opvragen van deze gegevens van een patiënt

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing is toegankelijk voor:

 • cardiologen binnen erkende cardiologische centra.
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker:
  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het profiel “Qermid-Cardioloog” hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • erkend zijn als cardioloog bij het Kadaster van de Professionals in de Gezondheid
  • erkend zijn als arts bij het RIZIV
 • administratief medewerkers binnen deze erkende cardiologische centra.
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker
  • toegang hebben gekregen tot de toepassing in naam van zijn ziekenhuis
  • het profiel “Administratief” hebben gekregen binnen zijn ziekenhuis
  • verbonden aan een cardioloog in dat ziekenhuis door de Toegangsbeheerder (lokale beheerder)
  • verantwoordelijk erkend als cardioloog bij het Kadaster van de Professionals in de Gezondheid
  • verantwoordelijk erkend als arts bij het RIZIV
 • verantwoordelijken voor het College van Geneesheren-Directeurs.
  Concreet, om toegang te krijgen tot deze toepassing moet deze gebruiker:
  • erkend zijn door eHealth als een verantwoordelijk voor het College van Geneesheren-Directeurs

Gebruikte basisdiensten